Kategorie
Egzamin

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Co określa szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane? Dlaczego jest tak istotny dla ubiegających się o uprawnienia.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane to dokument opracowany przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym omówiono warunki przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane. Określone w nich zasady dotyczą zarówno egzaminu pisemnego jak również ustnego. Regulamin jest załącznikiem ( aktualnie nr 12 ) do ogólnego regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB na jego podstawie dobierają zestawy i zakresy pytań egzaminacyjnych oraz opracowują swoje regulaminy i procedury formalne związane z egzaminami.

Co określa szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane?

Regulamin określa w szczególności liczbę pytań, czas odpowiedzi oraz warunki zaliczenia egzaminu, w zależności od konkretnego rodzaju i specjalności uprawnień budowlanych.

W regulaminie wymieniono 5 grup uprawnień według których różnicowany jest zakres egzaminu:

  • uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  • uprawnienia oddzielnie do projektowania lub kierowania bez ograniczeń
  • łączne uprawnienia w zakresie ograniczonym: projektowe lub wykonawcze
  • uprawnienia ograniczone oddzielnie do kierowania lub projektowania
  • uprawnienia ograniczone do kierowania dla osób z tytułem mistrza

Każdej z wymienionych grup przyporządkowane zostały konkretne ilości pytań ze znajomości przepisów prawnych oraz zasad praktycznego stosowania wiedzy technicznej. Na tej podstawie przygotowywane są formularze testów egzaminacyjnych. Również według zasad regulaminu okręgowe komisje kwalifikacyjne opracowują zestawy pytań, losowane przez zdających na egzaminie ustnym.

Najważniejsze zasady określone na egzamin ustny

Osoba egzaminowana odpowiada na pytania przygotowane przez komisję kwalifikacyjną w postaci zestawów pytań. Pytania komisja dostosowuje indywidualnie dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień, wybierając z zakresu przepisów regulującego proces budowlany. Każda odpowiedź na pytanie egzaminowanego jest oceniana punktowo w skali od 0 do 5. Zestawy pytań egzaminacyjnych liczą od 6 do 10 pytań. Połowa z nich dotyczy znajomości przepisów budowlanych, a druga część zasad praktycznej wiedzy technicznej, jaką kandydat uzyskał podczas praktyki zawodowej.

Zasady egzaminu dla osób, które już posiadają uprawnienia budowlane

W regulaminie przeprowadzania egzaminów zawarto również informacje odnośnie zasad egzaminowania osób, które posiadają już uprawnienia budowlane w konkretnych specjalnościach. Natomiast przystępując ponownie do egzaminu, chcą rozszerzyć ich zakres o kolejne specjalności. Zgodnie z zasadami przysługuje im prawo do indywidualnego zakresu egzaminu, który każdorazowo ustalany jest w postępowaniu kwalifikacyjnym. Regulamin określa wymagania, które są w tym wypadku mniejsze, niż dla osób wnioskujących o pierwsze uprawnienia.

Pobierz tekst regulaminu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane

Pełny i jednolity tekst regulaminu przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane jaki obowiązuje w PIIB.

pobierz regulamin przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane
Kliknij by otworzyć regulamin w nowym oknie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *