Kategorie
Miejsca Praktyka

Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w organach nadzoru budowlanego ( np. PINB, WINB ). Ustawodawca zastrzega przy tym, iż dwa lata takiej praktyki jest równoznaczne z odbyciem 1 roku praktyki za budowie. Czy w każdym przypadku jednak taka praktyka zostanie zaliczona?

 

W naszych realiach prawnych praca w organach nadzoru budowlanego, w szczególności pracownika rozpoczynającego karierę zawodową często wiąże się głównie z pracą za biurkiem. Obowiązków jest mnóstwo: od kontroli dokumentacji budów, książek obiektów budowlanych i przeglądów okresowych po kontrole dokumentacji zgłoszonych samowoli budowlanych oraz katastrof. Jak wynika z listów naszych czytelników praktykanci zasypywani są obowiązkami biurowymi, wizyty na budowie są rzadkością.  Jeżeli już to wiążą się z mało odpowiedzialnymi zadaniami typu wykonywanie dokumentacji zdjęciowej bądź odbiór / sprawdzenie dokumentacji z biura budowy.

Co prawda rozporządzenie nie narzuca bezpośrednio by obowiązki w ramach praktyki wykonywać na budowie ( tak jak w przypadku praktyki u zarządcy drogi lub linii kolejowej – par. 3 ust. 4 pkt 2 i 3) natomiast obowiązuje tutaj także zapis z Prawa Budowlanego (art. 14 ust.4 ) mówiący o tym, że ”  warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na pełnieniu funkcji technicznej na budowie.

Interpretacja większości Okręgowych Izb Inżynierów ( choć nieoficjalna) w tym zakresie także jest niestety nieprzychylna kandydatom. Wymagają one bowiem, by czynności inspekcyjno kontrolne odbywały się bezpośrednio na budowie, natomiast przeglądanie i weryfikacja dokumentacji w biurze nie jest w poczet praktyki zaliczana.

Takie podejście jest poniekąd racjonalne  biorąc pod uwagę, iż praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego, także nie jest zaliczana ( również w oficjalnych interpretacjach NSA ) – choć teoretycznie asystent inspektora znacznie częściej przebywa na budowie i ma styczność z procesem budowlanym.

Dodatkową trudnością może być fakt, iż pracujący w organach nadzoru budowlanego inspektorzy bardzo często nie są aktywnymi członkami samorządów zawodowych, gdyż prawo tego nie wymaga. Członkostwo oczywiście wiąże się także z opłacaniem corocznych składek.

Natomiast opiekun praktyki zawodowej powinien być czynnym członkiem Izby przez cały okres praktyki.

 

Biorąc więc po uwagę powyższe fakty, aby zgodnie z zasadami odbyć praktykę w organach nadzoru budowlanego potrzeba znacznie więcej czasu, niż wynika to z wymagań formalnych i nie jest tak proste jak się na pierwszy rzut oka wydaje.

 

 

Jeżeli odbywaliście praktykę zawodową prosimy o opinię w komentarzach. Na pewno pomoże to wielu kandydatom zatrudnionym w nadzorze budowlanym!

 

 

 

19 odpowiedzi na “Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta”

Pracuję w spółce gminnej, która pełni nadzór inwestorskina stanowisku inspektor ds. technicznych. Czy w takim przypadku można zaliczyć to do praktyki zawodowej do uprawnień wykonawczych? Jeżeli tak to w takim przypadku kto powinien być opiekunem praktyk? Czy mógłby to być kierownik firmy wykonawczej na danej budowie?

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i powiązane nie są zaliczane przez PIIB do praktyki zawodowej.

Aktualnie pracuję na stanowisku Inspektora nadzoru w Zarządzie Portów Morskich w dziale utrzymania Infrastruktury Hydrotechnicznej – remonty. Oczywiście nadzoruje trwającego remonty. Czy istnieje szansa zaliczenia takiej praktyki? Jak tak, to proszę o pokierowanie w działaniach 🙂

Remonty i bieżąca konserwacja nie są zaliczane do praktyki zawodowe, a jedynie czynny udział w robotach budowlanych polegających na budowie przebudowie obiektów budowlanych.

Witam czy jest jakaś interpretacja jak wypełniać
„ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ”
podczas pracy w PINB. Kontrola na budowie może być codziennie inna trochę nie logicznie wypisywać wszystkie budowy

Witam, pracuję w WINBie, i z ramienia WINBu uczestniczyłam w kontrolach różnego typu budów, były to zarówno wiadukty i przepusty, jak i obiekty kubaturowe. Czy starając się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do czasu trwania praktyki mogę wliczyć również wiadukty jako obiekty inżynierskie? Czy tylko obiekty kubaturowe?

Należy tutaj zastosować ogólną interpretacje dotyczącą praktyki zawodowej tzn. zaliczać czynności jedynie bezpośrednio związane ze specjalnością uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc kontrole obiektów typu mosty i przepusty będą bardziej odpowiednie dla uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej.

A, czy pracownik PINB (nie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) może zostać opiekunem praktyki zawodowej, jeżeli jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego?

Nie ma potrzeby by praktykę nadzorował bezpośrednio inspektor powiatowy, może być to także przełożony spełniający warunki dla kierownika praktyki zawodowej.

Dzień dobry,
Pracuję jako asystent Inspektora Nadzoru Inwestroskiego w prywatnej firmie. Czy taka praktyka jest zaliczana jako praktyka do uprawnień wykonawczych?

Pracuję w biurze projektowym i często nasza firma pełni również rolę nadzoru autorskiego – czy tego typu nadzór kwalifikuje się jako nadzór budowlany?

Aktualnie jestem inżynierem budowy na budowie osiedla mieszkaniowego (1 rok). Zastanawiam się nad zmianą pracy i rozpoczęciem kariery w aranżacjach wnętrz biurowych.
Czy zaliczone zostaną praktyki budowlane, które odbywają się w firmie wykonującej fit-outy?

Wykończenia wnętrz to raczej „kiepski” pomysł na odbycie praktyki zawodowej. Oczywiście można to podciągnąć w jakimś stopniu pod zakres KB wykonawczych natomiast będzie bardzo trudno, a i wymagana wiedza praktyczna jest znacznie szersza.

Moim opiekunem była osoba posiadająca uprawnienia budowlane w tej specjalności jaką posiadam i opłacająca składki w izbie przez cały okres mojej praktyki, nie zatrudniona w PINB. Nie miałam z tego tytułu problemów i nie musiałam przedstawiać żadnych dokumentów świadczących o powiązaniu tej osoby z Inspektoratem. Sama ją sobie znalazłam.

Ale w wpisie właśnie chodzi o kierowanie praktyką przez inspektora PINB. Oczywiście praktykę można odbyć zupełnie gdzie indziej i pod kierownictwem kogoś innego.

Czy wobec powyższego pracownik PINB (nie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) może zostać opiekunem praktyki zawodowej, jeżeli nie jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *