Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się online poprzez portal członkowski PIIB. (link)

[tlt_header important=”3″]Zakres dostępnych norm określają wyróżniki:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]Polskie Normy zharmonizowane do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)[/tlt_list_item]
[/tlt_list]

[tlt_header important=”3″]Oprócz treści norm członkowie zalogowani do portalu mają dostęp także do:[/tlt_header]
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]różnorodnych szkoleń e-learningowych[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]listy zaświadczeń o przynależności do PIIB[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]możliwość samodzielnego wydruku zaświadczenia o przynależności do PIIB[/tlt_list_item]
[/tlt_list]

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here