Kategorie
Samorządy

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane?

Inwestorzy oraz zamawiający roboty budowlane przed skorzystaniem z usług kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego powinni zweryfikować jego kwalifikacje zawodowe. Podstawową sprawą jest weryfikacja czy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, jest czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiada odpowiednie ubezpieczenie OC.

Oczywiście przy podpisywaniu umowy można wymagać przedstawienia kopii stosownych dokumentów. Warto jednak wiedzieć, iż istnieje ogólnodostępna baza gdzie bezpłatnie można uzyskać aktualne informacje.

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane kierownika budowy lub inspektora nadzoru

Weryfikacji uprawnień budowlanych oraz członkostwa w PIIB można dokonać poprzez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przy wyszukiwaniu wystarczy w formularzu poniżej początkowo wpisać imię i nazwisko. W przypadku wyszukania więcej niż jednej osoby można wynik zawęzić w oparciu o okręg lub numer członkowski jeżeli go znamy

Objaśnienia wyników sprawdzenia uprawnień

W przypadku gdy szukana osoba posiada uprawnienia budowlane oraz była lub jest członkiem PIIB rezultatem wyszukiwania będą następujące dane:

Numer członkowski – co oznacza numer wpisu na listę okręgowej izby inżynierów

MAP/BO/0286/11

Pierwszy człon to kod okręgowej izby inżynierów budownictwa do której należy sprawdzana osoba:

 • DOŚ – Dolnośląska – Wrocław
 • KUP – Kujawsko-Pomorska – Bydgoszcz
 • LUB – Lubelska – Lublin
  LBS – Lubuska – Gorzów Wlkp.
 • ŁOD – Łódzka – Łódź
 • MAP – Małopolska – Kraków
 • MAZ – Mazowiecka – Warszawa
 • OPL – Opolska – Opole
 • PDK – Podkarpacka – Rzeszów
 • PDL – Podlaska – Białystok
 • POM – Pomorska – Gdańsk
 • SLK – Śląska – Katowice
 • SWK – Świętokrzyski – Kielce
 • WAM – Warmińsko-Mazurska – Olsztyn
 • WKP – Wielkopolska – Poznań
 • ZAP – Zachodnio-Pomorska – Szczecin

MAP/BO/0286/11

Drugi człon numeru członkowskiego to oznaczenie specjalności uprawnień budowlanych

 • BO – budowlane ogólne ( konstrukcyjno budowlane)
 • IS – instalacje sanitarne
 • IE – instalacje elektryczne
 • BD – budowlane drogowe ( inżynieryjne drogowe )
 • BT – budowlane teletechniczne
 • BW – budowlane wyburzeniowe
 • BM – budowlane mostowe

MAP/BO/0286/11

Trzeci człon to liczba porządkowa inżyniera w okręgowej izbie inżynierów.

MAP/BO/0286/11

Ostatni człon stanowi data wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – w tym przypadku oznacza rok 2011. Pozwala to szacunkowo określić doświadczenie zawodowe inżyniera, poprzez sprawdzenie ile lat temu uzyskał uprawnienia budowlane.

Data ważności zaświadczenia

Data pozwala określić do kiedy sprawdzany inżynier ma opłacone składki, co jest równoznaczne z czynnym członkostwem w PIIB. Jeżeli chcemy sprawdzić ciągłość uprawnień w przyszłości to warto po tej dacie dokonać ponownej weryfikacji w wyszukiwarce.

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane w przeszłości?

Link w wynikach wyszukiwania Sprawdź historię umożliwia weryfikację w dowolnej dacie z przeszłości, czy inżynier był członkiem izby oraz posiadał wymagane ubezpieczenie OC.

Wyszukiwanego nazwiska nie ma na liście

Warto wiedzieć, iż wyszukiwarka nie pokazuje wszystkich osób posiadających uprawnienia budowlane w Polsce. W bazie danych uwzględniono jedynie osoby z uprawnieniami, które zapisały się do PIIB ( a nie jest to obligatoryjne). Brakować może również osób, które posiadały uprawnienia budowlane przed 2000 roku kiedy to PIIB powstała, a które po tym okresie nie sprawowały już funkcji technicznych.

W takim wypadku warto skorzystać także z wyszukiwarki udostępnionej przez GUNB, która w niektórych sytuacjach może udostępnić więcej informacji.

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane w eCRUB

Wyszukiwarka osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB to kolejne miejsce gdzie można sprawdzić czy dana osoba posiada uprawnienia budowlane, kiedy zostały wydane oraz jakiej specjalności i jakiego zakresu dotyczą. Wyszukiwarka udostępniana jest przez GUNB i umożliwia dostęp do danych osób, którym nadano uprawnienia budowlane po 1995 roku. Niestety widoczne są tylko dane tych osób, które podczas wpisu do centralnego rejestru uprawnień wyraziły na ich publiczne udostępnianie.

Podstawową różnicą w tym wypadku jest fakt, iż może ona wyszukiwać także osoby, które nie są aktywnymi członkami samorządu zawodowego inżynierów lub architektów, a jedynie posiadają uprawnienia budowlane.

Wyszukiwarka uprawnienia budowlane – eCRUB

10 odpowiedzi na “Jak sprawdzić uprawnienia budowlane?”

W jaki sposób można sprawdzić kto jest kierownikiem budowy lub inspektorem jeśli nie ma tablicy z tymi informacjami na budowie?

jak sprawdzić czy osoba podająca nr uprawnień ma uprawnienia projektowe i wykonawcze a nie tylko jedne z nich

Witam

Czy istnieje możliwość sprawdzenia czy dana osoba posiada uprawnienia budowlane w przepadku gdy nie jest członkiem izby?

Nie jest to jednoznaczne. Można zdać egzamin i zrobić uprawnienia, ale nie zapisywać się do izby. Np jeżeli uprawnienia od razu nie są potrzebne.

Czy da się sprawdzić dane osoby mając nr jego uprawnień budowlanych a nie mając pozostałych danych tj imienia nazwiska i nr członkowskiego Izby?

Niestety aktualne bazy danych PIIB nie oferują wyszukiwania po numerze uprawnień budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *