Kategorie
Wymagane przepisy i normy

Wykaz aktów prawnych i norm – egzamin na uprawnienia JESIEŃ 2023

Wykaz przepisów oraz norm wymaganych na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2023. Obowiązuję dla specjalności w zakresie PIIB.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła wykaz aktów prawnych oraz norm obowiązujących na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesień 2023. Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej zaplanowano na 17 listopada 2023 roku od egzaminów testowych, które we wszystkich okręgowych izbach odbędą się w tym samym dniu.

Wykaz aktów prawnych JESIEŃ 2023 PIIB

Wykaz aktów prawnych na egzamin w sesji jesień 2023 w PIIB zawiera 155 pozycji, tak więc dokładnie tyle ile obowiązywało wcześniej w sesji wiosennej. Oczywiście wymagany stan prawny przepisów został zaktualizowany. Przypominamy, iż dla sesji jesiennej obowiązuje znajomość przepisów aktualnych na dzień 1 lipca 2023.

Wykaz obowiązuje dla następujących specjalności uprawnień:

  • Kb – specjalność konstrukcyjno-budowlana
  • IM – specjalność inżynieryjna mostowa
  • ID – specjalność inżynieryjna drogowa
  • IKl – specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiekty budowlane)
  • IKz – specjalność inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym)
  • IH – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna IW – specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
  • IT – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • IS – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • IE – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zmiany w wymaganiach

Dosyć istotną pozycją, która uległa zmianie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Komisja Kwalifikacyjna PIIB w sesji jesiennej wprowadziła wymóg znajomości tego przepisu dla wszystkich specjalności, gdy w poprzednich sesjach akt ten był wymagany jedynie dla specjalności drogowej, mostowej i telekomunikacyjnej. Jest to o tyle istotne, że ten przepis jest niezwykle obszerny i szczegółowy oraz zawiera tak naprawdę w sobie dwa istniejące. Dla większości zdających zakres materiału do nauki znacznie się powiększy.

Wykaz aktów prawnych JESIEŃ 2023

Pobierz wykaz aktów prawnych na egzamin w sesji JESIEŃ 2023 przygotowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

Wykaz norm na egzamin JESIEŃ 2023

Pobierz wykaz polskich norm instrukcji i poradników, wymaganych na egzaminach ustnych w 42 sesji egzaminacyjnej PIIB.

wykaz norm PIIB JESIEŃ 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *