Kategorie
Wymagania

PIIB – Podwyżka składek członkowskich w 2013 roku

W dniach 6 i 7 lipca 2012 odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011, Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r.
W czasie dwudniowych obrad PIIB dokonano podsumowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2011 r., przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszystkich krajowych organów Izby oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB i zatwierdzono budżet na 2013 r. Delegaci zdecydowali także, że od 2013 r. zostanie podniesiona wysokość składek członkowskich ponoszonych na okręgowe izby (wzrost o 4 zł miesięcznie) i na krajową izbę (wzrost o 1 zł miesięcznie). Składki płacone obecnie przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie były zmieniane od 10 lat, przy panującej inflacji i systematycznym wzroście cen. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku mniej liczebnych izb okręgowych, które nie zawsze są w stanie podejmować nowe formy działalności z myślą o członkach samorządu.

Podwyżki składek w skrócie:

Składka na okręgową izbę – podwyżka o 48 zł na rok

Składka na krajową izbę  – podwyżka o 12 zł na rok

Na otarcie łez

Izba wynegocjowała obniżkę obowiązkowej składki OC z 83 zł do 79 zł, czyli 4 zł w stosunku rocznym. Dodatkowo każdy członek izby będzie miał prawo do bezpłatnego dostępu do treści aktualnych i wycofanych norm, na podstawie umowy jaką PIIB zawarło z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *