Kategorie
Praktyka

Praktyka a umowa zlecenie i umowa o dzieło

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w formie umowy  zlecenia oraz umowy o dzieło. Pojawia się tutaj jednak wiele wątpliwości formalnych odnośnie dokumentowania praktyki oraz czasu jej  trwania.

Uwaga! Poniższe zasady rozliczania czasu praktyki dla umowy zlecenia i o dzieło nie są już aktualne. 24.03.2016 – Nowe zasady rozliczania czasu praktyki zawodowej
Nowa interpretacja PIIB dotycząca sposobu rozliczania czasu praktyki zawodowej: SPRAWDŹ

Podstawowe zasady:

  1. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, najlepiej z jasnym określeniem zakresu wykonywanych obowiązków.
  2. W umowie zlecenie lub umowie o dzieło powinna być określona pracochłonność. Jeżeli taka pracochłonność wyrażona jest w godzinach, do przeliczenia na miesiąc stosuje się przelicznik: 1 miesiąc = 176 godzin
  3. Do praktyki odbywanej wyłącznie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło można zaliczyć dziennie maksymalnie 8 godzin. Obowiązuje tutaj norma czasu pracy określona w artykule 129 Ustawy Kodek Pracy ( 8 godzin / doba i przeciętnie 40 godzin / tydzień )
  4. Jeżeli w danym dniu czas pracy jest krótszy niż 8 godzin, praktyka zawodowa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o „brakujący czas”.

Pełny etat i umowa zlecenie / umowa o dzieło

  1.  Praktyka w ramach umowy zlecenie / umowy o dzieło może być zaliczona równocześnie z pracą na etacie pod warunkiem, że obie praktyki będą miały inny zakres ( np. projektowa i wykonawcza ) lub obie praktyki dotyczą różnych specjalności ( np. konstrukcyjno-budowlanej i drogowej ).
  2. Jeżeli pracujemy na pełny etat, to w ramach praktyki na umowie zleceniu / umowie o dzieło możemy równolegle zaliczyć dodatkowo maksymalnie 4 godziny na dzień.

Tak więc podsumowując, nie ma możliwości „sztucznego” skrócenia praktyki zawodowej na umowie zleceniu / umowie o dzieło wpisując więcej niż 8 godzin dziennie. Praktyka na umowie zleceniu / umowie o dzieło nie umożliwi także „przyspieszenia” praktyki w ramach tej samej specjalności i rodzaju uprawnień osobom pracującym już na etacie.

 

74 odpowiedzi na “Praktyka a umowa zlecenie i umowa o dzieło”

Dzień dobry, jestem zatrudniony na umowę zlecenie, nie mam tam określonych godzin.

1.Czy to wszystko może być rozliczane na podstawie zbiorczego zestawienia praktyki budowlanej?
W umowie także mam zapis:

„1.ZLECENIE BĘDZIE POLEGAŁO NA WYKONYWANIU OBLICZEŃ I RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH
2. ZLECENIE BĘDZIE WYKONYWANE W GODZINACH DOWOLNIE WYBRANYCH PRZEZ Z-BIORCĘ I BEZ NADZORU
Z-DAWCY”

2. Czy drugi punkt nie będzie problemem? Wszystko jest wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby, która zaświadczy to, ale taki zapis w umowie jest i nic z tym nie zrobię.

3. Jeśli pracuję przy wykonywaniu obliczeń i rysunków konstrukcyjnych to muszę być wymieniony w projekcie? Czy wystarczy samo poświadczenie przez uprawioną osobę?

Obecnie każdą praktykę na budowie lub w biurze projektowym wpisuje się do zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej. Może być natomiast problematyczne ustalenie pracochłonności w przypadku takiego zapisu w umowie. Brak pracochłonności to jedno natomiast zapis o braku nadzoru, w dużym stopniu wyklucza się z ideą praktyki zawodowej – bo ta właśnie ma być odbywana pod nadzorem kierownika praktyki. Więc tutaj może być duży problem jeżeli komisja kwalifikacyjna będzie dociekliwa.
Wymienienie na projekcie znacznie ułatwia weryfikację praktyki, biorąc pod uwagę wcześniej opisane „zapisy w umowie” będzie dodatkowo działało na niekorzyść.

Witam. Czy jeśli pracuję w jednej firmie na umowie o pracę (pełen etat) a chcę zatrudnić się dodatkowo na umowę zlecenie aby robić praktykę w wymiarze 8h/dziennie to będę miał zatwierdzoną taką praktykę??. (Będę wtedy pracował na dwa etaty). Pozdrawiam

8 godzin dodatkowo na umowie zlecenie na pewno nie uda się rozliczyć. W czasach książki praktyki komisje zaliczały dodatkowo maksymalnie 4 godziny/dzień ale aktualnie to nie jest nigdzie uregulowane więc niczego z góry założyć nie można.

Pytanie odnośnie praktyki projektowej.
Mam uzupełnione zbiorcze zestawienie u jednego projektanta jako asystent projektanta na podstawie umów zlecenie. Umowy te były zawierane ustnie, gdyż jak twierdził nie było go stać na opłacanie składek zus itd za pracownika. Czytam na stronach różnych izb iż wymagają dołączenia takich umów do dokumentów składanych do wniosku o nadanie uprawnień. Na jakiej podstawie jej wymagają skoro opiekun praktyk potwierdza pod odpowiedzialnością karną w oświadczeniu odbycie praktyki przez zainteresowanego ?

Umowa jest wymagana prawdopodobnie jako dodatkowa weryfikacja. Podpisać oświadczenie przez kierownika jest bardzo łatwo, a zwykle sprawy składania fałszywych oświadczeń nie trafiają do sądów ( bo to koszty i zmarnowany czas) tylko po prostu praktyka jest odrzucana.

Pracuje w biurze projektowym i mam już odbytą praktykę do projektowania. Pozostał mi rok na budowie. W chwili obecnej realizujemy dla inwestora wraz z firmą wykonawczą inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, mam zatem możliwość realizowania praktyki na budowie.
Mam jednakże następujące pytanie:
– czy w związki z tym, że inwestycja realizowana jest wspólnie przez biuro projektowe i firmę wykonawczą mogę w „formie odbywania praktyki” wskazać umowę o pracę w biurze projektowym i ew. umowę biura z wykonawcą, który zgodził się na moją praktykę?
– czy pomimo wspólnego wykonywania zadania powinnam mieć umowę cywilnoprawną bezpośrednio z wykonawcą? np. umowę o dzieło?

Czy kierownik budowy, który posiada wł działalność gospodarczą może mnie jednocześnie zatrudnić i podpisywać praktykę?

Tak, jak najbardziej to standardowa praktyka w firmie na etacie.

Czy odbywając praktykę budowlana w firmie X w latach 2013-2015 będą c jednocześnie na etacie w firmie Y, oraz praktykę projektowa, w firmie Y w latach 2016-2017, praktyki te należy rozliczać godzinowo czy tygodniowo? Szczególnie chodzi mi o praktykę na budowie.

To zależy od rodzaju umowy, jeżeli etat to w tygodniach

Dołączę się do zapytania- jeśli mam zawartą umową w firmie wykonawczej i jest to umowa zlecenie, to czy w umowie tej prócz funkcji na budowie powinna mieć zawartą liczbę godzin? Jak to jest aktualnie liczone do uprawnień na budowie? Jeśli pracuję po 4 godziny dziennie to czy również mogę liczyć tygodnie jak przy umowie o pracę?

Tak, w umowie zlecenie powinna być zawarta pracochłonności by ułatwić potem dokumentowanie praktyki.
Aktualnie bezpieczniej jest przyjmować przelicznik 8h/dzień.

Czy zdobywając praktykę na budowie w latach 2013, 2014, 2015 jako umowa zlecenie u pracodawcy X, przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę u pracodawcy Y, a praktykę projektowa w latach 2016 i 2017, praktykę budowlana należy rozliczać w trybie godzinowym (max 4h dziennie) czy tygodniowym?

Z jednego i drugiego przeliczenia powinna wyjść ostatecznie ta sama wartość więc to nie ma aż takiego znaczenia.

Czy jeśli prowadzę własną działalność gospodarczą na osobę fizyczną, to może mi podpisać praktykę kierownik robót, z którym mam oficjalnie spisaną umowę w zakresie sprawowania nadzoru nad robotami, które wykonuję?
Czy do uprawnień wykonawczych liczą się tylko prace konstrukcyjne, czy jeśli np. na jakieś budowie robiłem tynki, to czy to też mogę zakwalifikować do praktyki?

Praktyka w ramach własnej działalności gospodarczej jest możliwa w takim przypadku. Dla uprawnień KB wykonawczych także można zaliczać prace takie jak tynki, wylewki, gk itp.

Czy jako osoba ubiegająca się o uprawnienia muszę być zatrudniony na odpowiednim stanowisku tj. majster, inżynier budowy, asystent kierownika robót? Co w przpadku, gdy moje stanowisko to specjalista ds sieci wod-kan?

Czy ktoś się orientuje jak do sprawy wolontariatu podchodzi mazowiecka izba?

Jakiś czas temu był uznawany w mazowieckiej izbie, natomiast najpewniej się z nimi bezpośrednio skontaktować.

Witam. Czy jedyną możliwą formą zatrudnienia na czas praktyki jest umowa zlecenie/dzieło czy akceptowane będzie także staż lub praktyka? Pozdrawiam

W teorii akceptowana powinna być każda forma umowy cywilno-prawnej, w tym także staż i praktyki. Natomiast mamy sygnały, iż niektóre izby uznają staże i praktyki jako „mało wiarygodne” i kandydaci mają z tym problem. Najlepiej więc wykonać telefon do swojej izby i otrzymać informację z pierwszej ręki.

jesli pracuje w firmie projektowej to musze zakładac jakas ksiażke praktyk ze rozpoczynam praktyke czy tylko jak bede chciał przystapic do egzaminów to musze wykazac ze pracowałem tyle i tyle czasu w takiej i takiej firmie i co robiłem??

Witam, mam mały problem z praktyką zawodowa. Pracuję w firmie X od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Nadzoruję budowy pod ramieniem uprawnionego kierownika. W godzinach pracy w firmie X również jeżdżę na budowy jak i po 15.00. Powie mi ktoś jaką umowę powinienem zawrzeć z kierownikiem, wstępnie ustaliliśmy ze byłaby to „Umowa o bezpłatne odbycie praktyki zawodowej” tylko czy w Łódzkiej izbie mi to uznają, ma ktoś może jakiś wzór takiej umowy? pozdrawiam

Ale w jakim celu dodatkowa umowa z kierownikiem? Tzn teraz to praca w tej firmie X jest bez umowy?

W firmie X pracuje na umowę na pełny etat.
Wypełniając zbiorcze zestawienie odbywanej praktyki jest taka kolumna: Forma odbywania praktyki ( etat, część etatu itp. ) i co mam wpisać jak teoretycznie mnie nie powinno być na budowie bo nie mam żadnej umowy? jak mam udokumentować później przed Izbą ze tą praktykę odbyłem? Pomyślałem, że może jest coś takiego jak : umowa o bezpłatną praktykę zawodową?

Jestem tam jako inżynier budowy ale kierownik nie chce mnie zatrudnic na część etatu bo to są dla niego dodatkowe koszty.

Zgodnie z odpowiedzią z Izby nie ma czegoś takiego jak bezpłatna praktyka zawodowa. Wolontariat jest to jedyna forma umowy zabroniona przez izbę. Praktyka zawodowa może odbywać się wyłącznie w oparciu o płatną umowę.

Niestety nie ma oficjalnego stanowiska izby w kwestii formy zatrudnienia. Informacje, które Pani otrzymała dotyczą tylko tej konkretnej izby ( można podać której ? ). Wiele osób odbywało praktykę na zasadzie wolontariatu, natomiast to już zależy od konkretnej Izby.

Jak jest z praktyką prowadząc własną działalność gospodarczą w ramach usług inżynieryjnych (pełnienie funkcji inżyniera budowy lub koordynatora robót budowlanych)?

Czy pracując w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym jednostce gminnej mogę zrobić uprawnienia. Dodam że jestem kierownikiem zakładu i biorę udział w nadzorowaniu naszych inwestycji (budowa sieci wod-kan) gdzie oficjalnie nadzór pełni kierownik z uprawnieniami który mógłby być moim opiekunem praktyki i podbijałby mi zestawienia. Czy jest to jakiś problem że w formie odbywania nie mam inżynier budowy tylko np: kierownik ZWIK

Witam
Czy zatrudniając się na stanowisku majster budowy również zaliczone zostanie mi to do praktyk zawodowych ??

Tak. Majster oraz inżynier budowy są tymi najbardziej popularnymi.
Ale oczywiście ważny jest także zakres obowiązków.

Witam. Podobnie jak kolega Michał (z 15 lutego 2017) prawdopodobnie trafiłem na tę samą panią (woiib). Przedstawiając umowę o praktykę nieodpłatną (prowadzę DG) przyjmująca nie dawała wiary umowie, komentując, że to może być fikcja. Umowa również zawarta z prezesem firmy. I teraz mam czekać na weryfikację z jakim nastawieniem?? Zastanawiam się, czy dobrze postąpiłem składając tam, a nie do jakiejkolwiek sąsiedniej Izby. Kolega zdawał w zoiib, gdzie nawet nie zapytano o umowę…

Witam
Jestem pracownikiem firmy X jako inż bud. nadzoruje pracę naszych pracowników na budowie gdzie GW jest firma Y. I teraz :
pyt. 1.- Czy ten staż mogę zaliczyć do praktyk
pyt. 2. – co wpisać w zbiorczym zestawieniu praktyk kolumna ” Forma odbywania praktyki (np. etat,część etatu, umowa:zlecenie, o dzieło,inna).”
pyt. 3. – co w przypadku gdy nie ma umowy pomiędzy firmą X i Y a tylko zlecenie

Dzień dobry, jestem Kierownikiem budowy z uprawnieniami , chcę wziąć na 3 miesiące praktyk studenta Politechniki. Praktyki płatne, 8h dziennie, umowa zlecenie. Czy osoba ta musi mieć badania wstępne?

W przypadku gdy pracodawca jest organizatorem praktyki obowiązuje pełny zakres badań i szkoleń bhp jak dla pracownika.

Jeżeli odbywam praktykę na zasadzie bezpłatnego stażu to czy w umowie z firmą budowlaną muszę mieć opisane zakres wykonywanych czynności czy mogę mieć wpisane konkretne stanowisko np.: asystent kierownika budowy??

Jeżeli jest taka możliwość to proszę to wpisać – w razie wątpliwości o wiele łatwiej będzie wyjaśnić.

A co powiecie na to:
Praktykę projektową ponad 5 lat została odrzucona przez ŁOIIB tylko dla tego że została rozpoczęta w 2007 roku, natomiast opieczętowana ksiażkę praktyki izba wydała w 2005r. gdy obowiązywało stare prawo gdy technik mógł starać się o uprawnienia ograniczone. I ani w lewo ani w prawo nie da się z tej praktyki nic odratować nawet by uskładać 1 rok do projektowania ograniczonego jako inżynier.

Nawet stara zasada prawo nabyte jest ważne jeśli nastąpiły zmiana prawa. ustawodawca i to przewidział w pisał że dotyczy to rozpoczętej praktyki, Rozpocznij praktykę gdy nikt cię nie zatrudni bo „panie my zatrudniamy tylko inżynierów a z tytułem technika to praca dla montera”

Na obecne czasy najważniejsze by uczelnia na dyplomie wpisała mgr inż i możesz iść śmiało po pełne uprawnienia po 1,5 lub 2 latach studiów mimo że wykształcenie inżynierskie masz z kierunku nie budowlanego. Oto zgodna z prawem patologia kwalifikacji posiadanego wykształcenia do uprawnień.

to zrób zaocznie coś i znowu rób praktykę jak masz możliwość, dziś cieć w bramie ma studia

Witam,
mam podpisaną umowę o praktykę absolwencką z biurem projektowym, pracuje tam pełen wymiar godzin, czy ten sposób jest poprawny do odbycia praktyki budowlanej? Czy praktyka absolwencka jednak nie zalicza się?

Co do zasady jest zaliczana, tak jak każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej. Ale ostateczna decyzja zależy już od właściwej komisji kwalifikacyjnej.
W zdecydowanej większości komisji nie jest nawet wymagane przedstawienie umowy o pracę / praktykę itp , a liczy się tylko oświadczenie kierownika praktyki oraz zestawienie zbiorcze.

Ja składałem wczoraj dokumenty na uprawnienia do kierowania drogowe, część praktyki miałem udokumentowane na podstawie umowy o praktykę absolwencką nieodpłatną. Pani w izbie (woiib) poinformowała mnie, że ta praktyka nie zostanie mi prawdopodobnie zaliczona, bo nie ma żadnego potwierdzenia, że się odbyła (mimo, że dostarczyłem umowę o taką praktykę, podpisaną przez właściciela firmy gdzie ją odbywałem).

Na tej zasadzie można by pewnie odrzucić każdą praktykę. Nie do końca jest zrozumiałe co Pani miała na myśli, iż nie ma potwierdzenia.

Niestety w każdej izbie pracują ludzie, którzy inaczej to interpretują gdyż nie ma zapisanych ogólnych zasad w tej kwestii.

Uzyskałem tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i teraz kontynuuję studia magisterskie, również stacjonarne. Czy w czasie wakacji mogę zatrudnić się na okres 3 miesięcy na umowę zlecenie i zostanie mi zaliczona praktyka?

Witam, nie wiem czy dobrze rozumiem

pracuję na etacie w firmie X
praktykę do uprawnienień odbywam w firmie Y i tam mam umowę zlecenie
Zatem jaki okres praktyki w firmie Y muszę odbyć do uprawnień?
1,5 roku czy 3 lata z uwagi na skrócony okres do maks 4h dziennie ?

Te zasady godzinowe już nie obowiązują. Jest to wyraźnie zaznaczone we wpisie.

Witam, pracuję w urzędzie (Starostwo Powiatowe, Wydział Architektury i Budownictwa) na całym etacie na umowie o pracę. Ile godzin dziennie mogę maksymalnie pracować w ramach praktyki zawodowej na umowie zleceniu ?

Nie ma znaczenia ilość godzin, mam to potwierdzone w Izbie Małopolskiej jak i Krajowej Komisji, liczy się ilość tygodni a ile godzin dziennie pracujesz na umowie zlecenie nie ma żadnego znaczenia, pozdrawiam

Czy mogę ustalić czas dla umowy zlecenie w następujący sposób, pracuję na pełnym etacie w jednej firmie a z drugą zawieram umowę zlecenie na czas: od poniedziałku do piątku 4 h dziennie , sobotę 8h , łącznie 28 h tygodniowo.

Liczba 4 godzin od poniedziałku do piątku wydaje się w porządku. Natomiast wątpliwości może budzić sobota.

Rozmawiałem telefonicznie z Izba Krakowską – wg tamtejszej interpretacji jednostką czasu praktyki jest 1 tydzień w którym codziennie było się na budowie – 52 tygodnie składa się na rok praktyki (niezależnie od rodzaju umowy o pracę) określany jest jako praca od poniedziałku do piątku, co ciekawe nie ma znaczenia czas dziennej pracy (może to byś 1 godzina dziennie jak i 12 godzin), na moje pytanie jak traktować tydzień w którym np. w środę wypada dzień ustawowo wolny od pracy otrzymałem odpowiedź, ze wtedy nie jest zaliczony … bo nie ma pełnego tygodnia od poniedziałku do piątku), co sądzicie o tym…
może to Ktoś potwierdzić bo mi po prostu w to nie chce się wierzyć.

Czy powyższy artykuł ma podstawę prawną? Tzn. gdzie dokładnie jest napisane, że do pracy na pełnym etacie możemy doliczyć jeszcze dodatkowo maksymalnie 4 godziny dziennie? Czy Komisja Kwalifikacyjna ma prawo żądać od nas dostarczenia umów na podstawie których odbywaliśmy praktykę?- nie ma tego na liście załączników.

To są informacje praktyczne i zawarte są np. w wytycznych do wypełniania książki praktyki zawodowej oraz na stronach Izb np. tutaj: http://www.dos.piib.org.pl/var/userfiles/Inf_kp_wyd_V.pdf

Co do wymaganych dokumentów przez poszczególne Izby to niestety często obowiązuje zasada „Co kraj to obyczaj”. I tak np. niektóre Izby wymagają dodatkowo potwierdzenia zatrudnienia ( np. dolnośląska) , życiorysu zawodowego ( mazowiecka) … a nawet zgody na wykorzystanie wizerunku kandydata 😉 (świętokrzyska)

Nie naszą intencją jest interpretacja co może być wymagane a co nie. Zwracamy natomiast uwagę na na najczęściej występujące interpretacje i zagadnienia, by wskazać kandydatom na co należy zwrócić szczególną uwagę.Gdyż w późniejszych sporach z Komisjami Kwalifikacyjnymi kandydaci są w większości skazani na porażkę.

Dziękuję. A co w sytuacji kiedy robię praktykę projektową, wykonane projekty dokumentuje w zestawieniu zbiorczym. Mam co miesiąc nową umowę o dzieło o treści „Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w terminie: (np.) 01.01.2016-31.01.2016”. Nie ma w niej jednak podane ile wynosi pracochłonność godz dziennie. Czy taka umowa jest w porządku?

Robię praktykę przy projektowaniu w wymiarze 8 godz dziennie na podstawie umowy o dzieło. Czy w tej sytuacji mogę mogę:

1. Robić równolegle praktykę na budowie w ramach tej samej specjalności w wymiarze 4 godz dziennie na podstawie drugiej umowy o dzieło?

lub

2. Robić równolegle praktykę w ramach innej specjalności budowlanej w wymiarze 4 godz dziennie na podstawie drugiej umowy o dzieło?

ad1. i ad2. – Tak jest to możliwe , analogicznie jak opisane w artykule w przypadku pracy na etacie

Czy jest zatem dopuszczalne aby umowa o dzieło albo umowa zlecenia była bez wynagrodzenia? Czy jest jakas min kwota w takich umowach? Co reguluje „zawartość” takiej umowy? Czy wystarczy w umowie zawrzec zakres onowiazkow, wymiar etatu, stsnowisko itp a kwoty wynagrodzenia juz nie?

Tak jest to dopuszczalne prawnie aby umowa zlecenie była bez wynagrodzenia. Należy jednak taki zapis w tej umowie zawrzeć. ( artykuł 735 KC ).
Nie ma także minimalnej kwoty, w zleceniu po prostu wpisuję się taką na jaką strony się umówiły.

Jeżeli chodzi o umowę o dzieło to nie ma możliwości by była bez wynagrodzenia.

Umowa zlecenie jest regulowana Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. ( dokładnie od artykułu 734 do 751)

Umowa o dzieło jest regulowana Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. ( dokładnie od artykułu 627 do 646)

Czy zasady te dotyczą także uprawnień w branży architektonicznej? Śląska izba podobno wymaga aby cała praktyka odbywała się na podstawie umowy o pracę.

Zasady są takie same dla izby inżynierów i architektów. Obowiązuje przecież jedno rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jeden wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej. Co więcej nawet sama IARP podaje na swej stronie, że: ” Każda forma świadczenia pracy (etat, część etatu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, i inne) jest podstawą do dokumentowania praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień, w stosunku do każdego rodzaju nadawanych przez Izbę Architektów RP uprawnień

Praktyka wyłącznie na etacie obowiązywała do 2006 roku.

Czy umowa zlecenie bez wynagrodzenia bądź z najnizszym (do 200 zł) kwalifikuje się do złożenia wniosku o uprawnienia? Bo poinformowali mnie w izbie że każda praktyka i staz musi być udokumentowana jakąkolwiek formą umowy, a w artykule napisanym przez Was jest napisane ze musi być to praca w pełnym wymiarze godzin.

To czy jest wynagrodzenie czy nie , nie ma żadnego wpływu w kontekście praktyki zawodowej. Umowa o dzieło / zlecenie do praktyki zawodowej powinna być w formie pisemnej – tak to zostało podane w artykule powyżej.
Nigdzie w artykule nie ma stwierdzenia, że musi to być 8 godzin dziennie – jest napisane ,że maksymalny wymiar praktyki to 8h dziennie. Jeżeli jest mniej praktyka się po prostu wydłuża.

A czy są jakieś konkretny wytyczne jakie musi zawierać w swoje treści dana umowa? jak np. konkretne stanowisko pracy?

W przypadku umowy zlecenia/ umowy o dzieło nie można mówić o stanowisku w umowie, gdyż jeżeli jest wskazane stanowisko to umowa traktowana jest jak etat. Można co najwyżej mówić o zakresie obowiązków do wykonania w ramach takiej umowy. Najlepiej gdyby był on zgodny z zakresem odbywanej praktyki. Poza tymi opisanymi w artykule, pozostałe elementy umowy są standardowe wg. Kodeksu Cywilnego.

To jezeli mam w umowie zlecenie napisane tak : ” Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług: Inzyniera Budowy przy budowie Centrum Handlowo-Usługowego przy Alei….w ….” to liczy mi się jako 8h? Bo o pracochłonności nie mam nigdzie mowy”?????

A jak jest z własną działalnością?
Współpracowałam z firmami budowlanymi i wystawiałam faktury za usługi, czy jest możliwość w jakiś sposób wliczyć to do okresu praktyki?

Praktyka w ramach własnej działalności gospodarczej także jest akceptowana. Najważniejsze jest natomiast by była to praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji
technicznej na budowie. Dodatkowo praktyka musi być merytorycznie zgodna z zakresem uprawnień o jakie się Pani ubiega oraz jej opiekun powinien posiadac odpowiednie uprawnienia i był czynnym członkiem izby przez cały okres praktyki.

Dziękuję za odpowiedz!
W takim wypadku jak udokumentować taką praktykę?
Czy wystarczy wypełnienie zbiorczego zestawienia praktyki?

Praktykę dokumentuje się w zestawieniu zbiorczym dokładnie tak jak np. w przypadku umowy o pracę