Skip to main content

Uprawnienia architektoniczne – zmiany 2017

Duże zmiany szykuje rząd dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia architektoniczne. W przygotowywanej właśnie ustawie o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, która trafiła właśnie do konsultacji społecznych kryje dla nich wiele nowości.

Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z jednolitej procedury nadawania uprawnień budowlanych architektom oraz inżynierom budownictwa. Zgodnie z założeniem uprawnienia architektoniczne będą dwustopniowe ( pierwszego i drugiego stopnia). Dodatkowo uprawnienia w zawodzie architekta drugiego stopnia mogą zostać rozszerzone o kierowanie robotami budowlanymi.

Uzyskanie uprawnień pierwszego stopnia będzie wymagało:

  • ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury
  • odbycia półrocznej praktyki przy wykonywaniu projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych  dotyczących architektury wchodzących w skład projektu technicznego
  • zdania egzaminu pisemnego z przepisów prawnych oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Uzyskanie uprawnień drugiego stopnia będzie wymagało:

  • posiadania uprawnień budowlanych w zawodzie architekta pierwszego stopnia
  • odbycia półtorarocznej praktyki projektowej przy sporządzaniu projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych  dotyczących architektury wchodzących w skład projektu technicznego
  • odbycia półrocznej praktyki zawodowej na budowie
  • zaliczenia egzaminu ustnego związanego z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy technicznej lub rozwiązanie zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy lub kierowania robotami budowlanymi oraz omówienie zagadnień związanych z zakresu odbytej praktyki zawodowej

Projekt zakłada możliwość jednoczesnego zdobycia dwóch stopni uprawnień, po spełnieniu  wymagań w zakresie uprawnień pierwszego i drugiego stopnia.

Rozszerzenie uprawnień o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będzie możliwe także bez posiadania uprawnień pierwszego stopnia, pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie uprawnień I i II stopnia.

Praktyka zawodowa

Nowością jest weryfikacja praktyki zawodowej odbywanej przez kandydata wg. standardów praktyki zawodowej, które zostaną przygotowanie przez Krajową Radę Izby Architektów.

 

Jedna myśl na temat “Uprawnienia architektoniczne – zmiany 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *