Kategorie
Aktualności Terminy

Terminy kwalifikacji na uprawnienia budowlane – PIIB – WIOSNA 2024

Sprawdź terminy składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w okręgowych izbach PIIB na sesję Wiosna 2024

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIIB poinformowała, iż egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2024 odbędzie się 24 maja 2024 roku. Osoby zainteresowane udziałem w tej sesji egzaminacyjnej powinny rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku kwalifikacyjnego oraz pozostałych wymaganych dokumentów, gdyż postępowanie kwalifikacyjne rusza niebawem.

Dla wygody przyszłych zdających poniżej przedstawiamy obowiązujące terminy przyjmowania wniosków w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów. Przypominamy, iż jest to indywidualna decyzja okręgowej komisji, dlatego też warto odpowiednio wcześnie kompletować wymagane dokumenty oraz sprawdzać terminy w swoim wybranym okręgu.

Terminy składania dokumentów w okręgowych izbach PIIB na sesję Wiosna 2024

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne na sesję 1/2024 należy składać w terminie od 15 do 30 stycznia 2024 należy przesyłać za pomocą poczty lub firm kurierskich na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Ponownie przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane mają czas na złożenie dokumentów do 25 marca 2024 (60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu).

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Izba przyjmuje wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane w terminach 15 – 31 stycznia 2024 r. (termin ostateczny)  po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w terminach od 15 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024. Dokumenty można składać za pomocą poczty lub kuriera na adres:

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
ul. Bursaki 19
20-150 Lublin

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu ustnego w poprzednich sesjach mają czas na złożenie dokumentów do ponownego egzaminu do dnia 14 lutego 2024.

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty kwalifikacyjne izba przyjmuje w okresie od poniedziałku 15 stycznia do piątku 23 lutego 2024 roku. Kwalifikacja w Lubuskiej OIIB – Wymagania

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów będą przyjmowane do dnia 26 stycznia 2024 r. Preferowaną formą przyjmowania wniosków przez pocztę lub kuriera. Szczegółowe informacje o kwalifikowaniu w łódzkiej OIIB

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski będą przyjmowane od 23 stycznia do 2 lutego 2024 r. po uprzedniej rejestracji elektronicznej. Izba nie przyjmuje dokumentów bezpośrednio w siedzibie, a jedynie dozwolone jest wysyłanie ich pocztą. Więcej o kwalifikacji w MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane można składać w okresie od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku.

Będzie wymagana elektroniczna rejestracja składanych wniosków, która zostanie uruchomiona od dnia 26 stycznia 2024 r. Jak ostrzega komisja każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, dlatego warto zarezerwować termin odpowiednio wcześniej.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu mają czas na złożenie wniosku do 16 lutego 2024. Szczegółowe informacje o kwalifikacji w Mazowieckiej OIIB.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przewidziano ostateczny termin składania dokumentów kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w terminie do 31 stycznia 2024 r. Dokumenty przyjmowane są osobiście lub za pomocą poczty/firmy kurierskiej na adres:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

Termin ostateczny 31.01.2024 r. składania dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu w przypadku wcześniejszego jego niezaliczenia. Więcej o kwalifikacji w Opolskiej OIIB.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień można składać w terminie od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku. Izba przewiduje składanie wniosków wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera na adres:

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
ul. Krakowska 289
35-213 Rzeszów 

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu mają czas na złożenie dokumentów do 25 marca 2024.

Izba prosi o podawanie telefonu kontaktowego oraz emaila w celu szybkiego kontaktu, w razie potrzeby uzupełnienia dokumentów. Więcej o kwalifikacji w Podkarpackiej OIIB.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków kwalifikacyjnych odbędzie się w okresie od 15 do 31 stycznia 2024 r.

Wnioski o ponowny egzamin przyjmowane będą natomiast w okresie od 15 stycznia do 16 lutego 2024.

Jak informuje komisja, w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane w pierwszej kolejności należy rejestrować wniosek w portalu PIIB umówić spotkanie w biurze Podlaskiej OIIB. Więcej o kwalifikacji w POIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wyznaczono ostateczny termin składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane do dnia 11 stycznia 2024 do 30 stycznia 2024 roku. Wnioski można składać bezpośrednio w biurze izby lub przesyłać pocztą, po uprzedniej rejestracji kandydatów w portalu PIIB. Kwalifikacja w Pomorskiej Izbie Inżynierów.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne przyjmowane będą w dniach od 2 do 19 stycznia 2024 roku. Termin dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu, w przypadku jego wcześniejszego niezaliczenia.

Wnioski składane za pomocą poczty lub w siedzibie izby. Obowiązuje rejestracja elektroniczna wniosków. Rejestracja będzie możliwa od dnia 2 stycznia 2024 roku. Kwalifikacja w Śląskiej OIIB

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Komplet dokumentów należy złożyć wyłącznie osobiście w terminie od 11 stycznia do 9 lutego 2024 roku.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu składają wnioski do 15 marca 2025 r.  Wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wyznaczono terminy składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane od 15 do 26 stycznia 2024 r.

Wnioski o ponowne dopuszczenie do egzaminu będą przyjmowane od 5 do 9 lutego 2024r. Należy uprzednio zarejestrować wniosek elektronicznie w obu przypadkach.

Jak informuje komisja osoby, które w poprzedniej sesji, tj. jesień 2023, złożyły podanie (pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci przeniesienia terminu egzaminu (pisemnego/ustnego) na sesję WIOSENNĄ 2024, nie muszą ponawiać wniosku.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków kwalifikacyjnych wyznaczono w terminie od 3 do 23 stycznia 2024 roku. Wnioski składane poprzez skrzynkę podawczą lub pocztę / firmę kurierską.

Wszyskich kandydatów obowiązuje rejestracja elektroniczna, która zostanie uruchomiona od 1 stycznia 2024.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o przystąpienie do egzaminu oraz o ponowny egzamin przyjmowane będą w okresie 22.01 do 8.02.2024r. bezpośrednio w biurze izby. Dopuszczalne jest przesyłanie pocztą lub kurierem na adres:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9

70-656 Szczecin

Opłaty kwalifikacyjne – Wiosna 2024

Udział w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz egzaminie na uprawnienia budowlane wymaga uiszczenia opłat kwalifikacyjnych. W sesji wiosna 2023 opłaty wynoszą odpowiednio:

  • 1200 zł dla oddzielnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – opłata z tytułu kwalifikacji oraz taka sama opłata za przeprowadzenie egzaminów
  • 1800 zł dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania – opłata kwalifikacyjna oraz w II racie taka sama opłata za sam egzamin.

Szczegółowe rozbicie opłat za uzyskanie uprawnień budowlanych oraz wskazanie odpowiednich uchwał.

Portal PIIB i elektroniczna rejestracja kandydatów

Zwracamy uwagę na istotny fakt dotyczący składania dokumentów. Obecnie większość izb wymaga, aby składane wnioski o nadanie uprawnień budowlanych były zarejestrowane elektronicznie w portalu PIIB. Ta procedura dotyczy zarówno wniosków przesyłanych za pomocą poczty lub firm kurierskich, jak i tych składanych bezpośrednio.

Dla wielu osób może to stanowić niespodziankę, zwłaszcza że niektóre izby mogą nie rozpatrywać wniosków, które nie zostały wcześniej zarejestrowane. Istnieje również możliwość, że proces rejestracji odbywa się w innych terminach niż określone daty składania dokumentów. Dlatego zalecamy sprawdzenie tych informacji odpowiednio wcześnie, aby uniknąć nieporozumień i zagwarantować poprawność procedur składania wniosków.

Dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz praktyki zawodowej. W momencie składania wniosku o nadanie tych uprawnień, konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej te kwalifikacje przed Komisją. W pierwszej kolejności należy dostarczyć:

  1. Odpis Dyplomu: Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w dziedzinie związanej z budownictwem. Warto dołączyć także suplement do dyplomu, który zawiera dodatkowe informacje o programie studiów.
  2. Oświadczenie o Praktyce Zawodowej: Potwierdzenie doświadczenia zawodowego, które powinno być zgodne z wymaganiami danego uprawnienia budowlanego. W tym przypadku, przydatne jest przedstawienie zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej lub książki praktyki zawodowej.
  3. Życiorys Zawodowy: Dokładny opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w branży budowlanej. Może to obejmować projekty, stanowiska pracy, czy także uczestnictwo w istotnych projektach.
  4. Formularz Osobowy: Standardowy formularz zawierający podstawowe informacje osobowe.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane można uzyskać w odpowiednich źródłach regulaminowych lub poprzez konsultację z właściwą izbą inżynierską. Warto zawsze sprawdzić aktualne wymagania, aby dostarczyć kompletną i zgodną z regulacjami dokumentację. Więcej informacji na temat jakie dokumenty kwalifikacyjne są wymagane na uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *