Kategorie
Aktualności

Egzamin na uprawnienia budowlane wiosna 2011- zdawalność

Ponad 2250 osób w całym kraju pomyślnie zdało egzamin na uprawnienia budowlane w czasie wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2011 r. Średnia zdawalność wyniosła ok. 87%.

Do pierwszego etapu wiosennej sesji egzaminacyjnej, czyli testu pisemnego przystąpiło w całym kraju ok. 2600 osób zainteresowanych. Podobnie, jak w sesjach poprzednich, najwięcej osób pisało test w izbach mazowieckiej, śląskiej i małopolskiej (ponad 300 osób), następnie wielkopolskiej i pomorskiej (około 200 osób). Najmniej osób zdecydowało się na egzamin pisemny w izbach: lubuskiej oraz opolskiej – tutaj liczba osób zdających wyniosła ok. 50. Pomyślnie test zaliczyło we wszystkich okręgowych izbach ponad 2300 osób, niestety ok. 10,5% kandydatów nie udało się zdać pisemnej części egzaminu.

Liczba osób, zdających egzamin ustny na uprawnienia budowlane, powiększyła się dodatkowo o ok. 150 osób, które skorzystały z prawa poprawiania egzaminu ustnego, niezaliczonego w sesjach poprzednich.

W sumie we wszystkich izbach okręgowych egzamin ustny zdało około 2250 osób i średnia zdawalność tej części, wiosennej sesji egzaminacyjnej, wyniosła ok. 90%.

Najwięcej uprawnień budowlanych pozyskali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – blisko 1000; następnie, niemal dwukrotnie mniej, w specjalności instalacyjno-sanitarnej; w specjalności instalacyjno-elektrycznej – około 350 oraz drogowej – prawie 300. Nikt nie starał się o uprawnienia w specjalności wyburzeniowej.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane, otrzymują decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych podczas uroczystości połączonej z ceremonią ślubowania nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to szczególne wydarzenie dla każdej z okręgowych izb i towarzyszy im zawsze podniosła atmosfera. Uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych zdobytych podczas tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej miały już miejsce w wielu okręgowych izbach m.in. w izbie łódzkiej, opolskiej, warmińsko-mazurskiej.

W okresie działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w rezultacie przeprowadzenia 17 sesji egzaminacyjnych, dostęp do zawodu inżyniera z uprawnieniami budowlanymi uzyskało ponad 30 tys. osób.

PIIB

W odpowiedzi na “Egzamin na uprawnienia budowlane wiosna 2011- zdawalność”

Ilu inżynierów zdawało ograniczone uprawnienia projektowe architektoniczne? Dlaczego tego się nie wymienia w statystykach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *