Kategorie
Egzamin

Zasady bezpieczeństwa na egzamin JESIEŃ 2021 w PIIB

Sprawdź jakie procedury i wymagania bezpieczeństwa będą obowiązywały na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej w PIIB 2021.

Rozpoczynający się 19 listopada 2021 egzamin na uprawnienia budowlane podobnie jak poprzednio odbędzie się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Jest to oczywiście związane z pogarszającą się sytuacją w Naszym kraju, oraz zwiększoną liczbą zakażeń. Zastosowane procedury bezpieczeństwa sanitarnego wpłyną na zmianę organizacji egzaminu testowego oraz ustnego. Warto się z nimi zapoznać odpowiednio wcześniej, aby uniknąć dodatkowego stresu na egzaminach.

Aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne i w sposób bezpieczny przeprowadzić egzamin na uprawnienia budowlane, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB opracowała specjalne procedury bezpieczeństwa. Będą one stosowane podczas przeprowadzania egzaminów we wszystkich okręgowych izbach. Zasady bezpieczeństwa opracowano w oparciu o wytyczne MEN, CKE oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacje ogólne

  • Na sale egzaminacyjna mogą wejść jedynie osoby nie wykazujące oznak chorobowych określone w procedurze bezpieczeństwa.
  • Wprowadza się obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej podczas trwania egzaminu ( maseczki) oraz dezynfekcji dłoni, zachowywania odpowiednich odstępów.
  • Każda osoba zdająca powinna posiadać własne przybory do pisania. Zakaz przekazywania długopisów innym osobom.
  • Zdający zarówno przed egzaminem testowym jak i ustnym powinni złożyć oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia – warto pobrać i wypełnić takie oświadczenie wcześniej.
oświadczenie osoby przystępującej na egzamin na uprawnienia budowlane

Bezpieczeństwo a egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane zostanie przeprowadzony we wszystkich izbach okręgowych w tym samym dniu ( 19 listopada 2021 r.). Istotną różnicą jest rozdzielenie testu na dwie tury:

  • o godzinie 9.00 rozpoczynają osoby ubiegające się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ( wszystkie rodzaje i zakresy)
  • o godzinie 14.00 zdawać będą pozostałe specjalności uprawnień budowlanych

W przypadku dużej liczby zdających okręgowe komisje kwalifikacyjne mogą dodatkowo ” rozbić te zakresy np. alfabetycznie. Warto sprawdzić zawiadomienie o egzaminie oraz informacje są stronach okręgowych izb.

Układ stolików na sali egzaminacyjnej będzie określony, a każde miejsce numerowane. Przed wejściem dostępne będą schematy graficzne rozmieszczenia zdających.

Osoby zdające będą zapraszane na salę grupami, wg określonej przez komisję kolejności. Na każdym ze stolików, będzie znajdował się już odpowiedni zestaw pytań egzaminacyjnych.

Po zakończeniu wypełniania testu, kartę egzaminacyjną należy włożyć do koperty i umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego celu pojemniku.

Po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej nie ma obowiązku używania maseczek. Obowiązek taki istniej tylko w momencie poruszania się po sali lub kontaktu z członkiem OKK.

Testy egzaminacyjne mogą być sprawdzane co najmniej po upływie 24 godzin od zakończenia egzaminu pisemnego.

Zasady bezpieczeństwa na egzamin ustny

Kandydat przystępujący do egzaminu ustnego jak również członkowie komisji egzaminacyjnej powinni stosować przez cały czas środki ochronne ( maseczki, rękawiczki ochronne).

Po wylosowaniu zestawu pytań przewodniczący powinien udostępnić osobie egzaminowanej tekst pytań w formie papierowej, papier na notatki oraz pustą kopertę, do której zdający na koniec odkłada wszystkie materiały. Po zakończonym egzaminie koperty trafiają do specjalnie wyznaczonego pojemnika, oddalonego od przebywających w pomieszczeniu osób.

Zdający może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych oraz norm w formie drukowanej. Posiadanie własnych materiałów jest zalecane także ze względów organizacyjnych. Stanowisko komputerowe udostępniane przez komisję powinno być dezynfekowane po każdym użyciu. Co w praktyce jest bardzo kłopotliwe i może powodować dodatkowy czas na oczekiwanie. Sprawdź naszą ofertę na jednolite akty prawne gotowe do wydruku.

Podczas udzielania odpowiedzi zdający oraz członkowie komisji powinni być fizycznie oddzieleni przezroczystą przegrodą.

Decyzja komisji o wyniku egzaminu może zostać przygotowana najwcześniej po 24 godzinach od zakończenia egzaminu ustnego.

Pełna procedura bezpieczeństwa PIIB

Pobierz pełną instrukcje bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *