Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych prowadzona jest w oparciu o regulamin postępowania kwalifikacyjnego ustalony przez Krajową Radę PIIB.

Komplet dokumentów kwalifikacyjnych składany przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane, trafia do powoływanych przez przewodniczącego zespołów egzaminacyjnych. Zespół egzaminacyjny składa się z 3 do 5 osób powoływanych spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej, spełniających odpowiednie wymagania regulaminowe. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyznacza spośród członków zespołu przewodniczącego oraz sekretarza.

Z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych sporządzany jest protokół, którego wzór określa zał. 7 regulaminu. Okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Przykładowy wzór postanowienia o uzupełnieniu braków wniosku stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

Pozytywny wynik kwalifikacji

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.

Negatywny wynik kwalifikacji

W przypadku ustalenia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, niespełnienia warunków niezbędnych do nadania uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu. Przykładowy wzór takiej decyzji określa załącznik nr 10 do regulaminu.

4 KOMENTARZE

 1. Witam,
  Patrząc na zmiany jakie mnie tutaj zastały po powrocie z „obczyzny” zastanawiam się czy mając uprawnienia budowlane muszę mieć jeszcze książeczki kwalifikacyjne SEP ( chodzi mi o branżę sanitarną a dokładnie o wykonawstwo przeglądów, prób itd ) mam UB bez ograniczeń. Będę wdzięczny z odpowiedź.

 2. Witam,
  mam 2 pytania:
  1. Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
  2. Co dzieje się z opłatą za postępowanie kwalifikacyjne jeżeli kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminów ( pomijam powody oraz możliwość uzupełnienia dokumentacji)?

 3. Witam, mam 2 pytania
  1.Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
  2.Co dzieje się z opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli kandydatura nie zostanie zakwalifikowana (wykluczam możliwość uzupełnienia braków)?

  • Postępowanie trwa zwykle ok 2 miesięcy ( od złożenia dokumentów do otrzymania informacji o dopuszczeniu do egzaminu). W przypadku konieczności uzupełnienia braków taka informacja wysyłana jest odpowiednio wcześniej.
   Jeżeli chodzi o opłatę to pobierana jest za przeprowadzanie czynności weryfikacyjnych tak więc w przypadku nie dopuszczenia do egzaminu nie jest zwracana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here