Kategorie
Wymagania

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Co zawiera regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w PIIB oraz uprawnień architektonicznych w IARP?

Kategorie
Egzamin

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Co określa szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane? Dlaczego jest tak istotny dla ubiegających się o uprawnienia.

Kategorie
Uprawnienia architektoniczne Wymagania

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego IARP

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zawiera zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.  Został zatwierdzony zgodnie z uchwałą nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP…

Kategorie
Aktualności Wymagania

Postępowanie kwalifikacyjne w PIIB 2019

Nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych został uchwalony 16 października 2019 roku przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poprzedni regulamin uchwalony we wrześniu 2017 roku stracił moc zgodnie z uchwałą Krajowej…

Kategorie
Wymagania

Formalny przebieg kwalifikacji

Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych prowadzona jest w oparciu o regulamin postępowania kwalifikacyjnego ustalony przez Krajową Radę PIIB. Komplet dokumentów kwalifikacyjnych składany przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane, trafia do powoływanych przez przewodniczącego zespołów…

Kategorie
Samorządy

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest jednym z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której podstawę działania określa art. 28 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Komisję tworzą przewodniczący…

Kategorie
Wymagania

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych 2017 [ PIIB ]

Na odbywającym się 6 września 2017 roku posiedzeniu Krajowej Rady PIIB przyjęto nowy regulamin dotyczący postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Przypomnijmy, iż regulamin szczegółowo określa kwestie związane m.in. z : kwalifikacją wykształcenia oraz…

Kategorie
Egzamin

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Tekst ujednolicony § 1 Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są: 1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z…