Kategorie
Informacje

Obrady Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

Obrady Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i podsumowanie spotkania z przewodniczącymi okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

W dniu 23 marca 2023 roku miały miejsce obrady członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, które zgromadziły również przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie około 30 osób wzięło udział osobiście, a 1 uczestnik połączył się zdalnie.

Prezentacja stanu bazy pytań egzaminacyjnych

Otwarcia spotkania dokonali Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, oraz Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Po formalnościach, Stanisław Żurawski, pracownik biura KKK PIIB, odpowiedzialny za zarządzanie systemem informatycznym wspierającym sesje egzaminacyjne, przedstawił dane o aktualnym stanie bazy pytań egzaminacyjnych. Zaprezentowano wykresy z podziałem na pytania dotyczące przepisów prawa, umiejętności praktycznych oraz zagadnienia problemowe. Dodatkowo, omówiono bazę pytań egzaminacyjnych ustnych, z podziałem na te opracowane przez poszczególne izby i te dostępne dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

Plan na kolejną sesję egzaminacyjną

Podczas obrad, przewodniczący KKK PIIB ogłosił, że kolejna sesja egzaminacyjna, zaplanowana na jesień 2023 roku, będzie w pełni realizowana za pomocą systemu informatycznego SESZAT. Dotyczyć to będzie zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego, co ma na celu usprawnienie procesu przygotowania i przeprowadzenia egzaminów.

Prezentacja dr hab. Joanny Smarż

W trakcie spotkania, dr hab. Joanna Smarż, profesor Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego, omówiła procedury związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W jej wystąpieniu poruszone zostały kluczowe tematy dotyczące całego procesu uzyskania tego tytułu, począwszy od złożenia wniosku aż po ostateczną decyzję przyznającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Prezentacja wzbudziła żywe zainteresowanie uczestników i wywołała owocną dyskusję.

Omówienie spraw związanych z sesją egzaminacyjną

Na spotkaniu poruszono także kwestie związane z harmonogramem przygotowań do kolejnej sesji egzaminacyjnej, zasadami nadawania specjalizacji, potwierdzania praktyki zawodowej, rozpatrywania odwołań oraz organizacją i przebiegiem egzaminów. Wszystkie te zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie i zaowocowały owocną dyskusją.

Podsumowując, uczestnikom posiedzenia serdecznie podziękowano za merytoryczną dyskusję i cenne uwagi, jakie wniesiono podczas spotkania.

Obrady członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB odbywają się co najmniej dwa razy w roku, w terminach poprzedzających organizację sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *