Kategorie
PIIB

Szkolenie uzupełniające dla skreślonych członków PIIB

Kiedy jest wymagane szkolenie uzupełniające dla członków PIIB? Jaki jest zakres szkolenia i terminy?

Kategorie
PIIB

Skreślenie z listy członków PIIB

W jakich przypadkach osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie może zostać skreślona z listy członków PIIB? Jakie skutki prawne niesie za sobą skreślenie? Na jakich warunkach jest możliwe przywrócenie w prawach członka PIIB?

Kategorie
PIIB

Zawieszenie w prawach członka PIIB

Obowiązujące procedury i wymagania związane z zawieszaniem członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Rodzaje zawieszenia i wynikające z niego skutki.

Kategorie
PIIB

Jak zostać członkiem PIIB

Jak zapisać się do PIIB i zostać członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Kategorie
Prawo

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Informacje i procedury związane z rejestracją posiadanych uprawnień budowlanych przez GUNB. Do czego jest potrzebny i kiedy wymagany wpis do centralnego rejestru?

Kategorie
Prawo

Co po zdanym egzaminie?

Procedury formalne po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.