Kategorie
Samorządy

Jak sprawdzić uprawnienia budowlane?

Inwestorzy oraz zamawiający roboty budowlane przed skorzystaniem z usług kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego powinni zweryfikować jego kwalifikacje zawodowe. Podstawową sprawą jest weryfikacja czy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, jest czynnym członkiem samorządu…

Kategorie
Aplikacje Android

Aplikacja Sprawdź Uprawnienia budowlane na Android

Dzięki aplikacji w prosty i wygodny sposób, sprawdzisz na urządzeniu mobilnym czy osoba posiada uprawnienia budowlane oraz czy ma opłacone składki i jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia budowlane jak sprawdzić? Przeznaczona jest…

Kategorie
Samorządy

Jak sprawdzić uprawnienia architektoniczne?

Sprawdzenie czy architekt posiada odpowiednie uprawnienia budowlane od wykonywania samodzielnych funkcji technicznych jest niezwykle istotne dla inwestorów i zamawiających zlecających prace projektowe lub rozpoczynających inwestycje. Jest to także bardzo ważne dla kandydatów odbywających praktykę zawodową…