Kategorie
Aktualności Zmiany

Uprawnienia projektowe dla techników – Sejm się rozmyśli?

Zmiany w uprawnieniach budowlanych dla techników budownictwa. Rozszerzenie zakresu ograniczonych uprawnień architektonicznych.

Pod koniec pierwszej połowy 2023 roku branżowe media informowały o rewolucyjnych zmianach dla techników, które to miały umożliwić im ubieganie się o ograniczone uprawnienia budowlane projektowe. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają osobom z takim wykształceniem ubiegać się jedynie o ograniczone uprawnienia wykonawcze. W niniejszym artykule sprawdzamy jak postepują prace nad zmianami w przepisach oraz weryfikujemy szanse na wprowadzenie tych zmian w życie.

Uprawnienia projektowe dla techników – jakie zmiany proponuje ustawodawca

Zmiany w uprawnieniach budowlanych dla techników zawarto w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, nad którym prace trwają od października 2022 roku, a w pierwszej połowie roku 2023 uległy przyspieszeniu kiedy to 1 czerwca 2023 r. projekt wpłynął do Sejmu.

Najważniejsze zmiany dla techników

Przedmiotowy projekt zakłada umożliwienie technikom oraz absolwentom szkół branżowych II stopnia odpowiedniej specjalności ubieganie się o uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie ograniczonym.

Warunkiem zdobycia uprawnień w takim wypadku będzie odbycie czteroletniej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie.

Rozszerzenie uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie

Kolejną istotną zmianą stanowi rozszerzenie zakresu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. W przypadku osób posiadających tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technik, zmiany w przepisach umożliwią projektowanie w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej i na terenie zabudowy zagrodowej.

Kiedy korzystne zmiany dla techników wejdą w życie

Choć prace nad projektem zmiany w ustawie Prawo budowlane korzystne dla techników nabrały tempa i wydawać by się mogło, iż jest tylko kwestią czasu kiedy zostaną zatwierdzone przez ustawodawcę to jednak na chwilę obecną musimy ostudzić emocje gdyż Komisja Infrastruktury po I czytaniu zarekomendowała Sejmowi odrzucenie tego projektu ustawy. Z niecierpliwością oczekujemy jaką ostatecznie podejmą decyzję posłowie, natomiast ze względu na przerwę wakacyjną , prawdopodobnie przyjdzie na nią poczekać do jesieni 2023 roku.

Oczywiście negatywna rekomendacja komisji nie przekreśla przedmiotowych zmian, natomiast wprowadza pewną konsternację. Zmiany wydawały się korzystne natomiast naruszały też interesy lobby architektów, które intensywnie protestowało w szczególności przeciwko rozszerzeniu zakresu uprawnień architektonicznych ograniczonych. Ciężko więc przewidzieć jaka ostatecznie zapadnie decyzja ustawodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *