Kategorie
Samorządy

Budżet PIIB na rok 2013 czyli na co idą pieniądze ze składek

Jak co roku Polska Izba Inżynierów opublikowała założenia budżetowe na rok 2013. Możemy się z niego dowiedzieć między innymi:
Przychody
Jak nietrudno się domyślić głównym źródłem przychodów Izby są nasze składki członkowskie, które w sumie stanowią 8 244 000,00 zł ( 114500 członków x 72zł/rok ). Ponadto dochód stanowią opłaty za postępowanie wnoszone przez rzeczoznawców i cudzoziemców oraz, co ciekawe odsetki od depozytów z tytułu ubezpieczenia OC i opłaty za obsługę ubezpieczenia.
Szczegłółowe wartości przychodów:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 114 500 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) 8 244 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC 650 000,00 zł
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) 60 000,00 zł
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia 600 000,00 zł

Razem przychody stanowiły: 9 554 000,00 zł

Wydatki
Największą część wydatków jak w każdej instytucji państwowej stanowią wynagrodzenia, nagrody, ryczałty oraz koszty administracyjne – stanowią około 40% wydatków czyli 4 mln zł. Kolejną pozycję stanowią koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” – 1,83 mln zł oraz koszty kolportarzu i korespondencji – 1 mln zł.
Szczegłówe wartości wydatków:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal 780 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 340 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne 250 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów 250 000,00 zł
2.5. Płace 1 864 800,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu 155 400,00 zł
2.7. Świadczenia urlopowe 30 800,00 zł
2.8. Ekwiwalenty Prezydium Izby 477 300,00 zł
2.9. Ryczałty 242 700,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 240 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu 600 000,00 zł
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR 1 830 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 1 000 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego 280 000,00 zł
2.15 Koszty szkoleń i konferencji 350 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 100 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą 100 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB 40 000,00 zł
2.20. Rezerwa 123 000,00 zł

Razem koszty stanowiły: 9 554 000,00 zł

Szczegółowy budżet z wyliczeniami wydatków: POBIERZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *