Kategorie
Informacje Samorządy

PIIB przeciwko planom deregulacji

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z członkami Grupy B-8 wyraziła sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej zawody: budowlane, finansowe i transportowe. Swoje niezadowolenie członkowie Grupy B-8 wyrazili w pismach do Premiera RP Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunta Niewiadomskiego.

Członkowie Grupy B-8 w piśmie do Z. Niewiadomskiego zauważyli, że zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, opracowanie projektów przepisów rangi ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji, dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego należy do zadań Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. „Tymczasem podejmowane są działania mające na celu szczątkowe regulacje dotyczące zmian w ustawie – Prawo budowlane, w tym dotyczące zasad nadawania uprawnień budowlanych oraz zasad funkcjonowania samorządów, które nie rozwiązują kompleksowo problemów i nie muszą być kompatybilne z całym systemem planowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego zmian”. Wyrażając swoje niezadowolenie i prosząc o interwencję, członkowie Grupy B-8 zadeklarowali jednocześnie swoją merytoryczną pomoc w ramach planowanych prac kodyfikacyjnych.

W piśmie do Premiera RP Donalda Tuska wyrażono natomiast zaniepokojenie zamiarem deregulacji Izby Urbanistów uwzględniając obecny system planowania, projektowania i realizacji inwestycji.

– Decyzja ta burzy regulacje samorządowe oparte o trójczłonowy układ: planowanie przestrzenne – architektura – inżynieria budowlana. Demontaż, któregoś z tych elementów jest zagrożeniem dla wszystkich uczestników i skutków procesu inwestycyjnego podkreślił Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

– Proponowane nowe regulacje najbardziej dotykają urbanistów – zauważył Jacek Banduła z Polskiej Izby Urbanistów. – Mamy konkretne argumenty przeciw wprowadzaniu rządowej propozycji zmian. Czy będą one jednak uwzględnione przez pomysłodawców, czy też zwycięży populizm? Trudno na obecnym etapie to ocenić.

Członkowie Grupy B-8 zwrócili także uwagę, że wprowadzanie zaproponowanych zmian może przyczynić się do rozbudowywania administracji, która będzie musiała przejąć część zadań od urbanistów i samorządu zawodowego.

– Nie jest prawdą, że wprowadzenie drugiej transzy deregulacji przyczyni się do uwolnienia kilku tysięcy miejsc pracy w zawodach budowlanych. Niektóre posunięcia przyczynią się wręcz do ograniczenia dostępu do wykonywania zawodu – podkreślił Wojciech Gęsiak z Izby Architektów RP.

Grzegorz Chodkowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich zwrócił natomiast uwagę, że została opracowana i przyjęta przez Sejm RP „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030 r.”, w której znaczącą rolę mają odgrywać urbaniści. Proponowane regulacje zaś, są tego zaprzeczeniem.

W obradach Grupy B-8 uczestniczyli przedstawiciele: Izby Architektów RP, Polskiej Izby Urbanistów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Izby Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

8 odpowiedzi na “PIIB przeciwko planom deregulacji”

PIIB nie powinien w tej kwestii zabierać głosu, ponieważ swoim działaniem prowadzi do tego, że młodzi Koledzy i Koleżanki otrzymują uprawnienia budowlane dające im możliwość projektowania bez ograniczeń nie posiadając elementarnej wiedzy projektowej. Zgadzam się z przedmówcami i uważam, że w obecnej formie uprawnienia powinny być zlikwidowane, ponieważ wyrządzają więcej szkody niż dobrego. Obecnie coraz częściej dostaję do ręki dokumentację, która odbiega dalece od jakichkolwiek standardów projektowych, pełną błędów merytorycznych i składającą się z dziesiątek rysunków o zerowej zawartości merytorycznej, natomiast bez detali umożliwiających realizację. Zapisy typu „rozwiązanie systemowe firmy xxx” są na porządku dziennym, natomiast Kolega projektant zapytany co to znaczy, odpowiada że na ten temat trzeba rozmawiać z przedstawicielem firmy xxx 🙂 więc kto tu projektuje ? Na chwilę obecną ranga projektanta w oczach inwestorów leży poniżej dostawcy materiałów, więc chyba coś tutaj jest nie tak.

oni budują z klocków lego na monitorkach, Ci wspaniali inż. z uprawnieniami mam to okazję obserwować, jest ciekawie!

Przepracowałem na budowie 45 lat,od 1972 roku na różnych stanowiskach technicznych i w różnych branżach budowlanych,dziś okazuje się że inżynier który odbębnił dwa lata praktyki polegającej na klikaniu i parzeniu kawy dostaje świstek uprawniony bez ograniczeń jest ważniejszy niż moje doświadczenie technika.Potem się sypią drogi,lotniska i mosty.

Popieram poprzednika – technicy pracujący po 10-30 lat w zawodzie mają większą wiedzę niż mgr.inż. po szkole i dwuletnich praktykach wysłużonych w biurach.
Jestem całkowicie za zlikwidowaniem uprawnień.
Pracuję za kierownika wpisanego w papiery. Ja posiadam uprawnienia w ograniczonym zakresie i tylko kasa wydana.

Jestem członkiem izby , a popieram całkowita deregulację zawodów budowlanych, a w szczególności zniesienie obowiązku przynależności do samorządu zawodowego. Wiec jak to jest, dlaczego izba zajmuje stanowisko wbrew mojej woli? I a takich jak ja jest większość tylko ich się nie słucha a przymusem zaciąga do organizacji, bo inaczej zakaz uprawiaia zawodu. I to ma być demokracja? Kto nam takie szambo zafundował? Oczywiście SLD. Znieście obowiązek przynależności do PIIB i IARP to zobaczymy kto co popiera.
Mechanizm obowiązkowych ubezpieczeń OC działa w przypadku pojazdów samochodowych, będzie działać również w stosunku do inżynierów budownictwa i architektów. Co to za różnica dla urzędnika sprawdzać papierek czy to będzie zaświadczenie z izby, czy zaświadczenie o opłaceniu składek OC z towarzystwa ubezpieczeniowego? A same uprawnienia, cały niemal świat bez uprawnień buduje, a Polsce oczywiście trzeba regulować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *