Kategorie
Wymagania

Formalny przebieg kwalifikacji

Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych prowadzona jest w oparciu o regulamin postępowania kwalifikacyjnego ustalony przez Krajową Radę PIIB.

Komplet dokumentów kwalifikacyjnych składany przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane, trafia do powoływanych przez przewodniczącego zespołów egzaminacyjnych. Zespół egzaminacyjny składa się z 3 do 5 osób powoływanych spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej, spełniających odpowiednie wymagania regulaminowe. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyznacza spośród członków zespołu przewodniczącego oraz sekretarza.

Z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych sporządzany jest protokół, którego wzór określa zał. 7 regulaminu. Okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Przykładowy wzór postanowienia o uzupełnieniu braków wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

Pozytywny wynik kwalifikacji

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.

Negatywny wynik kwalifikacji

W przypadku ustalenia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, niespełnienia warunków niezbędnych do nadania uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu. Przykładowy wzór takiej decyzji określa załącznik nr 10 do regulaminu.

18 odpowiedzi na “Formalny przebieg kwalifikacji”

Czy w przypadku niekwalifikowania się do egzaminu z powodu braku wystarczającej długości praktyki opłata kwalifikacyjna może zostać przesunięta na następną kwalifikację?

Opłata ponoszona jest za rozpatrzenie wniosku, niezależnie od efektu końcowego.
Jeżeli więc przyszła już decyzja odmowna na piśmie najprawdopodobniej będzie trzeba zapłacić raz jeszcze.

Co w przypadku, jeżeli zapomniałam odesłać mailowo potwierdzenie zapłaty 2 raty? Termin wpłaty był do 21 sierpnia, wpłaciłam miesiąc wcześniej, ale umknęło mi odesłanie mailowo potwierdzenia wpłaty. Jest możliwość niedopuszczenia do egzaminu? Na portalu widnieje jako dopuszczona.

Izby same sprawdzają płatności, a przesłanie potwierdzenia to dodatkowa weryfikacja. Jeżeli portal wskazuje dopuszczenie to prawdopodobnie wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Co w przypadku, gdy złożyłem wszystkie niezbędne dokumenty do najbliższej sesji, jednak nie wysłałem samego wniosku online. System zablokował już możliwość wysłania wniosku online. Było to możliwe do 29.01.2021.

W jaki sposób zatem złożono dokumenty bez wniosku? Brakuje tu chyba dokładniejszej informacji.
Jeżeli chodzi o najbliższy egzamin, to polecamy zadzwonić bezpośrednio do swojej izby i się dowiedzieć na temat statusu wniosku.

Jak wygląda sytuacja w przypadku odrzucenia wniosku w powodu braków formalnych? Otrzymałam informację o konieczności uzupełnienia jednego dokuementu formalnego, dotyczącego zatrudnienia, wyznaczono mi dwa tygodnie na uzupełnienie (nie wiem czy to ostateczny termin? otrzymałam info przez telefon, żadnego maila ani nic takiego), jednak z różnych powodów nie uda mi się tego uzupełnić w terminie. Czy w przypadku odrzucenia wniosku dokumenty są zwracane? czy gdybym chciała składać wniosek jeszcze raz w następnej sesji, muszę od nowa składać wszystkie dokumenty? chodzi mi głównie o oświadczenie kierownika z budowy – czy trzeba potem od nowa składać oryginał tego samego? jak to wygląda w takich przypadkach?

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy KPA. Zgodnie z par.64 minimalny termin na uzupełnienie to 7 dni więc 2 tygodnie jest poprawne. W przypadku nie uzupełnienia braków, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Przy kolejnym wniosku trzeba po raz kolejny składać dokumenty ( i ponieść opłatę za I część postępowania kwalifikacyjnego). Dokumenty będzie można odzyskać, jednak prawdopodobnie na wniosek. Najlepiej w tym celu skontaktować się ze swoją izbą, gdyby zaszła taka potrzeba.

dziękuję za informację. A czy informacja o uzupełnieniu nie powinna być do mnie wysłana jakoś bardziej formalnie niż informacja przez telefon? gdybym miała więcej czasu to byłabym w stanie dostarczyć ten dokument.

Nie ma ustalonego terminu natomiast w praktyce kandydat powinien taką informację otrzymać najpóźniej na 30 dni przed egzaminem.

Dzien dobry. Jak długo ważna jest kwalifikacja. Dokumenty składam w lipcu wiec mogę podejść do egzaminu na jesieni 2019. Jeżeli jednak zdecyduje się na wieosne 2020 czy nadal kwalifikacja będzie ważna?

Co do zasady kwalifikacja będzie ważna. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy KPA więc o wszelkich zmianach zainteresowany powinien być informowany pisemnie.
Istnieje natomiast ryzyko niekorzystnej zmiany w przepisach, na podstawie której Izba będzie musiała taki wniosek odrzucić. Prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest niewielkie ale nie zerowe.
Niektóre zmiany są już na horyzoncie: https://uprawnieniabudowlane.pl/planowane-zmiany-w-praktyce-zawodowej-2019/

Witam,
Patrząc na zmiany jakie mnie tutaj zastały po powrocie z „obczyzny” zastanawiam się czy mając uprawnienia budowlane muszę mieć jeszcze książeczki kwalifikacyjne SEP ( chodzi mi o branżę sanitarną a dokładnie o wykonawstwo przeglądów, prób itd ) mam UB bez ograniczeń. Będę wdzięczny z odpowiedź.

Witam,
mam 2 pytania:
1. Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
2. Co dzieje się z opłatą za postępowanie kwalifikacyjne jeżeli kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminów ( pomijam powody oraz możliwość uzupełnienia dokumentacji)?

Witam, mam 2 pytania
1.Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
2.Co dzieje się z opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli kandydatura nie zostanie zakwalifikowana (wykluczam możliwość uzupełnienia braków)?

Postępowanie trwa zwykle ok 2 miesięcy ( od złożenia dokumentów do otrzymania informacji o dopuszczeniu do egzaminu). W przypadku konieczności uzupełnienia braków taka informacja wysyłana jest odpowiednio wcześniej.
Jeżeli chodzi o opłatę to pobierana jest za przeprowadzanie czynności weryfikacyjnych tak więc w przypadku nie dopuszczenia do egzaminu nie jest zwracana.

…”W przypadku konieczności uzupełnienia braków taka informacja wysyłana jest odpowiednio wcześniej.”… Czytałem ze na uzupełnienia ma się 30 dni więc informacja powinna do nas dotrzeć ok. miesiąc po złożeniu wniosku.
A co z informacją o „decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu” ? Kiedy komisja przesyła taką informacje ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *