Kategorie
Promowane Terminy

Terminy składania dokumentów – JESIEŃ 2023

Obowiązujące terminy składania wniosków kwalifikacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2023 w PIIB.

Termin egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesień 2023 został wyznaczony na dzień 17 listopada 2023 r. Osoby, które są zainteresowane udziałem w tej sesji egzaminacyjnej powinny już zacząć przygotowywać wymagane dokumenty. Postępowanie kwalifikacyjne wkrótce się rozpocznie,

Terminy składania dokumentów w okręgowych izbach PIIB na sesję Jesień 2023

Każda okręgowa izba inżynierów ustala indywidualne terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych. Potrafią się one znacznie różnić, podobnie czas na złożenie dokumentów w niektórych komisjach jest bardzo ograniczony. Dla ułatwienia zdającym zebraliśmy poniżej obowiązujące terminy kwalifikacji na uprawnienia budowlane w okręgowych izbach inżynierów.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne należy składać w terminie od 17 do 28 lipca 2023 należy przesyłać za pomocą poczty lub firm kurierskich.

Osoby ponownie przystępujący do egzaminu mają czas na złożenie dokumentów do 18 września.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane w terminie 18 lipca do 4 sierpnia 2023 r. bezpośrednio w siedzibie izby lub za pomocą poczty. Obowiązuje uprzednia elektroniczna rejestracja w portalu PIIB. Wnioski niezarejestrowane nie będą przetwarzane.

Wnioski osób ponownie przystępujących można składać do 17 września 2023 r.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą od 16 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 . Dokumenty można składać za pomocą poczty lub kuriera. Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ustnego w poprzednich sesjach mają czas na złożenie dokumentów do ponownego egzaminu do dnia 8 września 2023.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do 18 sierpnia 2023r. bezpośrednio w biurze izby lub w biurach terenowych, ewentualnie pocztą.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski można przesyłać pocztą lub kurierem, a w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio w siedzibie izby do dnia 28 lipca 2023 r.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski będą przyjmowane od 14-25 sierpnia 2023 r. po uprzedniej rejestracji elektronicznej w portalu PIIB. Izba nie przyjmuje dokumentów bezpośrednio w siedzibie, więc nie ma sensu osobistego stawiennictwa.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne można składać w okresie od 16 sierpnia do 29 sierpnia 2023 roku.

Będzie wymagana elektroniczna rejestracja składanych wniosków, która zostanie uruchomiona od dnia 11 sierpnia.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przewidziano ostateczny termin składania dokumentów kwalifikacyjnych w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023. Termin ostateczny składania dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu w przypadku wcześniejszego jego niezaliczenia.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 roku. Izba przewiduje składanie wniosków wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu mają czas na złożenie dokumentów do 17 września 2023.

Izba prosi o podawanie telefonu kontaktowego oraz emaila w celu szybkiego kontaktu, w razie potrzeby uzupełnienia dokumentów.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków odbędzie się w okresie od 16 sierpnia do 1 września 2023 r.

Wnioski o ponowny egzamin przyjmowane będą natomiast w okresie od 16.08. do 22.09 2023.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wyznaczono ostateczny termin składania wniosków do dnia 11 lipca 2023 roku. Wnioski można składać bezpośrednio w biurze izby lub przesyłać pocztą.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne przyjmowane będą w dniach od 26 czerwca do 14 lipca 2023 roku. Termin dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu.

Wnioski składane za pomocą poczty lub w siedzibie izby. Obowiązuje rejestracja elektroniczna wniosków.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie od 1 do 29 sierpnia 2023 roku. Dokumenty można składać osobiście lub za pomocą poczty, ewentualnie kuriera.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu składają wnioski do 11.09.2023 r. 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wyznaczono terminy składania wniosków od 21 sierpnia do 1 września 2023 r. Wnioski o ponowne dopuszczenie do egzaminu będą przyjmowane od 4 do 8 września 2023r. Należy uprzednio zarejestrować wniosek elektronicznie.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków od 3 do 31 lipca 2023 roku. Wnioski składane poprzez skrzynkę podawczą lub pocztę / firmę kurierską. Wnioski o ponowne wyznaczenie egzaminu można składać do 15 września 2023.

Obowiązuje rejestracja elektroniczna, która zostanie uruchomiona od 1 lipca 2023.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w okresie 18.07 do 3.08 2023 r. bezpośrednio w biurze izby. Dopuszczalne jest przesyłanie pocztą lub kurierem.

Opłaty kwalifikacyjne – jesień 2023

Udział w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz egzaminie na uprawnienia budowlane wymaga uiszczenia opłat kwalifikacyjnych. W sesji jesień 2023 opłaty wynoszą odpowiednio:

  • 1200 zł dla oddzielnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – opłata z tytułu kwalifikacji oraz taka sama opłata za przeprowadzenie egzaminów
  • 1800 zł dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania – opłata kwalifikacyjna oraz w II racie taka sama opłata za sam egzamin.

Szczegółowe rozbicie opłat za uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wskazanie odpowiednich uchwał.

Portal PIIB i elektroniczna rejestracja

Przy składaniu dokumentów warto zwrócić uwagę na fakt, iż większość izb aktualnie wymaga by składane wnioski o nadanie uprawnień budowlanych zarejestrować elektronicznie w portalu PIIB. Dotyczy to również wniosków przesyłanych za pomocą poczty lub firm kurierskich, a nie tylko tych składanych bezpośrednio. Dla niektórych jest to sporym zaskoczeniem, a niektóre izby nawet nie rozpatrują wniosków bez uprzedniej rejestracji, która może odbywać się w innych terminach niż wyznaczone terminy składania dokumentów. Warto to sprawdzić odpowiednio wcześnie.

Dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych należy więc przedłożyć komisji dokumenty je potwierdzające. W pierwszej kolejności będą to: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu, oświadczenie potwierdzające praktykę zawodową wraz z ze zbiorczym zestawieniem ( lub książka praktyki zawodowej), życiorys zawodowy oraz formularz osobowy. Więcej informacji na temat jakie dokumenty kwalifikacyjne są wymagane na uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *