Skip to main content

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w organach nadzoru budowlanego ( np. PINB, WINB ). Ustawodawca zastrzega przy tym, iż dwa lata takiej praktyki jest równoznaczne z odbyciem 1 roku praktyki za budowie. Czy w każdym przypadku jednak taka praktyka zostanie zaliczona?

 

W naszych realiach prawnych praca w organach nadzoru budowlanego, w szczególności pracownika rozpoczynającego karierę zawodową często wiąże się głównie z pracą za biurkiem. Obowiązków jest mnóstwo: od kontroli dokumentacji budów, książek obiektów budowlanych i przeglądów okresowych po kontrole dokumentacji zgłoszonych samowoli budowlanych oraz katastrof. Jak wynika z listów naszych czytelników praktykanci zasypywani są obowiązkami biurowymi, wizyty na budowie są rzadkością.  Jeżeli już to wiążą się z mało odpowiedzialnymi zadaniami typu wykonywanie dokumentacji zdjęciowej bądź odbiór / sprawdzenie dokumentacji z biura budowy.

Co prawda rozporządzenie nie narzuca bezpośrednio by obowiązki w ramach praktyki wykonywać na budowie ( tak jak w przypadku praktyki u zarządcy drogi lub linii kolejowej – par. 3 ust. 4 pkt 2 i 3) natomiast obowiązuje tutaj także zapis z Prawa Budowlanego (art. 14 ust.4 ) mówiący o tym, że ”  warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na pełnieniu funkcji technicznej na budowie.

Interpretacja większości Okręgowych Izb Inżynierów ( choć nieoficjalna) w tym zakresie także jest niestety nieprzychylna kandydatom. Wymagają one bowiem, by czynności inspekcyjno kontrolne odbywały się bezpośrednio na budowie, natomiast przeglądanie i weryfikacja dokumentacji w biurze nie jest w poczet praktyki zaliczana.

Takie podejście jest poniekąd racjonalne  biorąc pod uwagę, iż praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego, także nie jest zaliczana ( również w oficjalnych interpretacjach NSA ) – choć teoretycznie asystent inspektora znacznie częściej przebywa na budowie i ma styczność z procesem budowlanym.

Dodatkową trudnością może być fakt, iż pracujący w organach nadzoru budowlanego inspektorzy bardzo często nie są aktywnymi członkami samorządów zawodowych, gdyż prawo tego nie wymaga. Członkostwo oczywiście wiąże się także z opłacaniem corocznych składek.

Natomiast opiekun praktyki zawodowej powinien być czynnym członkiem Izby przez cały okres praktyki.

 

Biorąc więc po uwagę powyższe fakty, aby zgodnie z zasadami odbyć praktykę w organach nadzoru budowlanego potrzeba znacznie więcej czasu, niż wynika to z wymagań formalnych i nie jest tak proste jak się na pierwszy rzut oka wydaje.

 

 

Jeżeli odbywaliście praktykę zawodową prosimy o opinię w komentarzach. Na pewno pomoże to wielu kandydatom zatrudnionym w nadzorze budowlanym!

 

 

 

4 myśli na temat “Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta

  1. Czy wobec powyższego pracownik PINB (nie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) może zostać opiekunem praktyki zawodowej, jeżeli nie jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego?

  2. Moim opiekunem była osoba posiadająca uprawnienia budowlane w tej specjalności jaką posiadam i opłacająca składki w izbie przez cały okres mojej praktyki, nie zatrudniona w PINB. Nie miałam z tego tytułu problemów i nie musiałam przedstawiać żadnych dokumentów świadczących o powiązaniu tej osoby z Inspektoratem. Sama ją sobie znalazłam.

    1. Ale w wpisie właśnie chodzi o kierowanie praktyką przez inspektora PINB. Oczywiście praktykę można odbyć zupełnie gdzie indziej i pod kierownictwem kogoś innego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *