Kategorie
Egzamin

Liczba pytań na egzamin na uprawnienia budowlane

Sprawdź ile jest pytań na egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane. Jaki czas przeznaczony na odpowiedź i ile punktów wymagane jest do zaliczenia.

Egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadzany jest przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w oparciu o procedury regulaminu postępowania kwalifikacyjnego PIIB lub IARP. Liczba pytań na egzaminie, wymagana ilość poprawnych odpowiedzi oraz całkowity czas trwania zależą od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Wspomniane parametry egzaminu różnią się również w zależności od jego rodzaju, inne wytyczne obowiązują na egzamin testowy a inne na egzaminach ustnych.

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane – liczba pytań i czas odpowiedzi

łączne uprawnienia bez ograniczeń - egzamin na uprawnienia

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania

Całkowita liczba pytań jaką zawiera test na uprawnienia budowlane: 90 pytań, w tym w szczególności:

 • 63 pytania z Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 18 pytań z zakresu BHP przy robotach budowlanych
 • 9 pytań związanych z kodeksem postępowania administracyjnego

Maksymalny czas egzaminu testowego: 135 minut.

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi to 68

uprawnienia bez ograniczeń – oddzielnie do projektowania lub do kierowania

Liczba wszystkich pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane to 75. W szczególności zdający otrzymują:

 • 53 pytania ze znajomości Ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych na jej podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie
 • 7 pytań dotyczących Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Maksymalny czas egzaminu testowego: 115 minut

Do zaliczenia testu wymaga się co najmniej 57 poprawnych odpowiedzi.

łączne uprawnienia budowlane ograniczone - liczba pytań na egzamin

uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane zawiera: 60 pytań, w tym w szczególności:

 • 42 pytania z Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 12 pytań dotyczących BHP przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z zakresu postępowania administracyjnego

Egzamin testowy trwa: 90 minut

Potrzebna liczba poprawnych odpowiedzi to 45.

uprawnienia ograniczone – oddzielnie do projektowania lub do kierowania

Test na uprawnienia budowlane składa się w tym wypadku z 45 pytań, z następujących zakresów:

 • 32 pytania ze Ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią powiązanych
 • 9 pytań z zagadnień związanych z BHP przy wykonywaniu robót
 • 4 pytania związane z postępowaniem administracyjnym

Czas trwania egzaminu testowego: 70 minut

Aby zaliczyć egzamin wymagane jest minimum 34 poprawne odpowiedzi.

Ile pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane, jaki czas egzaminu ustnego

01. uprawnienia łączne bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

łączne uprawnienia bez ograniczeń - egzamin na uprawnienia

Kandydat przystępujący do egzaminu ustnego na uprawnienia, otrzyma zestaw 10 pytań egzaminacyjnych z następujących zakresów:

 • 1 pytanie sprawdzające umiejętność posługiwania się przepisami prawa
 • 4 pytania sprawdzające nabytą wiedzę techniczną, przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 4 pytania związane ze specjalnością uprawnień o jakie ubiega się zdający
 • 1 zadanie praktyczne – projektowe lub związane z omówieniem praktycznego zakresu prowadzenia budowy

Aby zaliczyć egzamin ustny wymagane jest uzyskanie 34 na 50 możliwych punktów. Każde z pytań punktuje się w zakresie od 0-5 punktów. Egzamin ustny na uprawnienia budowlane trwa w tym wypadku 60 minut.

02. oddzielne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami lub do projektowania

oddzielne uprawnienia bez ograniczeń - egzamin na uprawnienia budowlane

Zestaw na egzamin ustny w tym wypadku składa się z 8 pytań, z zakresów:

 • 1 pytanie weryfikujące umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi
 • 3 pytania związane z wiedzą techniczną związaną z praktyką zawodową kandydata
 • 3 pytania związane z zakresem specjalności kandydata
 • 1 zadanie praktyczne projektowe/ związane z organizacją budowy

Zaliczenie egzaminu ustnego następuje gdy zdający osiągnie co najmniej 27 na 40 możliwych punktów. ( maksymalnie 5 punktów za każde pytanie). Egzamin ustny trwa 60 minut.

03. uprawnienia budowlane łączne projektowe i wykonawcze w ograniczonym zakresie

łączne uprawnienia budowlane ograniczone - liczba pytań na egzamin

Zdający egzamin łączony w zakresie ograniczonym otrzymają na egzaminie ustnym 8 pytań egzaminacyjnych:

 • 1 pytanie z zakresu praktycznej umiejętności wyszukiwania informacji w przepisach prawnych
 • 3 pytania z praktyki zawodowej o jaką ubiega się kandydat
 • 3 pytania bezpośrednio związane z zakresem zdawanej specjalności uprawnień
 • 1 pytanie – rozwiązanie zagadnienia praktycznego lub zadanie projektowe

Należy uzyskać co najmniej 27 na 40 punków. Czas trwania egzaminu ustnego to 60 minut.

04. oddzielne uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze w ograniczonym zakresie

oddzielne uprawnienia ograniczone - uprawnienia egzamin

Na egzaminie ustnym kandydaci mogą spodziewać się w tym wypadku 6 pytań, z zakresu:

 • 1 pytanie ze znajomości przepisów i obowiązujących aktów prawnych
 • 2 pytania związane z wiedzą techniczną z zakresu praktyki zawodowej
 • 2 pytania dotyczące wiedzy związanej z zakresem zdawanej specjalności uprawnień
 • 1 pytanie praktyczne – z zakresu organizacji budowy i robót budowlanych lub prosty projekt / część projektu

Aby zdać egzamin ustny na uprawnienia budowlane wymaga się od kandydata uzyskanie 20 na 30 możliwych punktów. Czas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane wynosi 60 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.