Kategorie
Egzamin Uprawnienia architektoniczne Wymagane przepisy i normy

Wykaz aktów prawnych IARP – ZIMA 2020

Wymagane przepisy na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w IARP na sesję egzaminacyjną ZIMA 202. Zestawienie dla uprawnień do projektowania i kierowania, bez ograniczeń oraz w zakresie ograniczonym.

Izba Architektów RP opublikowała 5.10.2020 wykaz aktów prawnych, który będzie obowiązywał zdających w najbliższej zimowej sesji egzaminacyjnej. Przypomnijmy, iż egzamin testowy zaplanowano na 4 grudnia 2020, jednocześnie we wszystkich okręgowych izbach architektów. Zestawienie przepisów dotyczy egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

W wykazie na sesję grudzień 2020 zawarto 57 aktów prawnych z podaniem wymaganego zakresu ich znajomości ( znajomość szczegółowa, znajomość ogólna ), tak więc o 1 więcej w stosunku do zestawienia lato 2020.

Warto zwrócić uwagę, iż na egzaminie będzie już wymagana znajomość nowej wersji ustawy Prawo budowlane, uwzględniającej bardzo istotne zmiany wynikające z Dz.U.2020.471, które weszły w życie 19.09.2020.

Nowe akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Usunięte akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Akty prawne IARP –  wykaz ZIMA 2020

Pobierz

Polecamy

Egzamin na uprawnienia architektoniczne ZIMA 2020 – komplet aktów prawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *