Kategorie
Samorządy

Budżet PIIB na 2021 rok

Budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok. Zobacz na co wydawane są składki członkowskie inżynierów posiadających uprawnienia budowlane.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała na swoich stronach informacje o swoich rozliczeniach finansowych za rok 2021. Zestawienie kryje bardzo ciekawe informacje, odnośnie wpływów jak też wydatków samorządu zawodowego inżynierów.

Z czego utrzymuje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Z przedstawionych informacji wynika, iż zdecydowaną większość przychodów izby, bo blisko 8,3 mln złotych stanowią składki członkowskie. Każdy członek samorządu zawodowego, który posiada uprawnienia budowlane jest zobowiązany ponosić opłatę na izbę krajową. Aktualnie stawka opłaty wynosi 72 zł na rok, a opłaca ją około 116 tysięcy członków. Dodatkowymi źródłami przychodów są odsetki kapitałowe, przychody z tytułu wynajmu lokali oraz opłaty za ubezpieczenia. Całość przychodów PIIB wynosi natomiast niewiele ponad 9 milionów złotych.

Na co PIIB wydaje najwięcej

Największy udział w wydatkach PIIB stanowią wynagrodzenia, nagrody oraz premie i ryczałty. Całość zamyka się w kwocie ponad 3,5 mln złotych. Kolejnych 1,5 mln złotych stanowią wydatki na cele biurowo-administracyjne. Następnie w kolejności 1,2 mln złotych do koszty obsługi zadłużenia. Blisko 1 mln złotych stanowią koszty kolportażu i druku czasopisma Inżynier Budownictwa, które jest wydawane przez izbę i rozsyłane do wszystkich członków ( którzy sobie tego życzą ).

budżet PIIB 2021
Budżet PIIB w 2021 roku

Ile pieniędzy trafia rozwój, szkolenia i pomoc dla członków

Tutaj jest niestety skromnie. Wydatki związane z elektronicznym dostępem do norm oraz związane z utrzymaniem serwisu budowlanego to 400 tyś. złotych. Prawdopodobnie część kwoty z pozycji szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji także przeznaczona jest na szkolenia dla członków. Całość to kwota około 250 tyś. zł.

Wnioski

Widać więc, że zdecydowana większość wydatków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i obsługą pracowników. Zapewnie wynika to z faktu, iż nie jest to organizacja nastawiona na generowanie przychodów. Dużą część wydatków stanowią także koszty związane z drukowaniem i kolportażem czasopisma Inżynier Budownictwa, wydawanego przez PIIB.

Szkoda jedynie, że tak niewielki udział środków w budżecie jest wykorzystywanych na rozwój członków, dzięki składkom których izba funkcjonuje.

Jeżeli chodzi o budżet PIIB to od co najmniej kilku lat bilansuje się on na poziomie około 9 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *