Kategorie
Promowane Statystyki

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – JESIEŃ 2021 PIIB

Sprawdź wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2021. Jaka była zdawalność, ile uprawnień nadano w poszczególnych specjalnościach oraz izbach.

Znamy już wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2021, który zorganizowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Egzamin testowy dla wszystkich specjalności uprawnień odbył się 19 listopada 2021, a następnie osoby, które uzyskały wynik pozytywny przystąpiły do egzaminu ustnego. Ustna część egzaminów odbywała się wg konkretnych specjalności uprawnień, zgodnie z harmonogramem ogłaszanym przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Ostatni zdający zakończyli XXXVIII sesję egzaminacyjną tuż przed świetami Bożego Narodzenia. Egzaminy odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego. W odróżnieniu od poprzednich sesji, nie było potrzeby odwoływania lub przesuwania zaplanowanych terminów egzaminów.

Egzamin testowy i ustny Jesień 2021 – wyniki i zdawalność

W egzaminie pisemnym w sesji jesiennej PIIB wzięło udział 3028 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Pozytywny wynik uzyskało 2473 zdających, tak więc zdawalność średnia wyniosła w tym wypadku około 81,61%. Jest to wynik nieznacznie gorszy, w porównaniu do wcześniejszych sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu ustnego przystąpiło w natomiast 3137 osób. Warto tutaj dodać, że oprócz osób które bezpośrednio zakwalifikowały się z egzaminów pisemnych, liczba ta uwzględnia także osoby, które nie zaliczyły egzaminu ustnego w sesjach poprzednich lub nie wzięły w nich udziału. Egzamin ustny z wynikiem pozytywnym zakończyło 2410 kandydatów – zdawalność w tym przypadku wyniosła 78,64%. Jest to wynik nieznacznie gorszy niż w przypadku testu, natomiast taka tendencja utrzymuje się już od kilku lat.

Łączna zdawalność z egzaminu testowego i ustnego wyniosła 80,1%, co jest wynikiem bardzo zbliżonym porównując do wcześniejszych egzaminów. Łącznie w sesji egzaminacyjnej jesień 2021 uprawnienia budowlane uzyskało 2467 osób, tak więź praktycznie tyle samo co podczas sesji wiosennej ( 2472 ).

Ile uprawnień nadano w poszczególnych izbach i specjalnościach?

Jak już wcześniej podano łącznie w tej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane nadano 2467 osobom. Największą liczbą spośród nich stanowią inżynierowie, którzy uzyskali uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej tj. 1102 osoby. Kolejne miejsca pod względem liczebności stanowią uprawnienia w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 479 osób oraz instalacyjnej elektrycznej – 365 zdających. Najmniej uprawnień nadano w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej , bo jedynie 28. Oczywiście pomijamy specjalność wyburzeniową, gdzie od lat liczba zainteresowanych nią kandydatów oscyluje w granicach zera.

Specjalności uprawnień budowlanych w sesji jesień 2021
Nowe uprawnienia w sesji JESIEŃ 2021 wg specjalności

Najwięcej nowych uprawnień w XXXVIII sesji egzaminacyjnej nadano tradycyjnie w izbie mazowieckiej, bo 387. Na kolejnych miejscach znalazły się izba małopolska z 246 nowymi uprawnieniami i izba śląska, gdzie egzamin zdało 222 osoby. Najmniej uprawnień zostało w bieżącej sesji nadane członkom izby lubuskiej, bo zaledwie 62.

Nowe uprawnienia w okręgowych izbach inżynierów w sesji jesień 2021
Nowe uprawnienia w okręgowych izbach inżynierów w sesji jesień 2021

Wyniki egzaminów w sesji wiosna 2021 i latach wcześniejszych

W egzaminach na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2021 wzięło udział 3041 kandydatów. Egzamin testowy przeszło 2518 osób, a zdawalność wyniosła 83%. W przypadku egzaminu ustnego zdawalność wyniosła 77%. Ostatecznie na wiosnę 2021 nadano 2472 nowych uprawnień budowlanych. Szczegółowe statystyki i wyniki sesji wiosennej.

Co po zdanym egzaminie

Osobom, które zakończyły sesję egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym zostaje wydana decyzja nadająca uprawnienia budowlane. Kopię tej decyzji okręgowa komisja egzaminacyjna przesyła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dokonuje wpisu do rejestru. Procedura może trwać nawet do dwóch miesięcy. Ostatnim krokiem jest wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego. Po załatwieniu wszystkich formalności kandydat może już pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *