Kategorie
Egzamin

Czy trudno jest zdać egzamin na uprawnienia budowlane?

Czy egzamin na uprawnienia budowlane jest trudny? Co sprawia
kłopoty zdającym i jak się do niego przygotować. Jak wyglądają statystyki zdawalności.

Egzamin na uprawnienia budowlane otwiera drogę do uzyskania uprawnień budowlanych i możliwości samodzielnego pełnienia funkcji technicznych na budowie. Konkretne i rygorystycznie przestrzegane wymagania kwalifikacyjne, związane z wykształceniem i praktyką zawodową, a także wszystkie procedury administracyjne odstraszają wielu kandydatów. Publikowane przez komisję egzaminacyjne wymagania, w szczególności lista przepisów i norm licząca ponad 150 pozycji, także sprawiają wrażenie, iż zaliczenie egzaminu będzie bardzo trudne. Jaka jest więc prawda, czy trudno jest zdać egzamin na uprawnienia budowlane?

Czy trudno zdać egzamin testowy?

Pierwszym etapem egzaminu na uprawnienia budowlane jest test wyboru. Wystarczy wybrać jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech dostępnych opcji. Teoretycznie więc jest łatwo można pomyśleć , gdyż przy odrobinie szczęścia i celnych „strzałach” można egzamin zdać bez przygotowania. Niestety podstawowym problemem okazuje się tutaj próg zdawalności, a PIIB zawiesił tutaj poprzeczkę dosyć wysoko.

Wysoki próg zdawalności

W zależności od rodzaju i specjalności uprawnień zdający na egzaminie otrzymuje od 45-90 pytań, do zaliczenia egzaminu potrzeba ponad 75% poprawnych odpowiedzi. Standardowy wymóg zdania sprawdzianu czy testu np. z czasów studenckich to 50%. Tak więc niestety samo szczęście tutaj nie wystarczy i praktycznie nie jest możliwe zaliczenie testu na uprawnienia bez żadnych wcześniejszych przygotowań. Komisja kwalifikacyjna eliminuje więc w ten sposób kandydatów nie posiadających żadnej wiedzy z zakresu przepisów prawnych.

Skomplikowane pytania i liczby, których musisz nauczyć się na pamięć

Skala trudności pytań na egzaminie testowym jest bardzo zróżnicowana. Pojawiają się pytania z zakresu Ustawy Prawo budowlane, na które z łatwością odpowie każda osoba związana z budownictwem, bez większego przygotowania. Ewentualnie odwiedzi poprawnej można się domyślić, z kontekstu samego pytania.

Łatwe pytanie na egzaminie
Takie pytanie nie powinno sprawić trudności zdającym

Natomiast dużo jest także pytań szczegółowych, z zakresu warunków technicznych. Do wyboru w odpowiedziach konkretne liczby. Niestety nie ma innej drogi niż nauka na pamięć.

Trudne pytanie na egzaminie
A to już bez nauki ciężko odgadnąć

Wymaganie znajomości przepisów z innych branż

Dosyć często występującą pułapką dla zdających egzamin są także pytania, z ustaw i rozporządzeń, które wydawać by się mogło nie są bezpośrednio związane ze zdawaną specjalnością uprawnień budowlanych. Przykładowo osoba z branży instalacji elektrycznej otrzymuje pytanie o lokalizację szafek w umywalni, czy objętość pomieszczenia dla palących.

Patrząc na listę wymagań nie można być jednak tutaj zaskoczonym. Jeżeli zdającego obowiązuje znajomość danego przepisu, to może trafić się każde pytanie z jego treści. Do 2017 na liście wymagań przy poszczególnych aktach prawnych pojawiała się informacja o wymaganym stopniu jego znajomości dla konkretnych branż. Natomiast w latach kolejnych z tego zrezygnowano. Tak więc w obecnych czasach warto uczyć się wszystkich wymaganych przepisów.

Różne specjalności i różny zakres znajomości przepisów

Podsumowując, egzamin testowy na uprawnienia budowlane może okazać się trudny i sprawiać problemy zdającym. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj niestety odpowiednie przygotowanie, które warto rozpocząć na kilka miesięcy przez wyznaczonymi terminami egzaminów. Duży zakres materiału oraz konieczność nauki „na pamięć” wielu zagadnień teoretycznych są tutaj dodatkową komplikacją. Natomiast naukę bardzo ułatwia nasz program uprawnienia budowlane, który już od ponad 10 lat przygotował tysiące osób przystępujących do testów egzaminacyjnych.

Czy trudno zdać egzamin ustny na uprawnienia budowlane?

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane to druga i ostatnia część całego procesu egzaminacyjnego. Przez wielu uważana jest za trudniejszą, gdyż oprócz konieczności wykazania się wiedzą techniczną oraz z zakresu przepisów prawnych, dochodzi tutaj stres związany z bezpośrednim stawieniem się przed komisją egzaminacyjną.

Ile punktów do zaliczenia egzaminu ustnego

Na egzaminie ustnym zdający losują zestawy pytań egzaminacyjnych. W zależności od zakresu i rodzaju uprawnień zestawy liczą od 6 do 10 pytań egzaminacyjnych. Połowa z pytań dotyczy znajomości przepisów prawnych związanych z procesem budowlanym, a druga część zagadnień praktycznych z zakresu odbywanej praktyki zawodowej i zdawanej specjalności. Do zdania egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane potrzebne jest uzyskanie 68% poprawnych odpowiedzi. Tutaj więc, podobnie jak na egzaminie testowym poprzeczka zawieszona jest naprawdę wysoko. Pozytywny wynik mogą osiągnąć jedynie osoby naprawdę przygotowane.

Praktyki zawodowej trudno nauczyć się teoretycznie

Podstawową trudność w przygotowaniu się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane, jest fakt że połowa pytań pochodzi z zakresu związanego z umiejętnościami praktycznymi związanymi z konkretną specjalnością uprawnień. Taką praktyczną wiedzę można zdobyć jedynie wykonując rzetelnie obowiązki w ramach praktyki zawodowej. Nie bez znaczenia pozostaje także jej zakres. Często bowiem osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane zwracają uwagę, gdzie łatwiej praktykę odbyć, a kwestią drugorzędną pozostaje co się w ramach niej będzie robiło. Takie myślenie ma jednak swoje konsekwencje, gdyż praktyki zawodowej i wiedzy technicznej bardzo trudno jest nauczyć się jedynie z książek. Brak rzetelnego przygotowania komisja od razu zauważa podczas rozmowy. Wystarczy zadać takiemu kandydatowi konkretne pytanie ratunkowe ( co komisje mają już opanowane ) i można w łatwy sposób go pogrążyć.

Subiektywna ocena komisji

Prawidłowość odpowiedzi oceniają członkowie zespołu egzaminacyjnego. Za każdą udzieloną odpowiedź można uzyskać od 0-5 punktów. Warto natomiast, zwrócić uwagę, iż w tym przypadku uzyskana ocena nie ma charakteru zero-jedynkowego jak na testach. Ocena odpowiedzi zdającego może mieć charakter subiektywny. Oprócz samej poprawności odpowiedzi liczy się także styl i zachowanie zdającego. Inaczej oceniana jest odpowiedź chaotyczna i np. odczytywanie wiadomości z kartki, a inaczej zdecydowane udzielenie zwięzłej i konkretnej odpowiedzi na dane pytanie.

Nie ma co ukrywać, iż czasem na oceny ma wpływ dobór członków komisji kwalifikacyjnej, ich humor i nastawienie w danym dniu. Na forach internetowych pojawiają się nawet opinie, która okręgowa komisja kwalifikacyjna jest bardziej surowa o innych. Na to niestety kandydat nie ma wpływu, a kluczowe jest tutaj dobre przygotowanie i pewność swojej wiedzy.

Pytania ratunkowe

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane komisja kwalifikacyjna ma prawo zadać zdającemu pytanie dodatkowe, które bezpośrednio będzie związane z zakresem danego pytania na jakie aktualnie odpowiada. Zwykle następuje to w przypadku gdy udzielona odpowiedź jest niepełna, a komisja w ten sposób chce naprowadzić zdającego na właściwy trop. Niestety często zdarza się, że takie pytanie ratunkowe, to przysłowiowy „gwóźdź do trumny”. Zamiast pomóc w odpowiedzi, osoba egzaminowana jeszcze bardziej się pogrąża i odpowiedź oceniana zostaje negatywnie. Dlatego też istotne jest krótkie i zwięzłe oraz konkretne odpowiadanie na wylosowane pytania.

Czy egzamin na uprawnienia budowlane jest trudny – co mówią statystyki

Jak pokazują statystyki, zdawalność egzaminów na uprawnienia budowlane od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, z lekką tendencją spadkową. W przypadku egzamin testowego, standardowo wynik pozytywny osiąga do 85% zdających. Dla egzaminu ustnego te statystyki są nieco gorsze. Zalicza je bowiem 75-80% osób, które do nich przystępują. Tak więc łącznie wynik pozytywny z całości egzaminu na uprawnienia budowlane osiąga blisko 80% kandydatów. Liczba ta wydaje się więc duża, ale w żadnym wypadku nie oznacza to, że ten egzamin jest łatwy. Po prostu osoby do niego przystępujące mają świadomość jakie możliwości dają uprawnienia i są odpowiednio przygotowane. Dodatkową motywacją jest kwestia finansowa. Koszt przystąpienia do egzaminu na uprawnień dla pojedynczej specjalności to 1000 zł. A w razie konieczności poprawki należy płacić do skutku.

Statystyki i zdawalność egzaminów na uprawnienia budowlane z lat poprzednich:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *