Kategorie
Statystyki

Wyniki egzaminu na uprawnienia – PIIB Jesień 2023

Statystyki oraz wyniki i zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2023 w PIIB. Ile osób zdobyło nowe uprawnienia w poszczególnych izbach?

Znamy już statystyki oraz zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2023 jaki rozpoczął się 17 listopada 2023 roku od egzaminu testowego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej ujawnił ile osób zdobyło uprawnienia w poszczególnych specjalnościach oraz okręgowych izbach.

Ile osób przystąpiło do egzaminu na uprawnienia budowlane i jaka była jego zdawalność

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną do egzaminu pisemnego w 42 sesji egzaminacyjnej przystąpiło 2773 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Z kolei w egzaminie ustnym udział wzięło 2932 kandydatów.

Średnia zdawalność egzaminu pisemnego na uprawnienia wyniosła 83,41%, natomiast egzaminu ustnego – 80,97%. Całkowita zdawalność egzaminów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 82,14%, co nie odbiega znacząco od statystyki zdawalności osiąganej przez zdających w poprzednich sesjach egzaminacyjnych.

Ile osób uzyskało nowe uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2023 w PIIB

W jesiennej sesji egzaminacyjnej organizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa uprawnienia zdobyły 2374 osoby. Jak to miało miejsce w poprzednich sesjach największą grupę spośród nich stanowiły uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uzyskanie przez 1052 osoby. Specjalności cieszące się z kolei najmniejszą popularnością to inżynieryjna kolejowa ( 27 nowe uprawnienia ) oraz inżynieryjna hydrotechniczna z 44 nowymi uprawnieniami budowlanymi. W sesji jesiennej nikt nie przystąpił do zdobycia uprawnień w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.

Statystyki nowych uprawnień budowlanych w rozbiciu na poszczególne specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlana – 1052 osób
 • instalacje sanitarne – 477 osób
 • instalacje elektryczne – 314 osób
 • inżynieryjna drogowa – 258 osób
 • inżynieryjna mostowa – 82 osób
 • kolejowe obiekty budowlane – 63 osoby
 • instalacje telekomunikacyjne – 57 osób
 • inżynieryjna hydrotechniczna – 44 osoby
 • sterowanie ruchem kolejowym – 27 osoby
 • inżynieryjna wyburzeniowa – 0 zdających

Nowe uprawnienia budowlane w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów:

 • dolnośląska OIIB – 189 osób
 • kujawsko-pomorska OIIB – 92 osób
 • lubelska OIIB – 130 osoby
 • lubuska OIIB – 53 osoby
 • łódzka OIIB – 96 osób
 • małopolska OIIB – 225 osoby
 • mazowiecka OIIB – 422 osoby
 • opolska OIIB – 66 osób
 • podkarpacka OIIB – 141 osób
 • podlaska OIIB – 101 osób
 • pomorska OIIB – 151 osób
 • śląska OIIB – 249 osób
 • świętokrzyska OIIB – 101 osób
 • warmińsko-mazurska OIIB – 76 osób
 • wielkopolska OIIB – 176 osoby
 • zachodniopomorska OIIB – 106 osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *