Jak co roku Polska Izba Inżynierów opublikowała założenia budżetowe na rok 2013. Możemy się z niego dowiedzieć między innymi:
[tlt_header important=”3″]Przychody[/tlt_header]
Jak nietrudno się domyślić głównym źródłem przychodów Izby są nasze składki członkowskie, które w sumie stanowią 8 244 000,00 zł ( 114500 członków x 72zł/rok ). Ponadto dochód stanowią opłaty za postępowanie wnoszone przez rzeczoznawców i cudzoziemców oraz, co ciekawe odsetki od depozytów z tytułu ubezpieczenia OC i opłaty za obsługę ubezpieczenia.
[tlt_header important=”5″]Szczegłółowe wartości przychodów:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]1.1. Składki na Krajową Izbę: 114 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) 8 244 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC 650 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) 60 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia 600 000,00 zł[/tlt_list_item]
[/tlt_list]
Razem przychody stanowiły: 9 554 000,00 zł

[tlt_header important=”3″]Wydatki[/tlt_header]
Największą część wydatków jak w każdej instytucji państwowej stanowią wynagrodzenia, nagrody, ryczałty oraz koszty administracyjne – stanowią około 40% wydatków czyli 4 mln zł. Kolejną pozycję stanowią koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” – 1,83 mln zł oraz koszty kolportarzu i korespondencji – 1 mln zł.
[tlt_header important=”5″]Szczegłółowe wartości wydatków:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 780 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 340 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne 250 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów 250 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.5. Płace 1 864 800,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.6. Nagrody roczne personelu 155 400,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.7. Świadczenia urlopowe 30 800,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby 477 300,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.9. Ryczałty 242 700,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 240 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.11. Delegacje i koszty transportu 600 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR 1 830 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 1 000 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.14. Koszty zjazdu krajowego 280 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.15 Koszty szkoleń i konferencji 350 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 500 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 100 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.18. Koszty współpracy z zagranicą 100 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.19. Nagrody fundowane przez PIIB 40 000,00 zł[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]2.20. Rezerwa 123 000,00 zł[/tlt_list_item]
[/tlt_list]
Razem koszty stanowiły: 9 554 000,00 zł

Szczegółowy budżet z wyliczeniami wydatków: POBIERZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here