Kategorie
Aktualności Egzamin

Nowy termin odwołanej jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła nowy termin odwołanego w 2020 roku egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej. Zgodnie z uchwałą komisji nową datę egzaminu w 36 sesji egzaminacyjnej wyznaczono na:

Data egzaminu: 26 luty 2021 r.

Do egzaminu będą mogły oczywiście przystąpić, wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane jesienią 2020 r.

Przypomnijmy, iż pierwotnie egzamin w sesji jesiennej miał się odbyć 4 grudnia 2020 roku, natomiast został odwołany ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem. Wyznaczenie nowego terminu egzaminu umożliwiło rozporządzenie RM z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2020.2316 ), które wprowadziło wyjątek dla zgromadzeń związanych z przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia budowlane.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas egzaminów

  • podczas sesji egzaminacyjnej będą zachowane specjalne wymogi sanitarne opracowane przez komisję kwalifikacyjną PIIB
  • egzamin pisemny zostanie przeprowadzony w 2 turach zgodnie ze specjalnością zdawanych uprawnień budowlanych
    • godz. 9.00 – egzaminy pisemne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
    • godz. 14.00 – egzaminy pisemne we wszystkich pozostały specjalnościach uprawnień

Stan prawny przepisów obowiązujących na egzaminach

Zgodnie z informacją przekazaną przez PIIB, na egzaminach będzie wymagana znajomość przepisów wg. stanu pierwotnie opublikowanego wykazu aktów prawnych wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2020. Oznacza to, iż będzie obowiązywała jeszcze „stara” wersja Ustawy Prawo budowlane, nie uwzględniająca dużych zmian, które weszły w życie 17 września 2020.

Przesunięcie terminu egzaminów w sesji wiosna 2021

Ze względu na konieczność zapewnienia 3 miesięcznego odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi sesjami egzaminacyjnymi, egzamin testowy w wiosennej sesji egzaminacyjnej został przesunięty na dzień 28 maja 2021 r.

2 odpowiedzi na “Nowy termin odwołanej jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *