Kategorie
Egzamin Uprawnienia architektoniczne Wymagane przepisy i normy

Wykaz przepisów na egzamin na uprawnienia architektoniczne Lato 2021

Zestawienie najważniejszych aktów prawnych na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji Lato 2021 opublikowany przez IARP.

Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP opublikowała wykaz przepisów, który będzie obowiązywał kandydatów na najbliższym egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji Lato 2021. Przypomnijmy, iż egzamin został zaplanowany na 11.06.2021 i rozpocznie się we wszystkich okręgowych izbach od egzaminu testowego.

Wykaz aktów dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz / lub kierowania robotami budowlanymi. Wymagana znajomość przepisów dotyczy egzaminu pisemnego i ustnego. Wymagania przygotowane z uwzględnieniem rodzaju i specjalności uprawnień architektonicznych do:

  • projektowania bez ograniczeń;
  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

Tym razem w wykazie zawarto 57 najważniejszych aktów prawnych regulujących proces budowlany, zawierających warunki techniczne dla obiektów, wytyczne BHP przy wykonywaniu robót, wymagania środowiskowe oraz obowiązujące procedury administracyjne. Przy każdym akcie znajduje się oznaczenie dotyczące wymaganego stopnia jego znajomości:

  • znajomość szczegółowa – ze względu na istotne dla architektów wymagania zawarte w danym akcie prawnym wymaga się znajomości całości przepisów w nim zawartych wraz z umiejętnością ich interpretacji;
  • znajomość ogólna – dla aktów o mniejszym znaczeniu dla zawodu architekta – wymagana będzie umiejętność praktycznego posługiwania się danym aktem, pozwalająca na wyjaśnienie zagadnień, które ten przepis reguluje;

W wykazie nie ma istotnych zmian w stosunku do tego opublikowanego dla sesji Zima 2021. Liczba wymaganych aktów i pozycje nie uległy zmianie. Tak więc jedyne na co należy zwrócić uwagę, to stan prawny zawartych w nim przepisów, który przez pół roku mógł ulec zmianie.

Jak informuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia architektoniczne, obowiązywać będzie znajomość aktów prawnych aktualnych na dzień 31 marca 2021 r.

Wykaz przepisów Lato 2021

Pobierz wykaz aktów prawnych na egzamin w sesji letniej w 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *