Skip to main content

Praktyka a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w formie umowy  zlecenia oraz umowy o dzieło. Pojawia się tutaj jednak wiele wątpliwości formalnych odnośnie dokumentowania praktyki oraz czasu jej  trwania.

Uwaga! Poniższe zasady rozliczania czasu praktyki dla umowy zlecenia i o dzieło nie są już aktualne. 24.03.2016 – Nowe zasady rozliczania czasu praktyki zawodowej
Nowa interpretacja PIIB dotycząca sposobu rozliczania czasu praktyki zawodowej: SPRAWDŹ

Podstawowe zasady:

 1. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, najlepiej z jasnym określeniem zakresu wykonywanych obowiązków.
 2. W umowie zlecenie lub umowie o dzieło powinna być określona pracochłonność. Jeżeli taka pracochłonność wyrażona jest w godzinach, do przeliczenia na miesiąc stosuje się przelicznik: 1 miesiąc = 176 godzin
 3. Do praktyki odbywanej wyłącznie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło można zaliczyć dziennie maksymalnie 8 godzin. Obowiązuje tutaj norma czasu pracy określona w artykule 129 Ustawy Kodek Pracy ( 8 godzin / doba i przeciętnie 40 godzin / tydzień )
 4. Jeżeli w danym dniu czas pracy jest krótszy niż 8 godzin, praktyka zawodowa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o „brakujący czas”.

Pełny etat i umowa zlecenie / umowa o dzieło

 1.  Praktyka w ramach umowy zlecenie / umowy o dzieło może być zaliczona równocześnie z pracą na etacie pod warunkiem, że obie praktyki będą miały inny zakres ( np. projektowa i wykonawcza ) lub obie praktyki dotyczą różnych specjalności ( np. konstrukcyjno-budowlanej i drogowej ).
 2. Jeżeli pracujemy na pełny etat, to w ramach praktyki na umowie zleceniu / umowie o dzieło możemy równolegle zaliczyć dodatkowo maksymalnie 4 godziny na dzień.

Tak więc podsumowując, nie ma możliwości „sztucznego” skrócenia praktyki zawodowej na umowie zleceniu / umowie o dzieło wpisując więcej niż 8 godzin dziennie. Praktyka na umowie zleceniu / umowie o dzieło nie umożliwi także „przyspieszenia” praktyki w ramach tej samej specjalności i rodzaju uprawnień osobom pracującym już na etacie.

 

33 myśli na temat “Praktyka a umowa zlecenie i umowa o dzieło

 1. A jak jest z własną działalnością?
  Współpracowałam z firmami budowlanymi i wystawiałam faktury za usługi, czy jest możliwość w jakiś sposób wliczyć to do okresu praktyki?

  1. Praktyka w ramach własnej działalności gospodarczej także jest akceptowana. Najważniejsze jest natomiast by była to praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji
   technicznej na budowie. Dodatkowo praktyka musi być merytorycznie zgodna z zakresem uprawnień o jakie się Pani ubiega oraz jej opiekun powinien posiadac odpowiednie uprawnienia i był czynnym członkiem izby przez cały okres praktyki.

   1. Dziękuję za odpowiedz!
    W takim wypadku jak udokumentować taką praktykę?
    Czy wystarczy wypełnienie zbiorczego zestawienia praktyki?

   2. Praktykę dokumentuje się w zestawieniu zbiorczym dokładnie tak jak np. w przypadku umowy o pracę

 2. Czy umowa zlecenie bez wynagrodzenia bądź z najnizszym (do 200 zł) kwalifikuje się do złożenia wniosku o uprawnienia? Bo poinformowali mnie w izbie że każda praktyka i staz musi być udokumentowana jakąkolwiek formą umowy, a w artykule napisanym przez Was jest napisane ze musi być to praca w pełnym wymiarze godzin.

  1. To czy jest wynagrodzenie czy nie , nie ma żadnego wpływu w kontekście praktyki zawodowej. Umowa o dzieło / zlecenie do praktyki zawodowej powinna być w formie pisemnej – tak to zostało podane w artykule powyżej.
   Nigdzie w artykule nie ma stwierdzenia, że musi to być 8 godzin dziennie – jest napisane ,że maksymalny wymiar praktyki to 8h dziennie. Jeżeli jest mniej praktyka się po prostu wydłuża.

   1. A czy są jakieś konkretny wytyczne jakie musi zawierać w swoje treści dana umowa? jak np. konkretne stanowisko pracy?

   2. W przypadku umowy zlecenia/ umowy o dzieło nie można mówić o stanowisku w umowie, gdyż jeżeli jest wskazane stanowisko to umowa traktowana jest jak etat. Można co najwyżej mówić o zakresie obowiązków do wykonania w ramach takiej umowy. Najlepiej gdyby był on zgodny z zakresem odbywanej praktyki. Poza tymi opisanymi w artykule, pozostałe elementy umowy są standardowe wg. Kodeksu Cywilnego.

   3. To jezeli mam w umowie zlecenie napisane tak : ” Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług: Inzyniera Budowy przy budowie Centrum Handlowo-Usługowego przy Alei….w ….” to liczy mi się jako 8h? Bo o pracochłonności nie mam nigdzie mowy”?????

 3. Czy zasady te dotyczą także uprawnień w branży architektonicznej? Śląska izba podobno wymaga aby cała praktyka odbywała się na podstawie umowy o pracę.

  1. Zasady są takie same dla izby inżynierów i architektów. Obowiązuje przecież jedno rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jeden wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej. Co więcej nawet sama IARP podaje na swej stronie, że: ” Każda forma świadczenia pracy (etat, część etatu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, i inne) jest podstawą do dokumentowania praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień, w stosunku do każdego rodzaju nadawanych przez Izbę Architektów RP uprawnień

   Praktyka wyłącznie na etacie obowiązywała do 2006 roku.

 4. Czy jest zatem dopuszczalne aby umowa o dzieło albo umowa zlecenia była bez wynagrodzenia? Czy jest jakas min kwota w takich umowach? Co reguluje „zawartość” takiej umowy? Czy wystarczy w umowie zawrzec zakres onowiazkow, wymiar etatu, stsnowisko itp a kwoty wynagrodzenia juz nie?

  1. Tak jest to dopuszczalne prawnie aby umowa zlecenie była bez wynagrodzenia. Należy jednak taki zapis w tej umowie zawrzeć. ( artykuł 735 KC ).
   Nie ma także minimalnej kwoty, w zleceniu po prostu wpisuję się taką na jaką strony się umówiły.

   Jeżeli chodzi o umowę o dzieło to nie ma możliwości by była bez wynagrodzenia.

   Umowa zlecenie jest regulowana Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. ( dokładnie od artykułu 734 do 751)

   Umowa o dzieło jest regulowana Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. ( dokładnie od artykułu 627 do 646)

 5. Robię praktykę przy projektowaniu w wymiarze 8 godz dziennie na podstawie umowy o dzieło. Czy w tej sytuacji mogę mogę:

  1. Robić równolegle praktykę na budowie w ramach tej samej specjalności w wymiarze 4 godz dziennie na podstawie drugiej umowy o dzieło?

  lub

  2. Robić równolegle praktykę w ramach innej specjalności budowlanej w wymiarze 4 godz dziennie na podstawie drugiej umowy o dzieło?

 6. Dziękuję. A co w sytuacji kiedy robię praktykę projektową, wykonane projekty dokumentuje w zestawieniu zbiorczym. Mam co miesiąc nową umowę o dzieło o treści „Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w terminie: (np.) 01.01.2016-31.01.2016”. Nie ma w niej jednak podane ile wynosi pracochłonność godz dziennie. Czy taka umowa jest w porządku?

 7. Czy powyższy artykuł ma podstawę prawną? Tzn. gdzie dokładnie jest napisane, że do pracy na pełnym etacie możemy doliczyć jeszcze dodatkowo maksymalnie 4 godziny dziennie? Czy Komisja Kwalifikacyjna ma prawo żądać od nas dostarczenia umów na podstawie których odbywaliśmy praktykę?- nie ma tego na liście załączników.

  1. To są informacje praktyczne i zawarte są np. w wytycznych do wypełniania książki praktyki zawodowej oraz na stronach Izb np. tutaj: http://www.dos.piib.org.pl/var/userfiles/Inf_kp_wyd_V.pdf

   Co do wymaganych dokumentów przez poszczególne Izby to niestety często obowiązuje zasada „Co kraj to obyczaj”. I tak np. niektóre Izby wymagają dodatkowo potwierdzenia zatrudnienia ( np. dolnośląska) , życiorysu zawodowego ( mazowiecka) … a nawet zgody na wykorzystanie wizerunku kandydata 😉 (świętokrzyska)

   Nie naszą intencją jest interpretacja co może być wymagane a co nie. Zwracamy natomiast uwagę na na najczęściej występujące interpretacje i zagadnienia, by wskazać kandydatom na co należy zwrócić szczególną uwagę.Gdyż w późniejszych sporach z Komisjami Kwalifikacyjnymi kandydaci są w większości skazani na porażkę.

 8. Czy mogę ustalić czas dla umowy zlecenie w następujący sposób, pracuję na pełnym etacie w jednej firmie a z drugą zawieram umowę zlecenie na czas: od poniedziałku do piątku 4 h dziennie , sobotę 8h , łącznie 28 h tygodniowo.

  1. Liczba 4 godzin od poniedziałku do piątku wydaje się w porządku. Natomiast wątpliwości może budzić sobota.

   1. Rozmawiałem telefonicznie z Izba Krakowską – wg tamtejszej interpretacji jednostką czasu praktyki jest 1 tydzień w którym codziennie było się na budowie – 52 tygodnie składa się na rok praktyki (niezależnie od rodzaju umowy o pracę) określany jest jako praca od poniedziałku do piątku, co ciekawe nie ma znaczenia czas dziennej pracy (może to byś 1 godzina dziennie jak i 12 godzin), na moje pytanie jak traktować tydzień w którym np. w środę wypada dzień ustawowo wolny od pracy otrzymałem odpowiedź, ze wtedy nie jest zaliczony … bo nie ma pełnego tygodnia od poniedziałku do piątku), co sądzicie o tym…
    może to Ktoś potwierdzić bo mi po prostu w to nie chce się wierzyć.

 9. Witam, pracuję w urzędzie (Starostwo Powiatowe, Wydział Architektury i Budownictwa) na całym etacie na umowie o pracę. Ile godzin dziennie mogę maksymalnie pracować w ramach praktyki zawodowej na umowie zleceniu ?

  1. Nie ma znaczenia ilość godzin, mam to potwierdzone w Izbie Małopolskiej jak i Krajowej Komisji, liczy się ilość tygodni a ile godzin dziennie pracujesz na umowie zlecenie nie ma żadnego znaczenia, pozdrawiam

 10. Witam, nie wiem czy dobrze rozumiem

  pracuję na etacie w firmie X
  praktykę do uprawnienień odbywam w firmie Y i tam mam umowę zlecenie
  Zatem jaki okres praktyki w firmie Y muszę odbyć do uprawnień?
  1,5 roku czy 3 lata z uwagi na skrócony okres do maks 4h dziennie ?

 11. Uzyskałem tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i teraz kontynuuję studia magisterskie, również stacjonarne. Czy w czasie wakacji mogę zatrudnić się na okres 3 miesięcy na umowę zlecenie i zostanie mi zaliczona praktyka?

 12. Witam,
  mam podpisaną umowę o praktykę absolwencką z biurem projektowym, pracuje tam pełen wymiar godzin, czy ten sposób jest poprawny do odbycia praktyki budowlanej? Czy praktyka absolwencka jednak nie zalicza się?

  1. Co do zasady jest zaliczana, tak jak każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej. Ale ostateczna decyzja zależy już od właściwej komisji kwalifikacyjnej.
   W zdecydowanej większości komisji nie jest nawet wymagane przedstawienie umowy o pracę / praktykę itp , a liczy się tylko oświadczenie kierownika praktyki oraz zestawienie zbiorcze.

   1. Ja składałem wczoraj dokumenty na uprawnienia do kierowania drogowe, część praktyki miałem udokumentowane na podstawie umowy o praktykę absolwencką nieodpłatną. Pani w izbie (woiib) poinformowała mnie, że ta praktyka nie zostanie mi prawdopodobnie zaliczona, bo nie ma żadnego potwierdzenia, że się odbyła (mimo, że dostarczyłem umowę o taką praktykę, podpisaną przez właściciela firmy gdzie ją odbywałem).

   2. Na tej zasadzie można by pewnie odrzucić każdą praktykę. Nie do końca jest zrozumiałe co Pani miała na myśli, iż nie ma potwierdzenia.

    Niestety w każdej izbie pracują ludzie, którzy inaczej to interpretują gdyż nie ma zapisanych ogólnych zasad w tej kwestii.

 13. A co powiecie na to:
  Praktykę projektową ponad 5 lat została odrzucona przez ŁOIIB tylko dla tego że została rozpoczęta w 2007 roku, natomiast opieczętowana ksiażkę praktyki izba wydała w 2005r. gdy obowiązywało stare prawo gdy technik mógł starać się o uprawnienia ograniczone. I ani w lewo ani w prawo nie da się z tej praktyki nic odratować nawet by uskładać 1 rok do projektowania ograniczonego jako inżynier.

  Nawet stara zasada prawo nabyte jest ważne jeśli nastąpiły zmiana prawa. ustawodawca i to przewidział w pisał że dotyczy to rozpoczętej praktyki, Rozpocznij praktykę gdy nikt cię nie zatrudni bo „panie my zatrudniamy tylko inżynierów a z tytułem technika to praca dla montera”

  Na obecne czasy najważniejsze by uczelnia na dyplomie wpisała mgr inż i możesz iść śmiało po pełne uprawnienia po 1,5 lub 2 latach studiów mimo że wykształcenie inżynierskie masz z kierunku nie budowlanego. Oto zgodna z prawem patologia kwalifikacji posiadanego wykształcenia do uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *