Kategorie
Wymagania

Planowane zmiany w uzyskiwaniu uprawnień budowlanych – JESIEŃ 2017

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany związane z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych, które zakłada najnowszy projekt ustawy o  architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. O planowanych zmianach informowaliśmy już jakiś czas temu, natomiast teraz wygląda na to, iż zaczynają nabierać tempa więc warto zapoznać się ze zmianami w zakresie uprawnień budowlanych.

Informacja. Wg przepisów przejściowych do ustawy, postępowania kwalifikacyjne w sprawie uprawnień budowlanych wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną będą toczyć się na podstawie przepisów dotychczasowych. Warto jednak dodać, że postępowanie jest wszczynane w momencie złożenia dokumentów do komisji kwalifikacyjnej, co automatycznie może rodzić pytanie o dotychczasową praktykę oraz wykształcenie kandydatów, którzy takich dokumentów nie zdążą złożyć przed wejściem w życie opisywanych przepisów

 

Zmiany w kwalifikacji wykształcenia

W projekcie przyjęto założenie, iż kwalifikację posiadanego przez kandydata wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych będą przeprowadzały  komisje kwalifikacyjne m.in. poprzez analizę suplementu do dyplomu.Przypomnijmy, iż w stanie obecnym kwalifikacji dokonuje się jedynie poprzez stwierdzenie zgodności nazwy kierunku z listą kierunków odpowiednich lub pokrewnych określonych w rozporządzeniu.

Może to oznaczać spore zamieszanie, gdyż tak naprawdę bez decyzji izby nie będzie wiadomo czy z posiadanym wykształceniem jest sens rozpoczynać praktykę.

Zmiany w praktyce zawodowej

 1. Praktyka zawodowa odbywana przez kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane będzie musiała spełniać kryteria jakościowe określone w standardach praktyki zawodowej, które docelowo mają być opracowane przez samorządy zawodowe (PIIB, IARP). Ma to pozytywnie wpłynąć na jakość praktyki oraz lepsze przygotowanie inżynierów do zawodu.
 2. W przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń projekt zakłada zmianę wymaganego okresu praktyki zawodowej na 1,5 roku praktyki projektowej oraz 0,5 roku praktyki na budowie. Oznacza to zwiększenie „wagi” praktyki projektowej, gdyż w obecnym stanie prawnym obowiązuje 1 rok praktyki w biurze oraz 1 rok na budowie.

Zmiany w egzaminach na uprawnienia budowlane

 1. W projekcie ustawy utrzymano istniejący podział na egzamin pisemny i ustny. Natomiast interesującą nowością jest rezygnacja z zapisu, iż egzamin pisemny musi mieć formę testową co w zamyśle ma umożliwić większą elastyczność przy weryfikacji wiedzy i umiejętności praktycznych kandydatów. Na chwile obecną ciężko sobie wyobrazić całkowitą rezygnację z trybu testowego, natomiast niewykluczone, że także na egzaminie pisemnym pojawią się pytania opisowe związane z konkretnymi zagadnieniami wiedzy budowlanej.
 2. W egzaminie na uprawnienia budowlane będzie mógł uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel ministra d/s gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa.

Zmiany formalne

 1. Do specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dodano urządzenia i instalacje klimatyzacyjne
 2. Wyodrębnienie oddzielnej specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – dotychczas specjalność kolejowa wewnętrznie dzieliła się na:
  1. kolejowe obiekty budowlane
  2. sterowanie ruchem kolejowym
 3. Zrezygnowano z wyodrębniania specjalizacji w ramach istniejących specjalności uprawnień budowlanych – w praktyce nikt nie potrafił stwierdzić czemu dokładnie mają one służyć.

Podsumowanie

Czekają nas duże zmiany w procesie uzyskiwania uprawnień budowanych. W projekcie zostały one niestety jedynie nakreślone a dużo będzie zależeć od innych dokumentów, które dopiero zostaną przygotowane po wejściu ustawy w życie. Podobnie więc jak we wrześniu 2014 roku czeka nas operacja na żywym organizmie, więc kto ma szanse niech składa dokumenty by tego zamieszania uniknąć.

60 odpowiedzi na “Planowane zmiany w uzyskiwaniu uprawnień budowlanych – JESIEŃ 2017”

co jeśli ukończyłem pierwszy stopień studiów informatyki ? systemy i sieci komputerowe jakie uprawnienia i czy w ogóle moge je zdobyć?

Witam,

Czy kończąc I stopień na WAT na kierunku Energetyka ze specjalnością elektroenergetyka i zapisaniu się na II stopień na kierunek Elektrotechnika na PW (dziennie lub zaocznie) będę mógł się starać u uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń? Po studiach na kierunku Energetyka przysługują uprawnienia sanitarne, po Elektrotechnice elektryczne.

Witam, czy pojawiły się jakieś szczegóły co do terminu wprowadzania tych zmian?
Podczas ostatniej jesiennej sesji wiem, że egzamin oraz weryfikacja kandydatów odbywał się na „starych” zasadach. Czy najbliższa sesja może być rewolucyjna?
Pozdrawiam.

Witam,

Nie rozumiem na czym polega „Wyodrębnienie oddzielnej specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym”. Jeżeli „dotychczas specjalność kolejowa wewnętrznie dzieliła się na:
-kolejowe obiekty budowlane,
-sterowanie ruchem kolejowym” to na czym polega owe wyodrębnienie?
Szczególnie, jeżeli chodzi o wyodrębnienie w zakresie sterowania ruchem kolejowym – przecież taka specjalność była do tej pory!
Prosiłbym o pomoc w interpretacji.

Formalnie wg prawa budowlanego jest jedna specjalność kolejowa. Natomiast po zmianie będzie to wyglądało jak w przypadku specjalności instalacyjnej na załączonym obrazku.
specjalność kolejowa

Witam serdecznie,
Mam kilka pytań:
1. Czy jak skończę na PWr studia I stopnia na specjalności Inżynierii Lądowej, Drogi i Ulice, to czy jak skończę studia II stopnia na specjalności technologiczno-budowalnej lub konstrukcje budowlane, będę mógł mieć nieograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej?
2. Kiedy można się spodziewać i gdzie szczegółowych informacji na temat zmian w klasyfikacji wykształcenia?

Jestem po technikiem telekomunikacji -1998r. Następnie ukończyłam AGH uzyskując mgr inż. na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności Informatyka w Technologii Materiałów – 2003r. Kolejnym etapem jest praca do dzisiaj w branży telekomunikacyjnej przy projektowaniu i budowie sieci. Czy mam szanse na zdobycie uprawnień budowlanych w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń? Zakładając że nie, to jaką ścieżkę muszę dorobić aby to zrobić. Ewentualnie, o jakie uprawnienia mogę się już starać?

Czy wiadomo na jakim etapie jest projekt ustawy? Na stronie gov jest nadal informacja o konsultacjach publicznych, czy ustawa ma w ogóle szansę wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018?

Co będzie z praktyką zawodową która odbyłem przed wejściem nowych zasad? Czy będzie uznawana na starych zasadach czy już na nowych? Pytam głównie o „kryteria jakościowe określone w standardach praktyki zawodowej”.

Dokładnie nie wiadomo na chwilę obecną. Teoretycznie prawo nie działa wstecz.. ale w przypadku uprawnień niektórzy (np. technicy) przekonali się, że może być inaczej.

Witam
pytanie odnośnie kwalifikacji okresu praktyki:
ukończyłem technikum budowlane (w 2006r) ze specjalnością konstrukcje budowlane i od 2014 roku zacząłem zbierać staż/praktykę. W między czasie dojrzałem do studiowania i ukończyłem w 04.2017r inżynierkę.
czy praktyka którą zbierałem jako technik zostanie uznana i zostanę dopuszczony do egzaminu wiosna 2018 – uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Czy osoby po ukończeniu I stopnia Budownictwa o specjalności Budowlano – Architektonicznej i II stopnia Architektury nie uzyskają już uprawnień projektowych?

Na to wygląda. Już teraz zgłaszają się osoby, którym IARP nie zaliczył kwalifikacji gdyż nie miały pełnego wykształcenia architektonicznego ( I i II stopień architektury)

Witam, a jeśli ktoś zdał egzamin pisemny na starych zasadach, który jest ważny 3 lata, a nie zdał egzaminu ustnego to czy będzie musiał zdawać ponownie pisemny egzamin na nowych zasadach?

Nie jest do sprecyzowane w przepisach przejściowych, natomiast należy przypuszczać, iż będzie „po nowemu”.

Mam 2 pytania odnośnie interpretacji w zakresie przepisów przejściowych.

Pierwsze pytanie dot. osób które zostały zakwalifikowane i dopuszczone do egzaminu w sesji jesiennej 2017, ale nie zdały egzaminu bądź do niego nie podeszły i otrzymały decyzję o odmowie nadania uprawnień – czy taka decyzja jest rozumiana jako „zakończone decyzją ostateczną” i po wejściu w życie ustawy należy przejść całą procedurę kwalifikacji (1 etap weryfikacja i 2 etap egzamin) od nowa zgodnie z nowymi wymaganiami?

Drugie pytanie dot. zapisu: „Warto jednak dodać, że postępowanie jest wszczynane w momencie złożenia dokumentów do komisji kwalifikacyjnej” – chodzi o tu o dokumenty złożone w 1 etapie kwalifikacji ( tj. oświadczenia opiekunów o odbytej praktyce, dyplomy z uczelni, książki praktyk itd) czy o dokumenty składane celem wyznaczenia ponownego termin egzaminu?

To kiedy można spodziewać się wejścia w życie tej ustawy o architektach ? Co z sesja wiosenna ? Ludzie szykują praktyki według obecnych zasad jeżeli te przepisy zaczna obowiązywać to bardzo dużo osób nie będzie miało przyjętych praktyk ze względu na wydłużenie czasu trwania tych praktyk. W necie czytam że zmiany mają być wprowadzane stopniowo również jeśli chodzi o nadzory budowlane. Rząd daje sobie pół roku na wprowadzenie zmian. A w pierwszym kwartale mają wchodzić zmiany dotyczace uproszczenia pewnych procesor dla obywateli. Czyli kodeks wejdzie w życie ale stopniowo w przyszłym i następnych latach ….

W tym zakresie zawsze jest tzw.” wolna amerykanka” i raczej urzędnicy nie przejmują się „szarymi inżynierami”. W 2014 na niecałe 2 miesiące przed egzaminem wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Mam pytanie odnośnie oceniania praktyki zawodowej, obecnie pracuje u zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli zgodnie z obecnymi przepisami czas praktyki będzie zaliczany w połowie (muszę mieć przepracowane 3 lata zamiast 1,5). Co będzie jak przepisy się zmienią? Czy praktyka do momentu wejścia w życie ustawy będzie dzielona przez 2, a od daty wejścia będzie już traktowana całościowo?

Ciężko powiedzieć na chwilę obecną, to zależy jak ostatecznie zostaną sformułowane przepisy przejściowe.

A co z uprawnieniami architektonicznymi dla inżynierów budownictwa ? Jeśli dobrze zinterpretowałem ustawę to już nie ma takiej możliwości ?

Interpretacja jest słuszna. Tak naprawdę już trafiały do Nas informację, iż izby architektów robią duże problemy dla osób nie po architekturze.

Dziwi mnie tylko postawa naszej Izby, żadnej informacji na stronie, że ograniczają nasz udział w projektowaniu i jakby nie było także w wykonawstwie bo architekci mają w ustawie zapewnione uprawnienia do kierowania robotami, pytanie w jakim zakresie.

Czyli na etapie podejmowania studiów już należałoby określić specjalność rozumiem że po specjalności konstrukcyjno – budowlanej nie będzie można robić uprawnień w specjalności mostowej a może zmiana będzie dotyczyła uczelni innych niż Politechnika ? ten zapis jest bezsensowny na etapie studiów ide na KB a później znajduję pracę przy budowie mostów… a co z osobami po Technologi i Organizacji Budownictwa ? jakie uprawanienia mogłyby robić ? Ja ukończyłam studia na politechnice krakowskiej na wydziale inżynierii lądowej spec. Technologia i Organizacja Budownictwa czyli po takich studiach nie zrobię uprawnień w suplemencie mam napisane że mogę je robić oczywiście nie pisze jakie.. na stronce PK też jest taka informacja…Jeżeli komisja kwalifikacyjna będzie analizować wykształcenie na podstawie suplementu to myślę że będzie to krzywdzące dla wielu osób..
przecież lekarz nie wybiera specjalizacji na początku studiów !

To prawda, jednak na razie mamy za mało informacji by z góry przesądzać taki negatywny scenariusz.

co znaczy ” specjalności mniej konstrukcyjne mogą mieć problem” ukończyłam studia I stopnia na kierunku : Budownictwo specjalność: Budownictwo Ogólne na i studia II stopnia na kierunku : Budownictwo specjalność : Technologia i Organizacja Budownictwa praktyka projektowa w specjalności konstrukcyjno – budowlanej , czy po zmianach moje wykształcenie nie będzie odpowiednie do takich uprawnień ?

Tak jak wspomniano w artykule zmienią się zasady kwalifikacji wykształcenia. Nie będzie liczyła się tylko zgodność nazwy kierunku, ale konkretnie jakie przedmioty będą w ramach studiów. Dokładnych zasad niestety na razie nie znamy, natomiast wydaję się, iż specjalności typowo konstrukcyjne będą bardziej preferowane…. Na chwilę obecną nie ma w tym zakresie konkretów.

Czyli zmiana w kwalifikacji wykształcenia będzie polegać na tym, że po ukończeniu budownictwa o specjalności „technologia i organizacja budowy” mogę nie zostać dopuszczony do możliwości uzyskania uprawnień projektowych oraz wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Teraz zmierza to do analizy konkretnych przedmiotów oraz punktacji ECTS na danym kierunku, a nie tylko ogólnie po jego nazwie. Tak więc specjalności miej „konstrukcyjne” mogą mieć problem… ale oczywiście nie można nic przesądzić na chwilę obecną.

Trochę jest to bez sensu. Powinno to działać tylko dla osób, które są przed rozpoczęciem studiów. Osoby idące pare lat temu na studia szykowały się pod konkretne wymagania i takie powinny ich obowiązywać.

Witam,
Gdzie jest mowa o zmianie okresu praktyki na 1,5 lat? Znalazłem jedynie taki okres jak poprzednio:
„Art. 34. Uzyskanie uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa
wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów drugiego stopnia odpowiednich dla danej specjalności,
b) odbycia rocznej praktyki przy projektowaniu, oraz
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

Z tego co czytam, ministerstwo daje sobie 6 miesięcy na wejście przepisów w życie. Także sesja wiosenna może być spokojna. Pytanie brzmi co z sesją jesienną w przyszłym roku na którą się nastawiałem. Wszystko w rękach naszej kochanej biurokracji że jednak im się z tym nie śpieszy. 🙂

Kodeks urbanistyczno-budowlany jest planowany do wdrożenia na pierwszy kwartał 2018, a ustawa o architektach i inżynierach jest z nim powiązana więc różnie to może wyjść.
We wrześniu 2014 na dwa miesiące przed egzaminem nie było rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji techniczny bo stare straciło ważność.

Czy wiadomo coś nt. poszerzania uprawnień z zakresu ograniczonego na nieograniczony do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ?
Na chwilę obecną wystarczy podejść do kolejnego egzaminu bez udokumentowania dodatkowych praktyk.

Czy to zostanie bez zmian?

To właśnie ten projekt jest opisywany. W komentarzach i wyjaśnieniach pod projektem jest informacja o zmianach praktyki dla uprawnień projektowych. Wydaje się, iż ktoś świadomie to wpisał więc być może nie jest to ostateczna/aktualna forma projektu.

Napisał Pan w artykule: „Zrezygnowano z wyodrębniania specjalizacji w ramach istniejących specjalności uprawnień budowlanych – w praktyce nikt nie potrafił stwierdzić czemu dokładnie mają one służyć.”
Mógłby Pan podać jakiś przykład? Chyba nie chodzi o rezygnację z upranieniń np. mostowych, kubaturowych, drogowych i połączenia wszystkiego w całość tak jak kiedyś to było?

Specjalizacje wyodrębniane są w ramach istniejących już specjalności uprawnień budowlanych ( to nie to samo co specjalności). Chodzi o bardziej szczegółową znajomość konkretnego zagadnienia w ramach posiadanych już uprawnień budowlanych.
Przykładowo dla specjalności uprawnień konstrukcyjno-budowlanej wyróżnia się m.in specjalizacje: geotechnika, obiekty budownictwa ogólnego, obiekty budownictwa przemysłowego, rusztowania itp. To taki etap przejściowy między samymi uprawnieniami a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Więcej może się Pan dowiedzieć tutaj: https://uprawnieniabudowlane.pl/warunki-uzyskania-specjalizacji-techniczno-budowlanej/

Wydaje mi się, że zmiana okresu praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień do projektowania bez ograniczeń dotyczy tylko osób ubiegających się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zawodzie architekta. Proponuję dokładnie przeczytać art. 23. i art. i art. 34. Wynika z nich jasno, że zmiany długości praktyki dotyczą jedynie pełnienia zawodu architekta. Uwaga na stronie 8 uzasadnienia jest niedoprecyzowana i prawdopodobnie dotyczy jedynie zawodu architekta (jest zgodna z art. 23.1.2). W przeciwnym razie w oddziale 3 wyraźnie by to zaznaczono. Podsumowując wydaje mi się, że w przypadku inżynierów budownictwa wymagany okres praktyki nie ulegnie zmianie, zaś artykuł powinno się skorygować, aby niepotrzebnie nie niepokoić ubiegających się o nie ludzi. Jeśli jednak się mylę, to proszę o wyjaśnienie.

Uwaga w uzasadnieniu wydaje się odnosić do wszystkich rodzajów uprawnień. Dodatkowo uprawnienia architektoniczne mają być dwustopniowe i dla każdego stopnia zdefiniowano oddzielne okresy praktyk.
Faktycznie jednak w wymaganiach praktyki dla inżynierów okresy praktyki projektowej nie są zmienione, co może być także spowodowane nie do końca spójnym tekstem projektu, gdyż można się doszukać większej liczby nieścisłości.
Niemniej jednak sprawa będzie monitorowana i jeśli pojawi się konkretna przesłanka zmienimy treść informacji.

Czy dobrze zrozumiałem, że jeśli uzyskam dyplom magistra budownictwa w specjalizacji „realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych”, to nie będę mógł podejść do egzaminu na uprawnienia w specjalizacji drogowej, mimo posiadania wymaganej praktyki zawodowej? Dość kuriozalny pomysł, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku akademickim politechnika białostocka nie utworzyła tej specjalizacji w ogóle na studiach niestacjonarnych i studenci po zaliczeniu pierwszego semestru byli zmuszeni do wyboru którejś z pozostałych…

Ja mam ten sam problem. Ukończyłem budownictwo energooszczędne a teraz będę miał problem by zrobić uprawnienia w branży drogowej, na które robię praktykę.
Według mnie powinno się po ukończeniu studiów dostawać jakiś papier, w którym byłoby powiedziane o jakie uprawnienia mogę się ubiegać i byłoby to wiążące.
Obecnie muszę po dwóch latach nieobecności na studiach wrócić by ukończyć na innym kierunku. To trochę niepoważne.

Informację o tym jakie uprawnienia można zrobić po danym kierunku kandydat powinien mieć przed złożeniem dokumentów o przyjęcie na studia – to często kluczowa decyzja wpływająca na wybór kierunku.

Troche to bez sensu bo jak np. do złożenia dokumentów na jesienny egzamin brakuje mi 2 miesiące praktyki, ustawa wejdzie w styczniu 2018, Izby zaczną pobierać dokumenty od np lutego to co wtedy?
W moim przypadku do końca roku będe miał praktykę(na oświadczeniu) której nie będe mógł złożyć bo izby bo nie będzie wyznaczonego terminu, czyli nie będe miał możliwości złożyć dokumentów przed wejściem ustawy.
Co wtedy będe musiał zrobić z moją ponad 3 letnią praktyką? będe mógł ją złożyć na zasadzie oświadczenia i ksiązki( obowiązujące teraz zasady) jak to można rozumieć?

Nie jest jeszcze powiedziane dokładnie kiedy ustawa wejdzie. Podejrzewam także, iż izby nie „odetną” od uprawnień znacznej liczby kandydatów po w późniejszym okresie osiągają z tego tytułu wymiernie korzyści finansowe.

Witam ponownie,
A czy dokumenty można składać w innych terminach niż wyznacznych przez Izbę?
Mam na myśli inny termin niż te wyznaczane przed egzaminami

Witam,
A co z osobami które do wprowadzenia ustawy lecz już po egzaminie jesiennym otrzymają prawo do złożenia dokumentów ( zdobyli odpowiednią ilość praktyki)? Czy będą składały dokumenty na starych zasadach czy już na nowych?

Witam,

Czyli egzamin w sesji jesiennej będzie miał już zmienioną formę czy pozostanie w dotychczasowej formie? Planowane zmiany kiedy mają wejść w życie?

Pozdrawiam,
Michał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *