Kategorie
Formalne PIIB

Szkolenie uzupełniające dla skreślonych członków PIIB

Kiedy jest wymagane szkolenie uzupełniające dla członków PIIB? Jaki jest zakres szkolenia i terminy?

Zgodnie z art. 42 ust.2a Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa każdy członek izby skreślony z listy członków PIIB, przed ponownym wpisaniem na listę podlega obowiązkowi odbycia szkolenia uzupełniającego. Treść i zakres szkolenia zawarto w uchwale Krajowej Rady PIIB 20/R/15 z 21.10.2015r.

Zakres szkolenia uzupełniającego

Szkolenie uzupełniające obejmuje problematykę związaną z:

 1. ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  1. prawa i obowiązki członków, członkostwo w okręgowych izbach
  2. zadania samorządu zawodowego
  3. zawieszenie w prawach członka oraz jego przyczyny i skutki
  4. odpowiedzialność dyscyplinarna członków izby
 2. ustawą Prawo budowlane
  1. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – procedury formalne
  2. prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  3. organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego – ich zadania
  4. odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 3. statutem PIIB – prawa i obowiązki członków izby
 4. kodeksem etyki zawodowej PIIB

Forma szkolenia i terminy

Podstawową formą przeszkolenia uzupełniającego jest szkolenie e-learningowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szkolenie dostępne jest na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i każdy zainteresowany może je odbyć samodzielnie w dogodnym dla siebie terminie. Warunkiem dostępu do portalu jest posiadanie i aktywowanie konta członka PIIB.

Szkolenie może także opcjonalnie zostać zorganizowane w formie stacjonarnej dla osób nie mających dostępu do portalu PIIB lub nie posiadających odpowiednich umiejętności technicznych. Wówczas przeprowadza go odpowiednia okręgowa izba inżynierów budownictwa, w wyznaczonym terminie.

Informacja o odbyciu szkolenia uzupełniającego jest odnotowana przez właściwą okręgową izbę inżynierów w elektronicznym systemie ewidencyjnym PIIB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *