Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych prowadzona jest w oparciu o regulamin postępowania kwalifikacyjnego ustalony przez Krajową Radę PIIB.

Komplet dokumentów kwalifikacyjnych składany przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane, trafia do powoływanych przez przewodniczącego zespołów egzaminacyjnych. Zespół egzaminacyjny składa się z 3 do 5 osób powoływanych spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej, spełniających odpowiednie wymagania regulaminowe. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyznacza spośród członków zespołu przewodniczącego oraz sekretarza.

Z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych sporządzany jest protokół, którego wzór określa zał. 7 regulaminu. Okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Przykładowy wzór postanowienia o uzupełnieniu braków wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

Pozytywny wynik kwalifikacji

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.

Negatywny wynik kwalifikacji

W przypadku ustalenia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, niespełnienia warunków niezbędnych do nadania uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu. Przykładowy wzór takiej decyzji określa załącznik nr 10 do regulaminu.

8 KOMENTARZE

 1. Dzien dobry. Jak długo ważna jest kwalifikacja. Dokumenty składam w lipcu wiec mogę podejść do egzaminu na jesieni 2019. Jeżeli jednak zdecyduje się na wieosne 2020 czy nadal kwalifikacja będzie ważna?

 2. Witam,
  Patrząc na zmiany jakie mnie tutaj zastały po powrocie z „obczyzny” zastanawiam się czy mając uprawnienia budowlane muszę mieć jeszcze książeczki kwalifikacyjne SEP ( chodzi mi o branżę sanitarną a dokładnie o wykonawstwo przeglądów, prób itd ) mam UB bez ograniczeń. Będę wdzięczny z odpowiedź.

 3. Witam,
  mam 2 pytania:
  1. Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
  2. Co dzieje się z opłatą za postępowanie kwalifikacyjne jeżeli kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminów ( pomijam powody oraz możliwość uzupełnienia dokumentacji)?

 4. Witam, mam 2 pytania
  1.Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
  2.Co dzieje się z opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli kandydatura nie zostanie zakwalifikowana (wykluczam możliwość uzupełnienia braków)?

  • Postępowanie trwa zwykle ok 2 miesięcy ( od złożenia dokumentów do otrzymania informacji o dopuszczeniu do egzaminu). W przypadku konieczności uzupełnienia braków taka informacja wysyłana jest odpowiednio wcześniej.
   Jeżeli chodzi o opłatę to pobierana jest za przeprowadzanie czynności weryfikacyjnych tak więc w przypadku nie dopuszczenia do egzaminu nie jest zwracana.

   • …”W przypadku konieczności uzupełnienia braków taka informacja wysyłana jest odpowiednio wcześniej.”… Czytałem ze na uzupełnienia ma się 30 dni więc informacja powinna do nas dotrzeć ok. miesiąc po złożeniu wniosku.
    A co z informacją o „decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu” ? Kiedy komisja przesyła taką informacje ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here