Kategorie
Wymagania

Terminy kwalifikacji i składania dokumentów do sesji 1/2021 w PIIB (Wiosna)

Informacja o terminach składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Informacje dotyczą egzaminów w PIIB w sesji 1/2021 Wiosna.

Pomimo tego, iż z powodu pandemii koronawirusa nie udało się zorganizować egzaminów na uprawnienia w sesji jesień 2020, niektóre okręgowe izby inżynierów budownictwa informują już o zbliżających się terminach kwalifikacji do sesji wiosna 2021.

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2021 ustalono na 28 maja 2021r.

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w tym terminie, poniżej publikujemy ostateczne terminy składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych izbach. Jeżeli izby nie ma na liście oznacza to, iż nie ustaliła ona jeszcze terminu składania dokumentów.

Osoby, które złożyły dokumenty w sesji jesień 2020, która została odwołana nie muszą ponownie ich składać. Nowy termin egzaminu został wyznaczony przez PIIB na 26 luty 2021.

Terminy składania dokumentów

Informacja aktualna na dzień 2.1.2021r.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: 4-27 stycznia 2021r.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie za pomocą poczty lub firm kurierskich. Brak możliwości składania dokumentów w siedzibie izby.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Brak wyznaczonej daty składania dokumentów

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 11 stycznia do 5 marca 2021r.

Wnioski przyjmowane jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Brak wyznaczonej daty składania dokumentów

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Brak wyznaczonej daty składania dokumentów

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 29 stycznia 2021r.

Wnioski przyjmowane jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 18 do 29 stycznia 2021r.

Obowiązuje elektroniczna rejestracja wniosków kwalifikacyjnych.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: do 31 stycznia 2021r.

Wnioski można składać osobiście po uprzednim wyznaczeniu terminy lub za pomocą poczty /firm kurierskich.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 27 stycznia 2021r.

Wnioski przyjmowane wyłącznie poprzez pocztę lub firmę kurierską.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 11 stycznia do 5 lutego 2021r.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: do 15 stycznia 2021r.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) można złożyć w biurze POIIB w wyznaczonym miejscu – bez możliwości konsultacji lub przesłać listownie na adres biura Izby

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 22 stycznia 2021r.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, po uprzedniej rejestracji elektronicznej.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Brak wyznaczonej daty składania dokumentów

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Brak wyznaczonej daty składania dokumentów

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 29 stycznia 2021r.

Dokumenty przyjmowane są w skrzynce podawczej lub za pomocą poczty polskiej / firmy kurierskiej.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 11 stycznia do 10 lutego 2021r.

Wnioski składane osobiście lub za pomocą poczty.

Wniosek o ponowne wyznaczenie egzaminu

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2021 , które wcześniej uzyskały wynik negatywny egzaminu lub osoby, które nie zgłosiły się na egzamin – powinny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. aktualnie do dnia 21 marca 2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.