Kategorie
Egzamin Wymagania

Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Kiedy i w jakich okolicznościach należy złożyć wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane. Co zawiera wniosek o ponowny egzamin i gdzie się go składa. Wzór wniosku w PDF.

Wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane to dokument niezbędny, aby kolejny raz wziąć udział w egzaminie pisemnym lub ustnym.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wypełniają osoby, które wcześniej:

  • nie zaliczyły egzaminu na uprawnienia budowlane, lub
  • nie przystąpiły do egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie;

Co zawiera wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane?

We wniosku należy podać niezbędne dane osobowe i adresowe składającego. Warto również pamiętać o podaniu numeru telefonu co znacznie ułatwi kontakt, w wypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Kolejną wymaganą informacją jest poinformowanie o jaki rodzaj, zakres i specjalność uprawnień budowlanych się ubiegamy. Należy również poinformować komisję czy przystępujemy ponownie do egzaminu pisemnego czy ustnego.

W przypadku wcześniejszego niezaliczenia egzaminu, warto również podać numer uzyskanej odmownej decyzji od nadaniu uprawnień budowlanych.

Miejsce i termin składania wniosku o ponowny egzamin

Wniosek o ponowny egzamin należy złożyć w okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB, w której pierwotnie przystąpiono do egzaminu, lub w której złożono dokumenty kwalifikacyjne. Termin złożenia wniosku to zwykle 60 dni przed najbliższym egzaminem. Warto jednak sprawdzić termin na stronie swojej izby inżynierów, gdyż niekiedy terminy mogą się różnić.

Wiele izb okręgowych wymaga przed złożeniem wniosku uprzedniego zarejestrowania się w elektronicznym systemie kandydatów na uprawnienia budowlane.

Należy pamiętać, iż zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego kandydat, który uzyskał wynik negatywny z egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ustnego, mogą ponownie przystąpić jedynie do tej części egzaminu. Zwracamy jednak uwagę, iż zgodnie z art. 12 ust. 4i Ustawy Prawo budowlane, pozytywny wynik egzaminu pisemnego będzie ważny w okresie 3 lat od jego uzyskania. Osoby, które w tym czasie ponownie nie przystąpią do egzaminu ustnego, będą zmuszone o ponowne przystąpienie do całego zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane.

Wniosek o ponowny egzamin – opłaty

Samo złożenie wniosku o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane nie wiąże się z żadnymi opłatami. Zdający natomiast zobowiązani są opłacić koszt przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym jego terminem. Osoby planujące przystąpić jedynie do części ustnej, ponoszą opłaty w mniejszym zakresie.

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminów we wcześniejszym terminie, a ich nieobecność została usprawniona przez komisję kwalifikacyjną, mogą ubiegać się o udział w egzaminie w ramach pierwotnie poniesionej opłaty.

Wzór wniosku o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Nie ma obowiązku korzystania z wzoru wniosku udostępnionego przez komisję kwalifikacyjną PIIB. Jednak jest to zalecane ze względu na uproszczenie procedur. Osoby korzystające z własnych wniosków, będą zmuszone dodatkowo wypełnić klauzulę informacja RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *