Kategorie
Samorządy

Budżet PIIB za 2018 rok

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała budżet za rok 2018 uwzględniający wszystkie planowane wpływy oraz wydatki. Poniżej przybliżamy zestawienie najważniejszych i najbardziej istotnych pozycji w wyliczeniach.

Przychody PIIB w 2018 roku

Podstawowym źródłem dochodów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są składki pobierane od członków. Opłacanie składek jest obowiązkowe dla osób chcących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W przypadku PIIB jest to tzw. składka na Krajową Izbę, której wysokość wynosi 72zł / rok i jest pobierana szacunkowo od 116 000 członków. Łączne wpływy z tego tytułu wynoszą więc 8 316 000 zł.

Dodatkowe źródła dochodów stanowią odsetki od depozytów oraz różnorodne opłaty, w tym także z tytułu uznawania kwalifikacji zawodowych.

Łącznie planowane dochody w 2018 wynoszą 9 024 000 zł.

Koszty PIIB w 2018 roku

Największy źródło kosztów PIIB w 2018 roku stanowią wydatki na wynagrodzenia, ryczałty oraz nagrody i ekwiwalenty dla personelu. W sumie stanowi to blisko 3 500 000 zł.

Kolejną istotną pozycję stanowią wydatki administracyjne związane z wynajmem, wyposażeniem, utrzymaniem biur oraz materiałów i usług biurowo-administracyjnych. Łącznie stanowi to koszt ponad 1 200 000 zł.

Koszty zakupu oraz dystrybucji wśród członków czasopisma Inżynier Budownictwa stanowią blisko 1 000 000 zł. Koszty elektronicznego dostępu do norm oraz serwisu budowlanego wynoszą 300 000 zł.

Kolejny 1 000 000 zł to koszty obsługi prawnej, promocji, organizacji szkoleń, konferencji oraz współpracy zagranicznej.

Na spłatę pożyczek i zobowiązań z OIIB przewidziano kwotę 1 250 000 zł.

Łącznie planowane wydatki w 2018 wynoszą 9 024 000 zł.

Szczegółowy budżet PIIB

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków i kosztów PIIB w 2018 roku:

Budżet PIIB 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *