Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się online poprzez portal członkowski PIIB. (link)

Zakres dostępnych norm określają wyróżniki:

  • ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane
  • ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna
  • Polskie Normy zharmonizowane do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Oprócz treści norm członkowie zalogowani do portalu mają dostęp także do:

  • różnorodnych szkoleń e-learningowych
  • listy zaświadczeń o przynależności do PIIB
  • możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia o przynależności do PIIB

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here