Kategorie
Promowane Terminy

Termin egzaminu na uprawnienia budowlane i architektoniczne 2024

Termin egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane oraz uprawnienia architektoniczne w 2024 roku. Sprawdź terminy kwalifikacji.

Krajowe Komisje Kwalifikacyjne PIIB oraz IARB ujawniły już terminy egzaminów na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne w 2024 roku. Tradycyjne w każdej izbie przeprowadzone zostaną po dwie sesje egzaminacyjne: wiosna – lato oraz jesień – zima. Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni odpowiednio wcześnie, w wyznaczonych terminach złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami kwalifikacyjnymi.

Termin egzaminu na uprawnienia budowlane 2024

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej zaplanowano na 24 maja 2024 roku. Sesję egzaminacyjną rozpocznie test egzaminacyjny sprawdzający przygotowanie kandydatów z zakresu wymaganej znajomości przepisów prawnych. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny zostaną dopuszczone do egzaminu ustnego. Jego termin ustala indywidualnie okręgowa komisja kwalifikacyjna, zwyczajowo od kilku do kilkunastu dni po egzaminie pisemnym.

Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne 2024

IARP zaplanowała już terminy dwóch sesji egzaminacyjnych w 2024 roku. Egzamin pisemny na uprawnienia architektoniczne odbędzie się:

  • 7 czerwca 2024 r. – sesja egzaminacyjna lato
  • 6 grudnia 2024 r. – sesja egzaminacyjna zima

O terminie przeprowadzenia egzaminów ustnych, kandydaci którzy uzyskali pozytywny wynik zostaną poinformowani przez okręgowe komisje kwalifikacyjne bezpośrednio po teście egzaminacyjnym. Zwyczajowo harmonogram ustnej sesji egzaminacyjnej jest publikowany również na stronach internetowych poszczególnych komisji egzaminacyjnych.

Ogólne zasady organizacji egzaminów na uprawnienia budowlane i architektoniczne

Ustawa Prawo budowlane wskazuje, iż egzamin na uprawnienia budowlane powinien być przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku. Dokładne terminy sesji egzaminacyjnych ustawodawca pozostawia właściwym organom samorządów zawodowych.

art.12 ust. 4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego, przy czym część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Ustawa nakazuje również by egzamin pisemny odbywał się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Termin egzaminu ustnego, zgodnie z regulaminami przeprowadzenia egzaminów PIIB i IARP ustalany jest w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym. Terminy egzaminów ustnych są ustalane indywidualnie dla każdego z kandydatów w zależności od zdawanej specjalności i rodzaju uprawnień a także ilości zdających. 

Zawiadomienie o terminie egzaminu na uprawnienia budowlane lub architektoniczne właściwa izba samorządu zawodowego dostarcza zainteresowanemu kandydatowi na co najmniej 1 miesiąc przed tym terminem.

Aby przystąpić do egzaminów należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek kwalifikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie oraz odbycie praktyki zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *