Kategorie
Opłaty PIIB

Składki członkowskie i ubezpieczenie OC – stawki w 2021 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ujawniła stawki składek członkowskich oraz koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC, jakie będą obowiązywały członków w 2021 roku.

Wysokości składek członkowskich w PIIB w 2021 roku

Każdy członek samorządu zawodowego inżynierów PIIB, jest zobowiązany opłacać dwa rodzaje składek członkowskich:

  1. składka na okręgową izbę inżynierów – 29 zł miesięcznie. Opłaty należy dokonać jednorazowo za cały rok z góry ( 348 zł ) lub w dwóch ratach po 174 zł.
  2. składka na krajową izbę wynosi 6 zł miesięcznie i należy ją opłacić za jednorazowo za cały rok – 72 zł.

Łączna wysokość opłat członkowskich w PIIB w 2021 roku wynosi 420 złotych.

Ubezpieczenie OC inżynierów– stawki w 2021 roku

Wysokość stawki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2021 roku wyniesie 75 zł rocznie. W stosunku do roku 2020 jest to więc niewielka podwyżka ( 5 zł).

Składkę na ubezpieczenie OC należy uregulować łącznie z opłatą na izbę krajową PIIB. Opłata na ubezpieczenie powinna być dokonana co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Suma opłat rocznych

Łącznie więc osoba, która chce wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2021 roku poniesie koszty 495 zł związane z członkostwem w samorządzie PIIB oraz ubezpieczeniem OC.

Dlaczego potrzebne ubezpieczenie OC ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *