Kategorie
Wymagania

Uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po ukończeniu technikum są możliwe do zdobycia dzięki rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które po latach ponownie przywróciło taką możliwość.

Rozporządzenie umożliwia kandydatom posiadającym wykształcenie średnie techniczne o ubieganie się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia bez ograniczeń są natomiast ograniczone wyłącznie dla osób z wykształceniem wyższym.

Warto wiedzieć, iż zakres uprawnień budowlanych ograniczonych w Polsce jest niewielki i z reguły umożliwia wykonywanie obowiązków jedynie w przypadku niewielkich obiektów budowlanych lub też małych zakresów prac. Tak więc w wielu przypadkach tak wyczekiwane w środowisku techników uprawnienia, w praktyce mogą okazać się niewiele warte.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane po technikum?

Procedura zdobywania uprawnień budowlanych po ukończeniu technikum jest taka sama jak dla w przypadku osób z wykształceniem wyższym. Różnicą natomiast jest wymagana długość praktyki zawodowej, która w tym wypadku ulega wydłużeniu. Uzyskanie uprawnień przez techników wymaga 4 lat praktyki wykonawczej na budowie, gdzie w przypadku osób z wykształceniem wyższym jej okres może zostać ograniczony nawet do 1,5 roku.

Praktykę zawodową można rozpocząć dopiero po zdobyciu tytułu zawodowego technika w odpowiedniej specjalności.

Łatwiejszy jest natomiast egzamin na uprawnienia budowlane, ze względu na mniejszą liczbę pytań oraz mniejszy zakres wymaganej znajomości aktów prawnych.

Uprawnienia po technikum a specjalność

Każda specjalność uprawnień budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia, którego rodzaj i zakres określa rozporządzenie.

Zestawienie specjalności uprawnień oraz wymaganego wykształcenia technicznego:

  • uprawnienia architektoniczne – technik architekt
  • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – technik budownictwa
  • uprawnienia sanitarne – technik urządzeń sanitarnych, inżynierii środowiska i melioracji, technik energetyk, technik gazownictwa
  • uprawnienia elektryczne – technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejowego transportu szynowego

Wszystkie specjalności techniczne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych wymieniono w załączniku do rozporządzenia.

 

3 odpowiedzi na “Uprawnienia budowlane po technikum”

3 semestru na podyplomówce dają kwalifikacje do nadawania stopnia technika, natomiast są traktowane niżej niż ukończenie technikum – bezsens

Jak bym to wiedział w tedy to bym olał technikum sikiem prostym i poszedł bym do pracy i robił kursy i uprawnienia a nie 4 lata w d… z życia. Bo tyle teraz wart tytuł technika co papier w toalecie który można spuścić w klozecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *