Kategorie
Aktualności

Kwalifikacja do sesji Wiosna 2024 PIIB – co należy wiedzieć

Zbiór najważniejszych informacji dla osób składających dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane. Sprawdź terminy i wymagane dokumenty.

Okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB powoli ruszają z przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych od kandydatów zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku. Okres wakacyjnych urlopów nie sprzyja gromadzeniu i wypełnianiu dokumentów, natomiast wszyscy zainteresowani powinni uważnie śledzić informacje z komisji, gdyż okienka terminów składania dokumentów są niekiedy bardzo niewielkie, a każde spóźnienie kosztuje co najmniej pół roku czekania na następny termin.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Wniosek i komplet dokumentów kwalifikacyjnych na uprawnienia składamy w wybranej przez siebie okręgowej izbie inżynierów. Zwyczajowo obowiązuje tutaj rejonizacja wg miejsca zamieszkania kandydata, natomiast ta zasada nie jest ściśle przestrzegana. Można zatem składać dokumenty tam gdzie Nam wygodniej. Późniejszy kontakt z izbą ogranicza się jedynie do płacenia składek co można w dzisiejszych czasach zrobić online. Każdy członek izby po rejestracji otrzymuje dostęp do portalu PIIB gdzie może załatwić wszelkie sprawy izbowe bez wychodzenia z domu.

Każda komisja kwalifikacyjna indywidualnie ustala terminy przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane. Co ważne mogą one się istotnie różnić, nawet w sąsiednich izbach. Dla wygody zebraliśmy obowiązujące terminy kwalifikacji w okręgowych izbach na sesję jesień 2023.

Pamiętaj o elektronicznej rejestracji wniosków

Warto także pamiętać, że większość izb wymaga elektronicznej rejestracji wniosków, nawet gdy te przesyłane są przesyłką pocztową. Brak rejestracji może oznaczać w takim wypadku brak rozpatrzenia wniosku w dane sesji kwalifikacyjnej. Często także termin elektronicznej rejestracji przypada wcześniej niż wyznaczony termin składania samych wniosków, warto więc to też wziąć pod uwagę. Sprawdź jak zarejestrować wniosek kwalifikacyjny.

Ponowny egzamin – jaki wniosek

Osoby, które ponownie przystępują do egzaminów niezaliczonych w poprzednich sesjach lub te, które do niego nie przystąpiły pomimo kwalifikacji, także składają wnioski kwalifikacyjne. W tym przypadku dokumenty potwierdzające praktykę i wykształcenie mogą zostać pominięte, gdyż zostały już zweryfikowane. Obowiązujące terminy dla takich kandydatów przypadają zwykle na co najmniej 2 miesiące przed egzaminami, ale tutaj także ostateczne terminy różnią się w poszczególnych izbach.

Jakie dokumenty kwalifikacyjne są wymagane na uprawnienia budowlane

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane wymaga przedłożenia trzech rodzajów dokumentów:

  • potwierdzających podstawowe informacje osobowe o kandydacie
  • dokumentujących odbytą praktykę zawodową i posiadane doświadczenie
  • potwierdzających wykształcenie kandydata

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, a zatem wszystkie wymagane dokumenty należy składać w oryginale.

Jak dokumentować praktykę zawodową

Najwięcej problemów kandydatom sprawia wypełnianie dokumentów potwierdzających praktykę zawodową, w tym w szczególności zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej. Trudności zdającym sprawia prawidłowe obliczenie okresów praktyki, w szczególności wypadku umów niestandardowych jak np. umowa o dzieło i zlecenie. Istotną kwestią jest odpowiednie wpisanie charakteru wykonywanych czynności w ramach praktyki zawodowej, a nawet nazwa stanowiska.

Kiedy zacząć się uczyć na egzamin na uprawnienia budowlane

Naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane warto zacząć jak najwcześniej. Wymagany zakres materiału do zaliczenia jest bardzo szeroki i dla każdej ze specjalności obejmuje około 100 ustaw i rozporządzeń. Do tego dochodzą normy i oczywiście wiedza praktyczna… którą także warto uzupełnić – rzadko się zdarza by w ramach kilkuletniej praktyki zawodowej zgłębić cały zakres specjalności.

Nie warto zatem czekać z nauką na potwierdzenie z izby o pozytywnej kwalifikacji i dopuszczeniu do egzaminu. Komisja kwalifikacyjna ma obowiązek poinformować kandydata co najmniej na miesiąc przed egzaminem, a to naprawdę mało czasu.

Do nauki polecamy Nasze programy na egzamin pisemny oraz ustny, które na bieżąco aktualizujemy i przy każdej sesji umożliwiają osiągnięcie wysokiej zdawalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *