Kategorie
Aktualności

Problemy PIIB z organizacją egzaminów w 2021 roku

Stan prawny spowodowany panującą epidemią koronawirusa w Polsce oraz liczne trudności organizacyjne uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane.

Panująca w Polsce pandemia koronawirusa znacznie zaburzyła harmonogram przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wiosenny egzamin w 2020 przeprowadzono z prawie 4 miesięcznym opóźnieniem. Natomiast egzamin w sesji jesiennej musiał zostać odwołany ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną. Jest to sytuacja bez precedensu – dotychczas przez 18 lat istnienia izby egzaminy odbywały się regularnie w maju i w listopadzie.

Jak informuje PIIB na chwile obecną nie jest możliwe ustalenie nowej daty egzaminów, zarówno zaległego z jesieni 2020 jak i wiosennej sesji 2021. Jest to spowodowane obowiązującymi przepisami o zakazie zgromadzeń liczących więcej niż 20 osób oraz trudnościami organizacyjnymi z brakiem możliwości wynajmu odpowiednich sal do przeprowadzenia egzaminów. Obowiązujące rozporządzenie 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758) dopuszcza co prawda organizację zgromadzeń w celu przeprowadzenia egzaminów pewnym grupom zawodowym, natomiast inżynierowie budownictwa nie zostali w nim uwzględnieni.

Prezes PIIB Zbigniew Kledyński zwrócił się z prośba o Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o uwzględnienie inżynierów budownictwa w katalogu wyłączeń, tak by organizacja egzaminów była możliwa nawet w obecnej sytuacji prawnej. Jak wskazał prezes jest to sprawa:

„bardzo ważna i pilna z uwagi na wiążące samorząd zawody inżynierów budownictwa ograniczenia czasowe wynikające z istniejących procedur ogłaszania terminów egzaminu na uprawnienia budowlane i obowiązujące regulacje w zakresie terminów zawiadomień o terminie egzaminu, które muszą zostać wysłane do zainteresowanych co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu”.

Wnioski

W obecnej sytuacji prawnej Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie może przeprowadzić egzaminu na uprawnienia budowlane. Jak wskazują jej przedstawiciele odwlekanie kolejnych sesji powoduje kumulację chętnych do jego przystąpienia, co może dodatkowo komplikować zorganizowanie takiego wydarzenia w przyszłości.

3 odpowiedzi na “Problemy PIIB z organizacją egzaminów w 2021 roku”

Egzamin pisemny bez części ustnej, takie rozwiązanie mało prawdopodobne. Komisje egzaminacyjne wiadomo jaka średnia wieku egzaminatorów. czarny scenariusz pandemia jeszcze może rok i tu 3 sesje egzaminacyjne w jeden termin miejsce egzaminu hangar na lotnisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *