Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej oraz podjęciu decyzji o terminie egzaminu (sesja wiosenna lub jesienna) możemy rozpocząć procedurę formalną. W pierwszej kolejności należy w okręgowym oddziale PIIB, właściwym swemu miejscu zameldowania złożyć wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Uwaga! Termin składania wniosków jest ściśle określony przez Okręgowy odział PIIB, do którego przynależymy i zwykle przypada na okres około 3 miesiące przed sesją egzaminacyjną. Namiary na Oddziały PIIB

Przykład takiego wniosku:   WNIOSEK

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Odpis dyplomu inżyniera .
 2. Książkę praktyki zawodowej/Zaświadczenia odbycia praktyki zawodowej*.
 3. Życiorys zawodowy. PRZYKŁAD
 4. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 5. Kartę osobową: PRZYKŁAD
 6. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku ubiegania się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej).
 7. Kserokopię dowodu osobistego
 8. Kserokopię uprawnień osób potwierdzających praktykę ( dla osób ubiegających się o specjalizację techniczno-budowlaną)
 9. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki, w okresie potwierdzania praktyki.
 10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
 11. Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa.

Należy pamiętać, iż wymagane dokumenty oraz ich wzory mogą nieznacznie się różnić w poszczególnych oddziałach Izby, dlatego też każdorazowo warto je sprawdzić na podanych wcześniej stronach www.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here