Kategorie
Egzamin Wymagane przepisy i normy

Akty prawne i normy – wykaz na egzamin Wiosna 2021 PIIB

Przepisy oraz normy na egzamin na uprawnienia budowlane w PIIB w sesji Wiosna 2021. Zestawienie przeznaczone dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa 22 lutego 2021 ujawniła wykaz aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie wymagana na najbliższej 37 sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2021. Początek egzaminów dla tej sesji zaplanowano na 28 maja 2021 roku.

Wykaz przepisów oraz norm ustalany jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Specjalności uprawnień

Wykazy przepisów obowiązują zdających egzaminy na uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach i zakresach przyporządkowanych do PIIB:

 • specjalność konstrukcyjno-budowlana
 • specjalność inżynieryjna mostowa
 • specjalność inżynieryjna drogowa
 • specjalność inżynieryjna kolejowa (kolejowe obiektybudowlane)
 • specjalność inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem kolejowym)
 • specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
 • specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykaz aktów prawnych Wiosna 2021

Zestawienie na sesję wiosna 2021 zawiera 162 akty prawne, tak więc o jeden mniej w stosunku do sesji jesiennej 2020. Dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych ta liczba będzie oczywiście mniejsza i zwykle będzie to około 100 wymaganych przepisów. Wymagane będą przepisy według stanu prawnego ustalonego na dzień 01.01.2021.

wykaz przepisów uprawnienia budowlane wiosna 2021

Wykaz norm Wiosna 2021

wykaz norm egzamin na uprawnienia budowlane wiosna 2021

Wykaz norm, instrukcji oraz wytycznych wymaganych na egzaminach na uprawnienia budowlane w wiosennej sesji egzaminacyjnej. Zestawienie podzielono na :

 • część I – WYKAZ POLSKICH NORM powołanych w ustawach i rozporządzeniach zamieszczonych w „Wykazie przepisów”
 • część II – WYKAZ POLSKICH NORM nie powołanych w ustawach i rozporządzeniach zamieszczonych w „Wykazie przepisów”, oraz WYTYCZNYCH I INSTRUKCJI

Aktualne i ujednolicone przepisy na egzamin

12 odpowiedzi na “Akty prawne i normy – wykaz na egzamin Wiosna 2021 PIIB”

Jeżeli egzamin się odbędzie w terminie to należy przypuszczać, iż będzie to druga połowa listopada 2021.

Czy jeżeli dokonałem zakupu programu wraz z aktami prawnymi w styczniu 2021 roku to czy mogę dokonać bezpłatnej aktualizacji aktów prawnych?

Tak, w tym przypadku jest taka możliwość.
Wystarczy po prostu pobrać ponownie zestaw aktów za pomocą lika otrzymanego po zakupie i pobrane przepisy będą już zaktualizowanej formie.

Proszę o informację kiedy pojawi się do kupienia aktualny komplet aktów prawnych na 2021, po publikacji od PIIB z 22.02.21.

Dziękuję za informację, proszę powiedzieć gdzie mogę uzyskać dostęp do takiej normy ponieważ w wyszukiwarce PKN znajduje mi normę tylko z 2002 r…

Czemu w wykazie norm dla specjalności IS – wykonawcze jest podana stara norma GAZU która jest juz nieaktualna ?

Która to dokładnie norma? Zestawienie PIIB przygotował ze stanem prawnym 01.01.2021 r. czyli prawie 2 miesiące temu.

Stosowanie norm jest w obecnym stanie prawnym dobrowolne ( odmiennie niż w przypadku aktów prawnych ) . Zgodnie z informacją z PKN wycofanie normy nie jest jednoznaczne z jej zakazem stosowania. Po prostu niektóre treści w niej się zdezaktualizowały. Tutaj link do oficjalnej interpretacji PKN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *