Kategorie
Promowane Wymagane przepisy i normy

Wykaz przepisów na uprawnienia architektoniczne ZIMA 2023

Wykaz aktów prawnych na egzamin na uprawnienia architektonicze w sesji ZIMA 2023. Przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów RP.

Jest już dostępny najnowszy wykaz aktów prawnych na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2023. Wymagania publikuje przed każdą sesją egzaminacyjną Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP. Egzamin w sesji zimowej, który otwiera test sprawdzający wiedzę teoretyczną kandydatów zaplanowano na 1 grudnia 2023.

Co zawiera wykaz aktów prawnych na uprawnienia architektoniczne?

W wykazie wymagań na egzamin na uprawnienia architektoniczne zawarto 57 ustaw i rozporządzeń związanych z wykonywaniem zawodu architekta oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w tym zakresie. Najbardziej istotne przepisy to oczywiście Prawo budowlane, warunki techniczne dla budynków, KPA, rozporządzenia BHP oraz te dotyczące ochrony środowiska. W zależności od rodzaju uprawnień architektonicznych znajomość przepisów różni się:

  • znajomość szczegółowa – z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania;
  • znajomość ogólna – wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje;

Wykaz przeznaczony jest dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia w specjalnościach architektonicznych:

  • do projektowania bez ograniczeń
  • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • do projektowania w zakresie ograniczonym
  • do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
  • do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Wykaz przepisów dotyczy zarówno egzaminu testowego jak i ustnego, obowiązuje wszystkich zdających niezależnie od wybranej okręgowej izby.

Stan prawny przepisów

Jak informuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP na egzaminach będzie zdających obowiązywać stan prawny przepisów na dzień 31 sierpnia 2023 r. Jest to więc istotna różnica w stosunku do poprzednich sesji kiedy to stan prawny wyznaczano na 20 września.

Pobierz wykaz IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2023

Kliknij by pobrać kompletny wykaz przepisów na egzamin w specjalnościach architektonicznych.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas na samodzielne wyszukiwanie tekstów aktów prawnych wymienionych w wykazie polecamy sprawdzić przygotowane przez Nas materiały, w tym w szczególności komplet aktów prawnych na uprawnienia architektoniczne. Wszystko przepisy aktualne i ujednolicone, w formie czytelnego zestawu, wraz ze spisami treści, oraz możliwością wydruku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *