Kategorie
Opłaty PIIB

Składki członkowskie i ubezpieczenie w PIIB w 2021 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała komunikat dotyczący wysokości opłat składek członkowskich i obowiązkowego ubezpieczenia OC, jakie będą obowiązywały członków w 2021 roku.

Składki członkowskie w PIIB w 2021 roku

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2021 wynoszą odpowiednio:

  • na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 miesięcy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy)
  • na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych

Informacje o indywidualnych numerach rachunków, na które należy dokonywać płatności przesyłane są razem z czasopismem Inżynier Budownictwa. Numer konta można także sprawdzić w internetowym serwisie PIIB w zakładce Dla członków.

Opłata za ubezpieczenie OC

Wysokość rocznej opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC w 2021 roku ustalono na 75 zł. Koszt ubezpieczenia wzrósł więc o 5zł w stosunku do roku 2020. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Łączny koszt członkostwa w 2021

Łączne koszty związane z członkostwem w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa i wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 2021 roku będą więc wynosić 495 zł. Wysokość opłat ponoszonych przez członków zwiększono o 5 zł w stosunku do opłat jakie obowiązywały w roku 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *