Kategorie
Liczebność Samorządy

Ciekawe statystyki uprawnień budowlanych w 2010

Ciekawe statystyki na temat osób posiadających uprawnienia budowlane i zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

STATYSTYKI:

* PIIB ma 114 010 członków zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach według danych z 31 grudnia 2010 r. Najliczniejsza jest izba mazowiecka licząca 17 186 osób, najmniej członków skupia izba opolska – 2 637.

* 4504 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych podjęto w minionym roku

* 28 367 osoby uzyskały uprawnienia budowlane od 2003 r., natomiast przystąpiło do egzaminów na uprawnienia budowlane 32 362 osoby.

* 42 osobom posiadających uprawnienia budowlane nadano w 2010 r. tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

* 437 osób otrzymało tytuł rzeczoznawcy budowlanego od 2003 r. Do końca minionego roku z wnioskami o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego wystąpiły 502 osoby.

* 26 cudzoziemców i obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje poza granicami kraju nabyło potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w minionym roku

* 62 179 osób liczy największa w PIIB grupa inżynierów budownictwa ze specjalnością budownictwo ogólne.

* 21 inżynierów liczy najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe. PIIB nadaje uprawnienia budowlane w 9 specjalnościach.

* Na około 8 mężczyzn wykonujących zawód inżyniera budownictwa przypada w przybliżeniu jedna kobieta – inżynier (88,75% członków PIIB stanowią mężczyźni, a 11,25 % kobiety).

* 49,05%  osób  zrzeszonych w PIIB ma mniej, jak 36 lat.

* 28 764 członków PIIB uczestniczyło w minionym roku w szkoleniach, natomiast 2367 brało udział w konferencjach i wycieczkach technicznych.

* 491 spraw wpłynęło do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – 373 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, a 55 odpowiedzialności dyscyplinarnej członków PIIB.

* w 59 przypadkach okręgowe sądy dyscyplinarne ukarały winnych, a w 13 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych czynów, w 30 sprawach umorzyły postępowania.

* 118 000 egzemplarzy liczył nakład jednego numeru miesięcznika PIIB – „Inżynier Budownictwa”. W roku 2010 wydano 11 numerów miesięcznika, z czego 8 w objętości 80 stron i 3 w objętości 96 stron.

 

źródło: PIIB

3 odpowiedzi na “Ciekawe statystyki uprawnień budowlanych w 2010”

„najmniej członków skupia izba opolska – 2 637”
bo w opolskim nic się nie buduje od 15-20lat – miasto widmo. niedawno wyjechałem.

Popieram pytanie i by sprawa była obiektywna prośba o informacje

Ile osób z PIIB projektuje budynki jednorodzinne niezależnie od zabudowy w odniesieniu do architektury i konstrukcji budynku.

(uprawnienia różnie mogą się nazywać istotny jest zakres tych uprawnień)

Jeżeli jest to możliwe to proszę o uzupełnienie następnych danych:
– ilość techników, inżynierów i magistrów inżynierów
– ilość osób posiadających uprawnienia projektowe architektoniczne pośród członków PIIB (z podziałem na ograniczone oraz nieograniczone).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *