Kategorie
Egzamin Statystyki

Statystyki egzaminu JESIEŃ 2014 – znaczny spadek zdawalności

Polska Izba Inżynierów Budownictwa dnia 7 stycznia 2015 podała statystyki dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2014. Przypomnijmy, iż sesja ta jako pierwsza została przeprowadzona zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Do egzaminu pisemnego dopuszczonych 3172 kandydatów, z czego  faktycznie do niego przystąpiło 2845 osoby. Wynik pozytywny osiągnęło zaledwie 78,8% zdających, co jest dużym zaskoczeniem gdyż w poprzednich latach zdawalność kształtowała się na poziomie 95%.

Egzamin ustny natomiast zaliczyło 80% inżynierów spośród 2604 do niego przystępujących. Jak podkreślił Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, kandydaci podczas egzaminu ustnego prezentowali  niezadowalający poziom wiedzy praktycznej. Przyczynę takiego stanu rzeczy Przewodniczący upatruje w zmniejszeniu czasu trwania praktyki zawodowej we wszystkich specjalnościach i w zakresach uprawnień budowlanych, szczególnie  zaś w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń z 2 lat do 1 roku czasu trwania praktyki projektowej, zgodnie z zapisami tzw. „ustawy deregulacyjnej”.

W tej sesji po raz pierwszy, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci  studiów I stopnia posiadający 3 – letnią praktykę, którzy starali się o  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *