technik-budownictwa

Z początkiem 2006 roku zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane weszły w życie przepisy regulujące zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych.  Uprawnienia mogą uzyskać osoby posiadające wyższe wykształcenie i tytuł magistra inżyniera, co w praktyce oznacza ukończenie 5 letnich studiów. Absolwenci kierunków zawodowych mogą starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie, natomiast osobom posiadającym techniczne wykształcenie średnie drogę do uprawnień zamknięto.

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpłynęły na osoby ze średnim wykształceniem, które zdobyły uprawnienia przez 1 stycznia 2006 oraz na kandydatów do uprawnień z praktyką rozpoczętą przed tym okresem.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji w środowisku inżynierów i techników budowlanych pojawiły się liczne głosy krytyczne. Obawiano się przede wszystkim zmniejszenia napływu młodej kadry technicznej do wykonywaniu zawodu oraz marginalizacji funkcji średnich szkół technicznych. Jednocześnie argumentowano, iż na wielu małych budowach ( domy jednorodzinne, drogi lokalne ) wystarczające jest by osoba pełniąca funkcję kierownika posiadała uprawnienia w ograniczonym zakresie, co do tej pory zapewniało średnie wykształcenie techniczne.

W odpowiedzi Ustawodawca przytoczył argument, iż w wyniku występującego stałego postępu technicznego w budownictwie oraz konieczności zapewnienia właściwej kadry inżynierskiej o niezbędnej fachowej wiedzy w stosunku do wymagań wynikających z odpowiedzialności zawodowej oraz jakości świadczonych usług, a także, w świetle zaistniałych katastrof budowlanych, istnieje potrzeba zagwarantowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie budowlanym przez osoby o pełnych kwalifikacjach. Osoba ze średnim wykształceniem technicznym może na budowie pełnić funkcję pomocnicze jako majster lub brygadzista wykonując swe obowiązki pod nadzorem osób posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Pod koniec 2009 roku nadzieje techników na uzyskanie uprawnień znów odżyły. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęła projekt zmian w Prawie budowlanym zakładający przywrócenie technikom budownictwa, ograniczonych uprawnień budowlanych w zakresie wykonawstwa. O  uprawnienia mogłyby ubiegać się osoby posiadające: średnie wykształcenie zawodowe  odpowiednie dla danej specjalności budowlanej, dyplom mistrza w jednym z zawodów budowlanych i 5-letnią praktykę na budowie. Propozycję po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Infrastruktury musi jeszcze przyjąć parlament.

24 Komentarzy

Napisz komentarz