Kodeks etyki zawodowej określa przyjęte zasady postępowania oraz dobre praktyki, którymi powinni kierować się inżynierowie będący członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dotyczą one relacji zawodowych, pomiędzy samymi członkami izb jak również w relacji ze społeczeństwem.

W dokumencie określono m.in.:

  • Cele działalności inżynierskiej
  • Członkowie izby a społeczeństwo
  • Członek izby a środowisko
  • Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pracodawcą
  • Stosunek do zawodu
  • Lojalność i solidarność zawodowa
  • Praca w samorządzie zawodowym
  • Stosunek do organów samorządu zawodowego

Pobierz dokument

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here