Kategorie
Egzamin

10 rad dla zdających egzamin na uprawnienia budowlane

Dziesięć rad dla kandydatów zdających egzamin na uprawnienia budowlane. Ułatw sobie naukę i wykorzystaj doświadczenia osób, które egzamin mają już za sobą.

Egzamin na uprawnienia budowlane jest jednym z najważniejszych sprawdzianów wiedzy i umiejętności architektów oraz inżynierów budownictwa. Stanowi zwieńczenie przygotowania teoretycznego oraz praktycznej nauki zawodu w ramach wybranej specjalności uprawnień. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia zdającym uzyskanie uprawnień i otwiera drogę do samodzielnej kariery zawodowej.

Zaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane w większości przypadków nie jest trudne. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego przygotowania, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poniżej prezentujemy 10 naszych porad, które ułatwią bezproblemowe przejście przez sesję egzaminacyjną w PIIB oraz IARP.

Egzamin na budowlane – 10 rad dla zdających

1. Przerabiaj testy na uprawnienia dostępne w internecie

Podczas nauki na egzamin testowy przerabiaj dostępne pytania egzaminacyjne. Nauka przykładowych pytań udostępnianych przez izby oraz innych dostępnych w internecie do podstawa sukcesu. Baza pytań egzaminacyjnych jest w duże mierze znana użytkownikom, nie ma więc sensu „wyważać otwartych drzwi”. Należy jedynie zwrócić uwagę na stan prawny dostępnych testów, gdyż niektóre krążące „w sieci” są już bardzo stare i często nieaktualne.

Samodzielne czytanie tekstów aktów prawnych nie ma w tym wypadku sensu, gdyż na egzaminach pojawiają się pytania naprawdę szczegółowe. W szczególności dotyczy to warunków technicznych dla budynków oraz innych budowli oraz przepisów BHP. Nie ma innej drogi niż nauka na pamięć.

Przygotowany przez Nas program uprawnienia budowlane, jest najlepszym narzędziem do tego celu. Dbamy o odpowiedni stan prawny i co każdą sesję dodajemy nowe pytania.

2. Opanuj możliwie najwięcej pytań

Staraj się podczas nauki testów opanować maksymalnie dużą ilość pytań egzaminacyjnych. Liczba testów dostępnych w internecie jest znaczna, ale każdego roku komisje kwalifikacyjne PIIB i IARP tworzą nowe pytania. Tak więc czym więcej przykładowych pytań opanujesz, tym większe szanse na zaliczenie testu. Aby ze spokojem przystąpić to testu należy opanować ponad 95% dostępnego do nauki zakresu.

Pamiętaj, by zdać test na uprawnienia budowlane potrzeba, co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Oznacza to, że dla pojedynczych uprawnień bez ograniczeń aż 57 z 75 pytań egzaminacyjnych, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

3. Zwróć uwagę na zakres pytań

Wiele pytań dostępnych, które pojawiają się na egzaminach może wydawać się dla zdających absurdalnie szczegółowych. Dosyć częstym błędem jest pomijanie ich przez zdających, którzy uważają ,że takie pytania na egzaminach na pewno się nie pojawią. Niestety jest to błąd. Pytania na testach potrafią być bardzo szczegółowe. Wiele osób może nawet się zastanawiać, nad sensem nauki na pamięć suchych danych liczbowych czy tabelek z rozporządzenia. Danych i liczb, które kilka miesięcy po zdanym egzaminie zostaną zapomniane. Ale fakty są takie, iż aby zdobyć uprawnienia trzeba posiadać taką wiedzę, przynajmniej w chwili egzaminu.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest zakres zagadnień jakie mogą pojawić się na egzaminach. Od kilku już lat PIIB nie podaje wymaganego stopnia znajomości danego przepisu ( ogólny lub szczegółowy), tak jak to było w latach poprzednich. Tak więc teoretycznie jeżeli przy danej specjalności uprawnień konkretny przepis jest wymagany, to może się trafić z niego każde pytanie. I tak np. elektryk może otrzymać pytanie z warunków technicznych o odległość miski ustępowej od ściany, a inżynier konstruktor pytanie o transport materiałów wybuchowych. Nie należy być więc tym zaskoczonym.

4. Najważniejsze przepisy na egzamin

Lista wymaganych aktów prawnych na egzamin na uprawnienia budowlane jest bardzo długa. Dla pojedynczej specjalności może liczyć nawet ponad 100 pozycji. Musisz jednak wiedzieć, iż nie wszystkie przepisy mają takie same znaczenie dla komisji. W sytuacji ograniczonego czasu na naukę warto skupić się na tych najważniejszych, z których pojawia się najwięcej pytań na egzaminach.

Ustawa Prawo budowlane jest kluczowa dla wszystkich specjalności. Co najmniej kilkanaście pytań zawsze pojawia się na testach z tego zakresu. Następne w kolejności są warunki techniczne dla budynków. Szczególnie zdający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak i architektonicznej, muszą bardzo solidnie się przygotować tych zagadnień. Dla uprawnień wykonawczych bardzo ważne będą również rozporządzenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Od dłuższego czasu kładzie się nacisk na bezpieczeństwo pracowników. Tak więc na każdym teście pojawia się oddzielna pula pytań z tego zakresu. Każdy test na uprawnienia budowlane musi także zawierać pytania z kodeksu postępowania administracyjnego.

Bardziej szczegółowe informacje odnoście konkretnych specjalności można znaleźć w naszym artykule:

5. Naukę zacznij odpowiednio wcześniej, weź wolne przed egzaminem

Przygotowania się na egzamin na uprawnienia budowlane warto zacząć wcześniej. Optymalny czas na dobre przygotowanie się to 2 do 3 miesięcy. Taki okres wskazują osoby, które egzamin mają już za sobą. Oczywiście to przy założeniu, że nauka łączy się z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Natomiast gdy czasu do nauki nie ma zbyt wiele, warto wziąć tydzień lub dwa wolnego i poświęcić go przygotowaniom. Taki sposób będzie już mniej efektywny, ale gdy nie ma wyjścia to jedyne rozwiązanie.

Tydzień wolnego przyda się także osobom, które naukę rozpoczęły wcześniej, ale chcą usystematyzować swą wiedzę.

Kluczowa jest także systematyczność. Ogrom pytań testowych może na początku przytłoczyć. Gdy jednak materiał do nauki podzielimy działami, lub nawet na pojedyncze akty prawne, stopniowo można przyswoić wszystkie zagadnienia

6. Ucz się poszczególnych zakresów systematycznie

Kluczowa jest systematyczność nauki. Ogrom pytań testowych może na początku przytłoczyć. Gdy jednak materiał do nauki podzielimy działami, lub nawet na pojedyncze akty prawne, stopniowo i po kolei można przyswoić wszystkie zagadnienia. Jak wskazują użytkownicy naszego portalu nauka przynosi lepsze efekty poświęcając na nią niewielki okres czasu każdego dnia. Może to być nawet krótka przerwa podczas pracy.

Gdy już dobrze opanujesz większość pytań egzaminacyjnych, zalecamy robienie testów wyrywkowo. Idealnie do tego celu nadane się także TRYB EGZAMIN w Naszym programie do nauki. Unikniesz w ten sposób znużenia przerabianiem materiału, który już znasz.

7. Na egzamin ustny najlepiej uczyć się na praktyce zawodowej

Zadbaj o to by Twoja praktyka zawodowa była możliwie maksymalnie zróżnicowana. Zakres wykonywanych obowiązków powinien być jak najszerszy i odpowiadać możliwie wszystkim zakresom prac charakterystycznych dla wybranej specjalności uprawnień. Nie ma lepszej metody na praktyczną naukę zawodu, jak samodzielne wykonywanie obowiązków na budowie bądź przy sporządzaniu projektów.

Kluczowa kwestia to wybór odpowiedniego miejsca odbywania praktyki zawodowej. Często warto poświęcić rok lub półtorej na naukę zawodu, w firmie, która oferuje nawet gorsze warunki finansowe, ale daje możliwości rozwoju zawodowego. Tak wiedza odpowiednio zaprocentuje na egzaminie ustnym, przy pytaniach z aspektów praktycznych.

8. Uzupełnij wiedzę praktyczną

Gdy zakres Twojej praktyki zawodowej był niewielki, a praca polegała jedynie na wykonywaniu tych samych czynności, należy uzupełnić wiedzę praktyczną. Na egzaminie ustnym komisja może zadawać pytania, z całego zakresu prac objętych zdawaną specjalnością uprawnień. Nie jest ważne w tym momencie czy praktyka obejmowała ten zakres, czy też nie. Wydawane uprawnienia mają ogólny charakter, więc wiedza jaką powinien posiadać kandydat powinna być możliwie jak najszersza.

W ramach nauki na egzamin ustny przeanalizuj z jakich zakresów praktycznych Twoja wiedza jest najmniejsza i poszerz ją. Nieocenione okazują się tutaj książki i czasopisma branżowe m.in. legendarny Poradnik majstra budowlanego. Warto wrócić także do zawodowych książek z czasów studiów.

9. Zgromadź wcześniej materiały na egzamin ustny i poćwicz wyszukiwanie informacji

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane to także sprawdzenie umiejętności praktycznego wyszukiwania informacji w obowiązujących przepisach prawnych. Poszukaj i zbierz najważniejsze teksty ustaw i rozporządzeń wymagane dla Twojej specjalności odpowiednio wcześniej przed egzaminem.

Możesz w tym wypadku także skorzystać z opracowanych przez Nas materiałów – jednolite akty prawne wraz ze spisami treści, które bardzo ułatwiają wyszukiwanie informacji przy ograniczonym czasie egzaminu ustnego.

Przed egzaminem ustnym należy szczegółowo zapoznać się z najważniejszymi aktami prawnymi. Nie chodzi tutaj o to by uczyć się ich na pamięć, ale istotne jest by pamiętać układ rozdziałów oraz gdzie dana informacja się znajduje. Czas egzaminu ustnego jest naprawdę bardzo ograniczony, a oprócz znalezienia informacji w przepisach potrzeba go dodatkowo aby przygotować się do odpowiedzi, sporządzić rysunki techniczne itp.

10. Przerabiaj zestawy egzaminacyjne z lat poprzednich

W internecie można znaleźć bardzo dużo pytań z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. Użytkownicy publikują konkretne zestawy egzaminacyjne z okręgowych izb inżynierów i architektów z lat poprzednich. Aby ułatwić Wam przygotowania opracowaliśmy i udostępniam bezpłatnie zestaw kilku tysięcy pytań egzaminacyjnych z egzaminów ustnych. Zestawy można filtrować wg konkretnej izby oraz specjalności uprawnień.

W pierwszej kolejności zalecamy skupić się na pytaniach ze zdawanej specjalności oraz z konkretnej izby. Gdy liczba pytań z wybranej izby i specjalności będzie niewielka, warto przerabiać zestawy z tej samej specjalności z innych okręgowych izb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *