Kategorie
Promowane Statystyki

Zdawalność i statystyki egzaminu na uprawnienia budowlane Wiosna 2023

Sprawdź ile osób zdało egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2023. Zobacz statystyki w okręgowych izbach inżynierów.

We wszystkich okręgowych izbach komisje kwalifikacyjne zakończyły już postępowanie kwalifikacyjne związane z nadawaniem uprawnień budowlanych w sesji Wiosna 2023. Osoby, które egzamin zakończyły z wynikiem pozytywnym odebrały już decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych i mogą po wpisie na listę członków PIIB sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Tymczasem Krajowa Komisja Kwalifikacyjna podsumowała zdawalność egzaminu i udostępniła informacje jakie specjalności uprawnień były najpopularniejsze wśród zdających.

Termin egzaminów w sesji wiosna 2023

XLI sesja egzaminacyjna rozpoczęła się egzaminem testowym na uprawnienia budowlane, który przeprowadzono jednocześnie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów w dniu 26 maja 2023 roku. Osoby, które osiągnęły wynik pozytywny w kolejnych dniach zostały zapraszane na egzamin ustny. W zależności od liczby zdających i zainteresowania poszczególnymi specjalnościami, egzaminy przeprowadzano jeszcze nawet do końca czerwca 2023 roku.

Statystyki i zdawalność – Egzamin Wiosna 2023

Do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane przystąpiło łącznie 3099 kandydatów, natomiast w egzaminie ustnym udział wzięło 3309 zdających.

Średnia zdawalność na egzaminie testowym wyniosła 87%, a egzamin ustny z wynikiem pozytywnym zakończyło 78% zdających. Zdawalność egzaminu testowego i ustnego nie odbiegała więc od średniej zdawalności egzaminów, która utrzymuje się już od kilku lat.

Łącznie 2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2023 w specjalnościach będących w zakresie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nowe uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2023 – podział wg specjalności

 • konstrukcyjno-budowlana – 1135 osób
 • instalacje sanitarne – 566 osób
 • instalacje elektryczne – 251 osób
 • inżynieryjna drogowa – 251 osób
 • inżynieryjna mostowa – 81 osób
 • kolejowe obiekty budowlane – 73 osoby
 • instalacje telekomunikacyjne – 47 osób
 • inżynieryjna hydrotechniczna – 43 osoby
 • sterowanie ruchem kolejowym – 23 osoby

W wiosennej sesji egzaminacyjnej 2023 nikt nie przystąpił do egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.

Uprawnienia budowlane nadane w okręgowych izbach PIIB

Podczas egzaminów na uprawnienia budowlane nowe uprawnienia nadano w poszczególnych izbach inżynierów:

 • dolnośląska OIIB – 189 osób
 • kujawsko-pomorska OIIB – 121 osób
 • lubelska OIIB – 164 osoby
 • lubuska OIIB – 72 osoby
 • łódzka OIIB – 130 osób
 • małopolska OIIB – 242 osoby
 • mazowiecka OIIB – 374 osoby
 • opolska OIIB – 81 osób
 • podlaska OIIB – 81 osób
 • pomorska OIIB – 157 osób
 • śląska OIIB – 229 osób
 • świętokrzyska OIIB – 110 osób
 • warmińsko-mazurska OIIB – 90 osób
 • wielkopolska OIIB – 252 osoby
 • zachodniopomorska OIIB – 126 osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *