Kategorie
Wymagania

Terminy kwalifikacji i składania dokumentów do sesji 1 / 2021 w PIIB (Wiosna)

Informacja o terminach składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Informacje dotyczą egzaminów w PIIB w sesji 1/2021 Wiosna.

Pomimo tego, iż z powodu pandemii koronawirusa nie udało się zorganizować egzaminów na uprawnienia w sesji jesień 2020, niektóre okręgowe izby inżynierów budownictwa informują już o zbliżających się terminach kwalifikacji do sesji wiosna 2021.

Planowany termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w sesji 1 / 2021 ustalono na 28 maja 2021 r.

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w tym terminie, poniżej publikujemy ostateczne terminy składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w poszczególnych izbach. Jeżeli izby nie ma na liście oznacza to, iż nie ustaliła ona jeszcze terminu składania dokumentów.

Osoby, które złożyły dokumenty w sesji jesień 2020, która została odwołana nie muszą ponownie ich składać. Nowy termin egzaminu został wyznaczony przez PIIB na 26 luty 2021.

Terminy składania dokumentów na uprawnienia budowlane – Wiosna 2021

Informacja aktualna na dzień 2.1.2021r.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: 4-27 stycznia 2021r.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie za pomocą poczty lub firm kurierskich. Brak możliwości składania dokumentów w siedzibie izby.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: 11.01-10.02 2021r.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie za pomocą poczty lub firm kurierskich. Brak możliwości składania dokumentów w siedzibie izby.

Obowiązuje elektroniczna rejestracja wniosków.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 11 stycznia do 5 marca 2021r.

Wnioski przyjmowane jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 21 stycznia do 10 marca 2021r.

Wnioski przyjmowane jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: do 27 stycznia 2021r.

Wnioski przyjmowane jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Liczy się data nadania.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 29 stycznia 2021r.

Wnioski przyjmowane jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 18 do 29 stycznia 2021r.

Obowiązuje elektroniczna rejestracja wniosków kwalifikacyjnych.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: do 31 stycznia 2021r.

Wnioski można składać osobiście po uprzednim wyznaczeniu terminy lub za pomocą poczty /firm kurierskich.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 27 stycznia 2021r.

Wnioski przyjmowane wyłącznie poprzez pocztę lub firmę kurierską.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 11 stycznia do 5 lutego 2021r.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: do 15 stycznia 2021r.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) można złożyć w biurze POIIB w wyznaczonym miejscu – bez możliwości konsultacji lub przesłać listownie na adres biura Izby

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 22 stycznia 2021r.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, po uprzedniej rejestracji elektronicznej.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 7 stycznia do 12 lutego 2021r.

Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 7 stycznia do 29 stycznia 2021r.

Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Wymagana uprzednia elektroniczna rejestracja wniosków.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 4 do 29 stycznia 2021r.

Dokumenty przyjmowane są w skrzynce podawczej lub za pomocą poczty polskiej / firmy kurierskiej.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Terminy składania wniosków: od 11 stycznia do 10 lutego 2021r.

Wnioski składane osobiście lub za pomocą poczty.

Wniosek o ponowne wyznaczenie egzaminu

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2021 , które wcześniej uzyskały wynik negatywny egzaminu lub osoby, które nie zgłosiły się na egzamin – powinny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. aktualnie do dnia 21 marca 2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *