Kategorie
Wymagania

Rejestracja elektroniczna wniosków o uprawnienia budowlane

Na czym polega elektroniczna rejestracja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Kiedy rejestracja jest wymagana i jak jej dokonać.

Okręgowe izby inżynierów oraz architektów przyjmują wnioski kwalifikacyjne na kilka miesięcy przed wyznaczonymi terminami egzaminów. Coraz powszechniejszym obowiązkiem dla kandydatów, wprowadzanym przez kolejne komisje kwalifikacyjne, jest wymóg wcześniejszego umówienia wizy. Wyjaśniamy na czym polega elektroniczna rejestracja wniosków o uprawnienia budowlane i w jakich przypadkach należy z niej skorzystać.

Rejestracja elektroniczna – na czym polega

Elektroniczna rejestracja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych ma służyć poprawie organizacji procesu kwalifikacyjnego poprzez przyspieszenie obiegu dokumentów. Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane rejestrują się na specjalnie przygotowanej podstronie w portalu PIIB, podając podstawowe dane osobowe. Po rejestracji użytkownik ma możliwość złożenia wniosku kwalifikacyjnego online.

Elektroniczna rejestracja obowiązuje w większości okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na chwilę obecną wymaganie to nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia architektoniczne w Izbie Architektów RP.

Jak się zarejestrować elektronicznie – krok po kroku

01. Rejestracja w portalu PIIB

Rejestracja w portalu PIIB

Pierwszym krokiem jest rejestracja konta w portalu PIIB. Wymagane będzie podanie podstawowych danych osobowych: imię, nazwisko, email oraz numer PESEL. Po wysłaniu formularza, należy potwierdzić rejestrację konta poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego, otrzymanego w emailu. Wówczas można przejść do kolejnego kroku.

Adres rejestracji do portalu PIIB

02. Złożenie wniosku kwalifikacyjnego online

Po zalogowaniu się do portalu PIIB, należy wybrać opcję Umów spotkanie w OKK – nowe uprawnienia. Następnie wymagane jest ponowne podanie danych osobowych, danych związanych z posiadanym wykształceniem oraz informacji o ewentualnych posiadanych już wcześniej uprawnieniach. Ostatnim etapem jest wybranie rodzaju u specjalności uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy.

Warto pamiętać, iż na podstawie podanych danych o miejscu zamieszkania system automatycznie wybiera odpowiednią komisję kwalifikacyjną do złożenia dokumentów. Zgodnie z informacjami PIIB nie jest możliwa późniejsza zmiana, dlatego też podajemy adres w województwie gdzie planujemy egzamin zdawać.

03. Ustalenie terminu wizyty w okręgowej izbie

złożenie wniosku o uprawnienia etapy

Po wypełnieniu wniosku kwalifikacyjnego online należy wybrać termin wizyty w okręgowej izbie inżynierów, w celu złożenia kompletu dokumentów w formie papierowej. Każda okręgowa komisja kwalifikacyjna ustala dostępne terminy oddzielnie. Zwykle okres na złożenie dokumentów do 2-3 tygodni, tak więc nie należy z formalnościami zwlekać. Aktualne terminy składania dokumentów w PIIB. Następnie wystarczy już tylko stawić się w izbie w ustalonym terminie z kompletem dokumentów kwalifikacyjnych.

Złożenie wniosku elektronicznego o uprawnienia budowlane nie zwalnia z obowiązku złożenia dokumentów w formie papierowej.

Wizyta w siedzibie okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie zawsze konieczna

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, a także wprowadzenie rejestracji elektronicznej wiele okręgowych komisji kwalifikacyjnych przyjmuje wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane przesyłane pocztą lub firmami kurierskimi. Czasem jest to jedyna możliwość złożenia dokumentów, a niekiedy alternatywna forma do bezpośredniej wizyty w siedzibie okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Warto sprawdzić na stronie internetowej izby jakie wymagania obowiązują w konkretnej komisji kwalifikacyjnej, oraz w jakiej formie należy składać dokumenty kwalifikacyjne.

Wniosek o ponowny egzamin także w formie elektronicznej

Osoby, które nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych mogą do niego ponownie przystąpić składając odpowiedni wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu. Za pomocą portalu PIIB można to zrobić w sposób elektroniczny. W zakładce kwalifikacja na uprawnienia budowlane należy wybrać opcję: Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych – ponowny pisemny/ustny). Następnie podać wszystkie wymagane w formularzu informacje oraz wysłać wniosek online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *