Kategorie
Prawo

Co po zdanym egzaminie?

Procedury formalne po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie na uprawnienia budowlane nie otwiera automatycznie możliwości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Konieczne bowiem jest przejście kilku procedur formalnych, które ujawnią nowo zdobyte uprawnienia w odpowiednich instytucjach państwowych oraz organach samorządu zawodowego.

Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane

Wpis do centralnego rejestru dokonywany w oparciu o wniosek i dokumenty przesłane przez właściwą okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa. Dokumenty przesyłane są automatycznie przez okręgową izbę inżynierów budownictwa, która przeprowadzała egzamin i wydała decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych. Ze strony inżyniera nie są potrzebne żadne działania. Potrzebna będzie jedynie cierpliwość gdyż procedura wpisu może zająć nawet do 2 miesięcy od zdania egzaminu, a jest on niezbędny w dalszych czynnościach formalnych.

Wniosek o wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa

Po otrzymaniu decyzji z GUNB o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane należy wypełnić i złożyć wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa.

Niezbędne będą do wglądu: ostateczna decyzja do nadaniu uprawnień budowlanych w oryginale oraz oryginał decyzji od wpisie do centralnego rejestru.

Wpis do izby wymaga wniesienia opłaty w wysokości 100 zł. Konieczne będzie także opłacenie wymaganych składek członkowskich oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC na najbliższy rok. W 2021 roku będzie wiązało się to z opłatą 495zł.

Na wpis na listę członków można czekać maksymalnie do 2 miesięcy, natomiast średnio sprawa załatwiana jest w ciągu 1 miesiąca.

Kiedy można wykonywać samodzielne funkcje techniczne?

Samodzielne funkcje techniczne można wykonywać dopiero po uzyskaniu wpisu na listę członków samorządu zawodowego. Spełnienie wszystkich procedur formalnych może potrwać nawet do 3-4 miesięcy od dnia zaliczenia egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto wziąć to pod uwagę planując rozwój swojej kariery zawodowej.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbywa się w sposób uroczysty i ma miejsce zwykle po około 2 miesiącach od zaliczenia egzaminów. Podczas uroczystości inżynierowie składają ślubowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zwykle na uroczystości są obecni przewodniczący okręgowej rady oraz przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *