Kategorie
Egzamin

Liczba pytań na egzamin na uprawnienia budowlane

Sprawdź ile jest pytań na egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane. Jaki czas przeznaczony na odpowiedź i ile punktów wymagane jest do zaliczenia.

Egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadzany jest przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w oparciu o procedury regulaminu postępowania kwalifikacyjnego PIIB lub IARP. Liczba pytań na egzaminie, wymagana ilość poprawnych odpowiedzi oraz całkowity czas trwania zależą od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Wspomniane parametry egzaminu różnią się również w zależności od jego rodzaju, inne wytyczne obowiązują na egzamin testowy a inne na egzaminach ustnych.

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane – liczba pytań i czas odpowiedzi

łączne uprawnienia bez ograniczeń - egzamin na uprawnienia

uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania

Całkowita liczba pytań jaką zawiera test na uprawnienia budowlane: 90 pytań, w tym w szczególności:

 • 63 pytania z Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 18 pytań z zakresu BHP przy robotach budowlanych
 • 9 pytań związanych z kodeksem postępowania administracyjnego

Maksymalny czas egzaminu testowego: 135 minut.

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi to 68

uprawnienia bez ograniczeń – oddzielnie do projektowania lub do kierowania

Liczba wszystkich pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane to 75. W szczególności zdający otrzymują:

 • 53 pytania ze znajomości Ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych na jej podstawie
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie
 • 7 pytań dotyczących Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Maksymalny czas egzaminu testowego: 115 minut

Do zaliczenia testu wymaga się co najmniej 57 poprawnych odpowiedzi.

łączne uprawnienia budowlane ograniczone - liczba pytań na egzamin

uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane zawiera: 60 pytań, w tym w szczególności:

 • 42 pytania z Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie
 • 12 pytań dotyczących BHP przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z zakresu postępowania administracyjnego

Egzamin testowy trwa: 90 minut

Potrzebna liczba poprawnych odpowiedzi to 45.

uprawnienia ograniczone – oddzielnie do projektowania lub do kierowania

Test na uprawnienia budowlane składa się w tym wypadku z 45 pytań, z następujących zakresów:

 • 32 pytania ze Ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią powiązanych
 • 9 pytań z zagadnień związanych z BHP przy wykonywaniu robót
 • 4 pytania związane z postępowaniem administracyjnym

Czas trwania egzaminu testowego: 70 minut

Aby zaliczyć egzamin wymagane jest minimum 34 poprawne odpowiedzi.

Ile pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane, jaki czas egzaminu ustnego

01. uprawnienia łączne bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

łączne uprawnienia bez ograniczeń - egzamin na uprawnienia

Kandydat przystępujący do egzaminu ustnego na uprawnienia, otrzyma zestaw 10 pytań egzaminacyjnych z następujących zakresów:

 • 1 pytanie sprawdzające umiejętność posługiwania się przepisami prawa
 • 4 pytania sprawdzające nabytą wiedzę techniczną, przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 4 pytania związane ze specjalnością uprawnień o jakie ubiega się zdający
 • 1 zadanie praktyczne – projektowe lub związane z omówieniem praktycznego zakresu prowadzenia budowy

Aby zaliczyć egzamin ustny wymagane jest uzyskanie 34 na 50 możliwych punktów. Każde z pytań punktuje się w zakresie od 0-5 punktów. Egzamin ustny na uprawnienia budowlane trwa w tym wypadku 60 minut.

02. oddzielne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami lub do projektowania

oddzielne uprawnienia bez ograniczeń - egzamin na uprawnienia budowlane

Zestaw na egzamin ustny w tym wypadku składa się z 8 pytań, z zakresów:

 • 1 pytanie weryfikujące umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi
 • 3 pytania związane z wiedzą techniczną związaną z praktyką zawodową kandydata
 • 3 pytania związane z zakresem specjalności kandydata
 • 1 zadanie praktyczne projektowe/ związane z organizacją budowy

Zaliczenie egzaminu ustnego następuje gdy zdający osiągnie co najmniej 27 na 40 możliwych punktów. ( maksymalnie 5 punktów za każde pytanie). Egzamin ustny trwa 60 minut.

03. uprawnienia budowlane łączne projektowe i wykonawcze w ograniczonym zakresie

łączne uprawnienia budowlane ograniczone - liczba pytań na egzamin

Zdający egzamin łączony w zakresie ograniczonym otrzymają na egzaminie ustnym 8 pytań egzaminacyjnych:

 • 1 pytanie z zakresu praktycznej umiejętności wyszukiwania informacji w przepisach prawnych
 • 3 pytania z praktyki zawodowej o jaką ubiega się kandydat
 • 3 pytania bezpośrednio związane z zakresem zdawanej specjalności uprawnień
 • 1 pytanie – rozwiązanie zagadnienia praktycznego lub zadanie projektowe

Należy uzyskać co najmniej 27 na 40 punków. Czas trwania egzaminu ustnego to 60 minut.

04. oddzielne uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze w ograniczonym zakresie

oddzielne uprawnienia ograniczone - uprawnienia egzamin

Na egzaminie ustnym kandydaci mogą spodziewać się w tym wypadku 6 pytań, z zakresu:

 • 1 pytanie ze znajomości przepisów i obowiązujących aktów prawnych
 • 2 pytania związane z wiedzą techniczną z zakresu praktyki zawodowej
 • 2 pytania dotyczące wiedzy związanej z zakresem zdawanej specjalności uprawnień
 • 1 pytanie praktyczne – z zakresu organizacji budowy i robót budowlanych lub prosty projekt / część projektu

Aby zdać egzamin ustny na uprawnienia budowlane wymaga się od kandydata uzyskanie 20 na 30 możliwych punktów. Czas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane wynosi 60 minut.

2 odpowiedzi na “Liczba pytań na egzamin na uprawnienia budowlane”

Ile pytań i z jakiego zakresu ma osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń jeżeli posiada już uprawnienia z innej specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze. Uprawnienia wykonawcze uzupełniające.

Zakresy są praktycznie takie same. Izba przesyła informacje co podlega natomiast jest to bardzo ogólne i by być pewnym zaliczenia należałoby się uczyć wszystkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *